Новини за 19 лютого 2008р.

19 лютого 2008 р.

 

 

«Як працювати з системою«Картка», які її можливості та практичне використання?» — ці та інші питання вивчатимутьпротягом двох днів з 19 по 20 лютого спеціалісти райдержадміністрацій підчас семінару  «Робота з системою «Картка»в органах влади», відкриття якого відбулося сьогодні в Чернігівському центрі перепідготовкита підвищення кваліфікації кадрів.

Активне запровадженняцієї системи обліку спрямовано на:

·                    поліпшення облікуданих, що стосуються державних службовців;

·                    удосконалення схеми збиранняінформації про стан кадровогозабезпечення державної служби;

·                    впровадження інформаційно-аналітичних засобів в усіхланках державної служби;

·                    удосконалення системи навчаннядержавних службовців на основі дистанційного навчання;

·                    реалізація контрольно-аналітичнихпроцедур щодо забезпечення державної служби;

·                    проведення системних досліджень процесів в кадровій роботіта з питань державної служби в Україні.

Навчання в Центрі проводятьпрацівники управління державної служби Головного управління державної службиУкраїни в Чернігівській області та відділу соціального інспектуванняЧернігівського обласного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, якіроз’яснюватимуть слухачам механізми роботи з системою «Картка» починаючи від їївстановлення і завершуючи її використанням в роботі (заплановано навчання вкомп’ютерному класі). Завчаються слухачі за допомогою сучасних технічнихзасобів – комп’ютерної техніки та мультимедійної дошки.

 

***

 

Три дні, починаючи з 19лютого, 28 сільських  голів майже з усіхрайонів області навчатимуться в Центрі за програмою семінару «Роль органівмісцевого самоврядування  щодо контролюза станом торгівельного і побутового обслуговування населення та захисту правспоживачів».

Керівники територіальнихгромад вивчатимуть правові аспекти в діяльності органів місцевогосамоврядування, повноваження в галузі торговельного, побутового обслуговування,захисту прав споживачів, зупиняться на правових аспектах застосуваннязаконодавства щодо захисту прав споживачів, заходах з підвищення якості послугщо надаються, процедурі видачі дозволів на окремі види підприємницькоїдіяльності.

Тобто йдеться про широкий спектр питань, якіпостають перед сільськими головами в територіальній громаді та потребуютьнагального вирішення в умовах. В рамках семінару відбудеться низка тематичнихзустрічей, одна з яких «Україна на шляху до СОТ». Перед слухачами виступитьначальник управління харчової та переробної промисловості Григорій Панченко. Слухачітакож переглянуть фільм науково-пізнавальний фільм «Україна і СОТ: аграрніаспекти».

 

 

 

 

 

 

 

Часоприлюднення з 19 лютого 2008 року

Виконавець:Михеєнко О.А.

конт. тел.:(8-0462)77-43-12