Новини за 18 лютого 2008р.

 

18 лютого 2008 р.

 

 

3580 примірниками збагатилися бібліотечні фонди Чернігівському центру перепідготовки тапідвищення кваліфікації кадрів. Це новалітература євроатлантичного напряму. Це стало можливим завдяки Національному центру з питаньєвроатлантичної інтеграції за сприяння Інституту трансформації суспільства.

Видання розраховані напрацівників органів державної влади, вітчизняних та зарубіжних політиків, науковців,викладачів, студентів вузів, журналістів, всіх тих хто цікавиться проблемамиєвроатлантичної інтеграції України та широку громадськість.

Серед переданоїлітератури заслуговує на увагу енциклопедичний довідник «Історія, теорія іпрактика європейської та євроатлантичної інтеграції України» — за редакцієюВ.Д. Бакуменка та С.О. Телешуна. У ньому системно та повно аналізується веськомплекс питань вступу України до ЄС та НАТО.

Варто відзначити такікниги як «Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходногопериода» та «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: оптимальнамодель» — за редакцією директора Інституту трансформації суспільства О.И.Соскіна.Також отримані збірники науково-аналітичних матеріалів з серії: «Дослідження ірозробки у сфері євроатлантичної інтеграції України» — за загальною редакцією головинаціонального центру з питань євроатлантичної інтеграції, академіка НАНУкраїни, доктора технічних наук В.П. Горбуліна.

Поважне місце займають урозмаїтті видань збірники наукових праць «Актуальні проблеми державногоуправління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції» (Випуск 15),науково-інформаційний збірник «Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвіддержав-членів Альянсу» (Випуск 11). За його ж редакцією представленонауково-методологічні посібники з серії: «Формування і реалізація державноїполітики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України» серед них слідзгадати «Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контекстієвроатлантичної інтеграції України», що містить в собі достатньо ґрунтовнуінформацію щодо НАТО.

Цікавою є велика серіянауково-популярних брошур про діяльність НАТО видані спільними зусиллями   Національного центру з питань євроатлантичноїінтеграції, товариства «Знання» та науково-дослідним центром правовоїінформатики Академії правових наук України.

Також переданоінформаційно-аналітичні журнали «Україна-НАТО» Національного центру з питаньєвроатлантичної інтеграції України за 2006-2007 роки.

Отримано ряд буклетів натему: «Україна-НАТО: перспективи і можливості» та «Хронологія відносинУкраїна-НАТО».

Загалом літературапоповнить фонди бібліотеки Центру та буде роздана слухачам з метою поширенняоб’єктивної інформації про діяльність Північноатлантичного альянсу.

 

 

 

 

 

Час оприлюднення з 18 лютого 2008 року

Виконавець: Михеєнко О. А.

конт. тел.: (8-0462)77-43-12