Новини за 1 жовтня 2007р.

1 жовтня 2007 р.

      4 жовтня (четвер) в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбудеться науково-практична конференція «Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини» (до 75-ї річниці утворення Чернігівської області).

      Організатори:

      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ      
      СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
      ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

      Місце проведення: Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, конференц-зал обласної ради.

      Початок: о 10.00, 4 жовтня 2007 р.

 
      Телефони для довідок: 77-43-12, 67-60-52

      Запрошуються представники ЗМІ.

 

ПРОГРАМА

 

 1000 – 1030       Відкриття конференції

 

Вітальне слово:            в. о .голови облдержадміністрації

Хоменко Володимир Миколайович,

голова обласної ради           

Романова Наталія Андріївна,

організатори конференції.

Оголошення регламенту,представлення учасників.

 

Перерва

 

1030 – 1200         Секція № 1.       Зміниадміністративно-територіального

устрою Чернігово-Сіверщини:

від князівства до губернії

Модератор:

Половець ВолодимирМихайлович,

завідувач кафедри українознавства та політології ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, докторісторичних наук, професор.

 

Доповідачі:

КоваленкоВолодимир Петрович,

завідувач кафедри історії України та археологіїЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент.

Чернігово-Сіверщина князівської доби

 

Лепявко Сергій Анатолійович,

завідувач кафедри історії слов’ян ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, директор Сіверського інституту регіональних досліджень, доктор історичних наук, професор;

Чернігівське воєводство та Чернігівський козацькийполк

 

ШандраВалентина Степанівна,

провідний науковий співробітник Інституту історіїУкраїни НАН України, доктор історичних наук (м. Київ).

Чернігівська губернія в складі Російської імперії

 

Дискутанти:

Воробей Раїса Борисівна, директор Чернігівського обласногодержавного архіву, магістр державного управління;

Коваленко ОлександрБорисович, декан історичного факультету ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, кандидат історичнихнаук, доцент;

Лепявко СергійАнатолійович, завідувач кафедри історії слов’ян ЧДПУім. Т.Г. Шевченка, директор Сіверського інституту регіональнихдосліджень, доктор історичних наук, професор;

 

 

Петреченко Ірина Євгеніївна,доцент кафедри історії України та археології ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, кандидатісторичних наук, доцент;

Ситий Ігор Михайлович, провідний науковий співробітникЧернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського, кандидатісторичних наук;

Тарасенко ОлександрФедорович, доцент кафедри історії України та археології ЧДПУім. Т.Г.Шевченка, кандидат історичних наук, доцент;

Шара Любов Миколаївна, доценткафедри історії словян ЧДПУім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент.

 

1200– 1220         Перервана каву-чай

 

1220 – 1350         Секція № 2.       Адміністративно-територіальний устрій

Чернігівщини радянської доби

Модератор:

Бойко Микола Корнійович,

професор кафедри історії словян ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, докторісторичних наук, професор;

 

Доповідачі:

Половець ВолодимирМихайлович,

завідувач кафедри українознавства та політології ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, докторісторичних наук, професор.

Становлення радянської адміністративно-територіальноїсистеми на теренах Чернігівщини (1917 – 1932 рр.)

 

Білокінь Сергій Іванович,

провідний науковий співробітник відділу історії України другої пол. XX ст. Інституту історіїУкраїни НАН України, доктор історичних наук, професор (м. Київ).

Терор як засіб державного управління в умовахрадянської адміністративно-територіальної системи

 

Дерейко Іван Іванович,

науковий співробітник відділу Другої світовоївійни Інституту історії України , кандидат історичних наук.

