Новини за 14 січня 2008р.

14 січня 2008 р.

      Використання іноземної мови працівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день є нагальною необхідністю (потребою часу). Особливо тепер, в умовах реалізації Україною політики європейської та євроатлантичної інтеграції, володіння мовою міжнародного спілкування свідчить про належний освітній рівень як державного службовця так і посадової особи та відкриває перед ним широкі можливості для самореалізації, самовдосконалення, залучення міжнародного досвіду. «Яскравий приклад – фактично стовідсоткове володіння англійською мовою державних службовців Естонії», – з такої думки розпочав відкриття тематичного постійно діючого семінару «Англійська мова в роботі органів влади» директор Центру Володимир Бойко.
      Семінар, що передбачає навчання відповідальних працівників з питань євроатлантичної інтеграції відділів та управлінь облдержадміністрації, викликав інтерес і збоку представників органів місцевого самоврядування, які теж стали його учасниками. Протягом року вони зможуть опанувати такі теми з англійської лексики: сучасне державне управління, мікроекономіка та макроекономіка, правове забезпечення підприємницької діяльності, інформаційні системи в управлінні.
      Обсяг навчання – 72 академічних години, які розбиті на 4 модулі, що вивчатимуться протягом 4 навчальних сесій. Курс, перш за все, спрямований на підвищення розмовного рівня слухачів, але значна увага приділятиметься і вивченню граматики.

Час оприлюднення

з 14 січня 2008 року