Новини за 22 листопада 2007р.

22 листопада 2007 р.

      В рамках проведення публічних обговорень 22 листопада 2007 року на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбулося чергове засідання круглого столу на тему: «Стратегія розвитку державної служби: удосконалення законодавства, системи професійного навчання та посилення відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» за участю працівників Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; заступників голів – керівники апаратів райдержадміністрацій; заступників міських голів міст Чернігова, Ніжина, Прилуки; заступників керівників відділів та управлінь обласної державної адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
      Відкрив захід начальник Управління державної служби Головдержслужби України у Чернігівській області Микола Стрілець.
      У своєму виступі він окреслив коло основних проблемним питань, на вирішення яких направлене реформування державної служби. Звернув увагу присутніх на необхідність удосконалення роботи органів державної влади, ефективність яких, цілком залежить від добору і професійної підготовки управлінських кадрів, більш активного залучення молоді до державної служби.
      В Чернігівській області в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших підрозділах органів управління зайнято 11,5 тис. осіб, які мають статус державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Аналіз якісного складу показує, що державних службовців віком до 27 років в області лише 20 %. Кожен четвертий державний службовець – у віці від 28 до 34 років. Чверть державних службовців не мають повної вищої освіти. Серед них керівний склад ряду місцевих державних адміністрацій. Кількість працівників передпенсійного віку становить 1,1 тис., або 12,4 % загальної кількості.
      Без системного вирішення ключових проблем, яка є першопричиною усіх інших проблем – деполітизація державної служби розмежування принципів та норм публічного і приватного права в сфері державної служби, врегулювання статусу керівників місцевих органів виконавчої влади складно забезпечити ефективність виконавчої влади.
      Цю проблему дозволить вирішити прийняття нового Закону «Про державну службу».
      Заступник начальника Управління державної служби Головдержслужби України у Чернігівській області Ірина Протченко ознайомила учасників круглого столу із законопроектом «Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання функцій держави».
      В умовах реформування системи державної служби в Україні одним з найважливіших чинників створення ефективної системи державної влади, що відповідає стандартам правової країни, є висока кваліфікація, професійні та моральні якості службовців. Виходячи саме з таких принципів та з урахуванням напрацювань Міністерства юстиції України з цього питання, робочою групою у складі представників Головдержслужби, Мін’юсту, Держкомтелерадіо та Київського національного університету внутрішніх справ розроблено проект Закону України «Про доброчесну поведінку осіб уповноважених на виконання функцій держави».
      Метою законопроекту є забезпечення того, щоб особи, на яких поширюється дія його положень, виконували свої обов’язки чесно, неупереджено, ефективно та не надаючи нікому жодних переваг. Головним його принципом є пріоритет прав та основних свобод людини.
      В своєму виступі вона відмітила, що відносини громадян з представниками влади, на даному етапі, є одним із найгостріших питань сучасного життя. Здійснюючи контроль від імені держави, чиновники повинні зберігати бюрократичний контроль і разом з тим доводити ефективність своєї ділової активності.
      Директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Володимир Бойко виступив перед присутніми із презентацією проекту Закону України «Стратегія модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Він наголосив, що цей законопроект підготовлено у зв’язку з необхідністю вдосконалення системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Рівень освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є важливим питанням у вирішенні кадрової політики.
      Цей документ — перший з часів Комплексної програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом Президента України від 9 листопада 2000 р. № 1212, в якому проаналізовано стан справ нинішньої системи навчання та встановлені орієнтири на майбутнє. За час, що минув сталися суттєві зміни у законодавстві України стосовно системи державного управління. Вони потребують відповідної реакції та внесення змін до спеціальних нормативних актів, що покликані регулювати навчання зазначених категорій.
      Враховуючи, що змінюються умови проходження державної служби, в її функціональне управління імплементуються технології і процеси, що притаманні Європейському адміністративному простору, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування необхідно оволодівати певними практичними навичками, зокрема, щодо стратегічного планування, проектного менеджменту. Отже, необхідно впроваджувати європейські стандарти якості в систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
      Станом на перше січня 2007 року із загальної чисельності державних службовців ще не мають повної вищої освіти 61 262 особи, або 23%.
      За роки існування системи професійного навчання державних службовців підготовлено понад 11 тисяч магістрів державного управління, що становить лише 4% від загальної кількості державних службовців України.
      Три чверті державних службовців Чернігівської області мають повну вищу освіту, чверть – не повну базову вищу, 10 осіб мають науковий ступінь, 2 – вчене звання. У 2006 році вищу або другу вищу освіту здобули 216 працівників (2,5%) від загальної кількості. Без вищої освіти працює 117 осіб (1,4 %), що менше показника 2005 року на 0,1%.
       Учасники засідання обговорили законопроекти та визнали, що пріоритетним напрямом державної політики має стати створення ефективної системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що відповідала б європейським стандартам професійної освіти.
      Також обговорювались такі важливі питання як стан кадрової роботи, дотримання законодавства про державну службу, організації роботи щодо запобігання проявам корупції, дієвості резерву кадрів.
      Були висловлені ряд зауважень та пропозицій щодо посилення відповідальності та забезпечення соціальних гарантій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, підвищення ролі кадрового резерву, удосконалення системи професійного розвитку, належної оплати праці, особливо середньої та низової ланки та підвищення ефективності функціонування рад по роботі з кадрами посилення впливу їх рішень на реалізацію кадрової політики в районах.
      Питання кадрового забезпечення, дотримання законодавства про державну службу, про боротьбу з корупцією повинно стати одним із пріоритетів в діяльності органів виконавчої влади.

Час оприлюднення з 22 листопада

Вик.: Михеєнко О.А.

конт. тел.: (8-04622)7-43-12