Новини за 12 лютого 2008р.

12 лютого 2008 р.

 

«2007 рік виявився надзвичайно плідним дляЦентру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Цей рік став періодомйого розвитку як закладу післядипломної освіти державних службовців і посадовихосіб місцевого самоврядування. Протягом минулого року Центр активноспівпрацював з органами державної влади і місцевого самоврядування, навчальнимизакладами, громадськими організаціями в напрямку перепідготовки та підвищеннякваліфікації кадрів» — зазначив директор Центру, кандидата історичних наукВолодимир Бойко на засіданні навчально-методичної ради яка відбулася сьогодні12 лютого.

Керівник закладу розповів присутнім про роботуЦентру з наведенням певних статистичних даних, а саме: минулого року в Центрівдруге в історії закладу навчалося понад три тисячі слухачів, що є одним знайкращих показників для аналогічних закладів в Україні, до викладання в Центрівдалося залучити низку відомих фахівців, поширилося застосування інтерактивнихметодів навчання, насамперед, завдяки співпраці з громадськими організаціями,заклад видав найбільшу за час свого існування кількість книг, серед якихзбірники наукових конференцій, проведено низку громадсько-політичних заходів, Центруспішно працював за низкою міжнародних програм, на 32% зросли основні фондизакладу. Йшлося й про проблемні питання: фінансування відряджень слухачів,постійне залучення керівників області до виступів перед слухачами Центру,використання сучасних освітніх технологій викладачами, як є, насамперед,практиками працівниками, а не вузівськими, дієве використання результатівпрограм щодо залучення молоді до державної служби та деякі інші.

Начальник навчально-методичного відділуЦентру Сергій Бутко проаналізував стан методичного забезпечення навчальногопроцесу, відзначивши посилений попит на низку розробок Центру, а також на динамікупоповнення бібліотечного фонду. Останній протягом року зріс на  32%.

Заступник директора Центру Тамара Куприяненкорозповіла про систему планування таорганізації роботи закладу, підходи до формування викладацького складу.

Учений секретарЦентру Людмила Чабак ознайомила присутніх з результатами  співпраці  Чернігівського центру з громадськимиорганізаціями, а також міжнародними фондами.  В її рамках реалізуються такі напрями: висвітленняпитань європейської та євроатлантичної інтеграції, організація наукових читань,конференцій, семінарів, а також навчання військовослужбовців звільнених у запасабо відставку.

«Головним є інтелект, а інтелектвідповідно треба тренувати. В даному випадку цим займається Чернігівський центрперепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, Навчання має бути корисним упрофесійному плані, залишати відповідні враження у слухачів, інформація маєбути цікава і важлива для суспільства і для людини  — саме цих принципів дотримується цейнавчальний заклад і це є головною метою для Центру та його співробітників. Томупропоную схвалити роботу Центру високою оцінкою та побажати успіху від іменінавчально-методичної ради», така пропозиція прозвучала  від завідувача кафедри історії слов’ян Чернігівськогодержавного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктораісторичних наук, професора Сергія Лепявка.

Начальник управління державної службиГоловдержслужби України в області, магістр управління суспільним розвитком МиколаСтрілець зазначив: «Ми повинні об’єднати зусилля аби рівень підготовки іпрофесіоналізації був на належному рівні. Адже від них залежать показники роботи органу владу, а в зв’язку з цим іформується відповідна думка про цю владу. Тому за цих умов необхіднопродовжувати піднімати  планку щодопідвищення кваліфікації державних службовців — і в цьому головна теза щодороботи Центру. Управління державної служби Головдержслужби України в областімає розробити методичні рекомендації, зробити певні доповнення і внести своїпропозиції щодо підвищення ефективності діяльності Центру».

ДепутатЧернігівської обласної  ради, керівникгромадської організації «Інститут місцевого розвитку Чернігівщини», магістрдержавного управління Валерій Кокоть підкреслив –показники свідчать про те, що Центр працює нормально, тому побажаємо успіху вйого роботі на цей і на наступні роки.

Як зазначив підбиваючизасідання роботи ради керуючий справами виконавчого апарату обласної радиВасиль Фесенко — робота Центру заслуговує на схвальнуоцінку. Вона здійснюється на належному рівні, навчальний процес реалізуєтьсязлагоджено. Серед найближчих завдань Центру, запропонованих ним – активна роз’яснювальнаробота щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, СОТ, інших нагальнихпитань насамперед, серед сільського населення, а також широке використання внавчальному процесі активних методів у форму запитань і відповідей. І тоді зцього навчання буде тільки користь як для тих, хто подає матеріали, так і длятих, хто його подає.  .

Заступниккерівника апарату облдержадміністрації Лариса Юрченко відзначила: «Давайтеспільною працею підносити роботу Центру на якісно новий рівень. А ми в своючергу представники органів влади будемо критичні зауваження щодо діяльностіорганів державної влади та намагатися вирішувати проблемні питання, яківиникатимуть у роботі Центру».

Післядоповідей, обговорення та аналізу діяльності Центру за підсумками 2007 року,а також висловлених зауважень і пропозицій навчально-методична рада схвалила проектрішення та оцінила роботу Центру позитивно, відзначивши: заклад належним чиномвиконує поставлені перед ним завдання щодо надання послуг з післядипломноїосвіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування.Водночас рада висловила низку побажань щодо роботи закладу: організаціїнавчання новопризначених керівників районів області, посилення роботи змагістратурою державної служби, модернізації комп’ютерного класу, зосередженнязусиль колективу на практичному спрямуванні навчання шляхом організації тренінгів,стажування, відпрацювання необхідних навчально-методичних матеріалів,рекомендацій для використання слухачами і викладачами у практичній діяльності.

Присутні назасіданні ради також ознайомилися з виставкою навчально-методичних матеріалів, збірників, посібників, підготовленихЦентром у 2007 році.