Новини за 1 лютого 2008р.

01 лютого 2008 р.

       Зворотній зв’язок зі слухачами, зокрема у формі проведення підсумкового анкетування, є запорукою успішної реалізації навчального процесу – саме такий висновок дозволяє зробити тривала практика проведення подібних заходів у Чернігівському центрі підвищення кваліфікації кадрів.
       Не стало винятком і навчання секретарів сільських, селищних рад та спеціалістів виконавчих апаратів районних, міських (міст обласного значення) рад. Серед тем, які вони визначили як найнеобхідніші для себе під час першої сесії навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації – «правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування», «земельне законодавство України», «організація роботи зі зверненнями громадян», «причини та умови, що призводять до порушення антикорупційного законодавства.
       Анкетування зазначених слухачів, що було проведено за підсумками навчання, виявило основні тенденції навчального процесу та дало змогу накреслити шляхи його вдосконалення.
       Зокрема, аналіз навчальної програми та методики засвідчив досить високий рівень її націленості на здобуття нових знань, отримання нових навичок. Трохи меншу оцінку отримав показник її придатності на практиці. Це зумовлено специфікою навчання, оскільки на першій сесії, як правило, даються, загальні теми, необхідні для підвищення загальної освіченості посадової особи місцевого самоврядування. Практичні ж питання їх роботи розглядаються саме під час другої сесії.
      Слухачі, а це досить різнорідна за своїм складом (віком, психологічними особливостями) група, подали і пропозиції до змістовного наповнення наступних сесій свого навчання. Серед пропозицій, поданих ними, практичне вивчення досвіду роботи інших рад, фінансові питання (складання бюджету, розподіл коштів та ін.), структура та організація роботи органів місцевого самоврядування в інших країнах світу. За побажанням слухачів, їм буде надано і всі необхідні навчальні матеріали на електронних носіях.
      Обов’язковим під час анкетування є і оцінка рівня викладацького складу. За десятибальною шкалою слухачі змогли оцінити рівень обізнаності з тематикою кожного викладача, вміння розкрити тему, ступінь реалізації програми. Загалом викладачі, а це державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, викладачі вузів міста, кандидати наук отримали досить високі оцінки. Як правило, викладачі, які викликали незадоволення слухачів, в подальшому не запрошуються до проведення занять.
      Оцінювали секретарі сільських, селищних рад та спеціалісти виконавчих апаратів районних, міських (міст обласного значення) рад і організацію умов праці та планування занять у класі.
      Всі думки слухачів будуть враховані в організації навчального процесу. Практика ж проведення анкетування слухачів продовжуватиметься в Центрі і надалі.