Інституційні суперечності адміністративно-територіальногоустрою Чернігівщини під час німецької окупації (1941-1943 рр.):організація та структура поліційних органів

 

Дискутанти:

Бойко ВолодимирМиколайович, директор Чернігівського центру перепідготовки тапідвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидатісторичних наук;

 

 

Бутко СергійВолодимирович, начальник навчально-методичного відділуЧернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівниківорганів державної влади, органів місцевого самоврядування, державнихпідприємств, установ і організацій, пошукач Інститут історії України НАНУкраїни;

Гаврилов ВолодимирМиколайович, доцент кафедри українознавства та політологіїЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, доцент.

Гринь ДмитроКостянтинович, заступник декана історичного факультету знаукової роботи ЧДПУ  ім. Т.Г.Шевченка, кандидат історичних наук, доцент;

Еткіна Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри історії слов’ян ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, кандидат історичнихнаук;

Демченко Тамара Павлівна, доценткафедри історії України та археології ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, кандидатісторичних наук, доцент: УтворенняЧернігівської області та голод 1932 – 1933 рр.

Левенок ІгорОлександрович, аспірант відділу історіїДругої світової війни Інституту історії України НАН України.

 

1350– 1450         Перервана обід.

 

14501620         Секція № 3.       Проблемиадміністративно-територіального

устрою Чернігівщини часів відновлення

незалежності України після 1991 р.

Модератор:

Нижник НінаРоманівна,

завідувач відділу моніторингу ефективностізаконодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичнихнаук, професор.

 

Доповідачі:

Бутко Микола Петрович,

радник Президента України, доктор економічнихнаук, професор.

Економічні та управлінські аспектиадміністративно-територіальної реформи.

 

 

Нижник Ніна Романівна,

завідувач відділу моніторингу ефективностізаконодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юридичнихнаук, професор (м. Київ).

Юридичні аспекти адміністративно-територіальної реформи

 

 

 

Дискутанти:

Кухарук ОлександрВасильович, декансоціально-економічного факультету Чернігівського державного інституту права,соціальних технологій і праці, кандидат історичних наук, доцент;

Мужикова НаталіяМихайлівна, заступник начальника юридичного відділу апаратуоблдержадміністрації, магістр державного управління;

Молочко Надія Олександрівна, начальник управління з питань внутрішньої політикиоблдержадміністрації;

Падій Валентина Василівна, завідувач юридичним відділом виконавчого апаратуобласної ради;

Пузирний Вячеслав Феодосійович, декан юридичного факультету Чернігівськогодержавного інституту права, соціальних технологій і праці, кандидат історичнихнаук, доцент;

ШпомерАлла Іванівна,доценткафедри адміністративного права ЧДІЕіУ, кандидат юридичних наук, доцент.

 

1620– 1640         Перервана каву-чай

 

1640 – 1740         Заключна дискусія («круглийстіл»), підбиття підсумків конференції

 

Головуючий:

Лепявко СергійАнатолійович,завідувач кафедри історії слов’ян ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка, директорСіверського інституту регіональних досліджень, доктор історичних наук, професор.


Список учасників

П.І.Б.

Установа

Посада

1.         

Лаєвський Сергій Лазаревич

Чернігівський обласний історичний музей імені Тарновського

Директор

2.         

Сергеєва Світлана Миколаївна

Чернігівський обласний історичний музей імені Тарновського

старший науковий співробітник

3.         

Дудко Людмила Іванівна

Чернігівський державний технологічний університет

Старший викладач кафедри гуманітарних наук

4.         

Крук Олександр Іванович

Чернігівський державний технологічний університет

Доцент кафедри гуманітарних наук

5.         

Легецька Лідія Олександрівна

Чернігівський державний технологічний університет

Доцент кафедри гуманітарних наук

6.         

Кокоть Валерій Олексійович

 

Депутат обласної ради

7.         

Кулик Алла Михайлівна

Управління культури і туризму ОДА

Завідувач сектором туризму та охорони культурної спадщини

8.         

Мойсієнко Сергій Михайлович

Управління культури і туризму ОДА

Начальник управління

9.         

Шевченко Віктор Миколайович

Чернігівський державний інститут економіки та управління

Доцент кафедри українознавства, кандидат історичних наук

10.     

Доценко Алла Володимирівна

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Заступник генерального директора з наукової та культурно-просвітницької роботи

11.     

Руденок Володимир Якович

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Завідувач відділом наукових досліджень печер та пам’яток археології

12.     

Сергєєв Сергій Михайлович

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Молодший науковий співробітник відділу фондів

13.     

Травкіна Ольга Іванівна

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Головний зберігач фондів – завідувач відділом

14.     

Черняков Сергій Васильович

Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Вчений секретар

15.     

Кожинець Олена Гаврилівна

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій і праці

Завідувач кафедри історії та теорії держави і права, адміністративного та конституційного права

16.     

Огородник Олександр Григорович

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій і праці

Проректор з гуманітарної освіти та соціально-виховної роботи

17.     

Сименко Олександр Анатолійович

Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій і праці

Викладач кафедри історії та теорії держави і права, адміністративного та конституційного права

18.     

Добриця Олександр Павлович

 

Член національної спілки журналістів України, краєзнавець

19.     

Грищенко Петро Васильович

Обласна бібліотека імені Короленка

Директор

20.     

Каганова Ірина Яківна

Обласна бібліотека імені Короленка

Завідувач відділом краєзнавства

21.     

Набок Дмитро Володимирович

Обласна бібліотека імені Короленка

Заступник директора з наукової роботи

22.     

Чабак Євген Володимирович

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

Аспірант

23.     

Новік Наталия Петрівна

Державний архів області

Головний спеціаліст-керівник режимно-секретної роботи

24.     

Морозова Анна Валеріївна

Державний архів області

Головний спеціаліст відділу інформації та використання документації

25.     

Олійник Олександр Григорович

Газета «Сіверщина»

Старший кореспондент

26.     

Ясенчук Олександр Анатолійович

Газета «Сіверщина»

кореспондент

27.     

Бойко Олександр Дмитрович

Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В. Гоголя

Ректор, доктор політичних наук

28.     

Семенова Раїса Петрівна

Гагарінська районна рада

м. Севастополь

Голова

29.     

Росенко Марія Іванівна

Гагарінська районна рада

м. Севастополь

Керуючий справами, кандидат наук з державного управління

30.     

Ясновська Людмила Василівна

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Асистент кафедри історії України

31.     

Гринь Олена Володимирівна

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук

32.     

Курданов Андрій Леонідович

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Асистент кафедри історії України

33.     

 

 

 

34.     

Коржинська Тетяна Олексіївна

Чернігівська міська рада

Начальник відділу туризму управління інвестицій та туризму

35.     

Куприяненко Володимир Петрович

Чернігівська міська рада

Начальник управління освіти

36.     

Васюта Олег Павлович

Чернігівська міська рада

Начальник управління культури

 

До участі у конференції також запрошені магістранти та аспірантиісторичного факультету Чернігівського державного педагогічного університетуімені Т.Г. Шевченка

 

Передбачено пряме включення Херсонського, Кіровоградського центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрівчерез мережу Інтернет.

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

1.       Обсяг– 2-4 повні сторінки;

2.       Текстовийредактор: Microsoft Word 6,7 для Windows;

3.       Сторінка:формат А4 (210х297 мм); береги: зверху, знизу –20 мм, справа – 15 мм, зліва – 30 мм.

4.       Текст: шрифт Times New Roman; розмір 14; міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ –1,0 см.

Відцентрована назва публікаціїдрукується жирним шрифтом великими літерами, під нею посередині – звичайнимилітерами – ініціали та прізвище автора, нижче курсивом – місце роботи (названавчального закладу), після цього у дужках – назва населеного пункту (якщо вінне міститься у назві навчального закладу).

 

 

Час оприлюднення з 1 жовтня

Вик.: Михеєнко О.А.

конт. тел.: (8-04622)7-43-12