Новини за 16 липня 2008р.

16 липня 2008 р.

Інформація за перше півріччя 2008 року про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій та кадрового резерву в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій


      Перше півріччя 2008 року для Центру стало періодом подальшого його розвитку як закладу післядипломної освіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також взаємодії та співпраці з органами державної влади і місцевого самоврядування, навчальними закладами, громадськими організаціями з питань перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
      Виходячи з вимог і завдань, визначених нормативними актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Головдержслужби України, облдержадміністрації і обласної ради, які стосуються питань реалізації державної кадрової політики, зокрема навчання, зусилля зосереджувалися на виконанні плану-графіка навчання кадрів, затвердженого спільним розпорядженням голови облдержадміністрації і голови обласної ради від 21 грудня 2007 р. № 37.
      За період з січня по червень 2008 р. в Центрі підвищили свою кваліфікацію 775 державних службовців місцевих органів виконавчої влади і територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (в тому числі 76 під час навчання на виїзних семінарах-тренінгах), 890 посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі 284 під час навчання на виїзних семінарах-тренінгах. Всього – 1665 осіб. Крім того, 179 слухачів навчалися в закладі за направленням обласного центру зайнятості. Отже, загальне число слухачів склало 1844 (з них пройшли тільки першу сесію 236 чол.).
      Протягом півріччя своєчасно розроблялися і затверджувалися навчально-тематичні плани і розклади занять. Цьому в значній мірі сприяли тісна співпраця і взаємодія з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування обласного, районного і міського рівнів, а також з вищими навчальними закладами. Навчання проходило організовано за визначеними чинним законодавством України видами підвищення кваліфікації.
      За професійною програмою підвищення кваліфікації навчалися:
      директори центрів соціальних служб для молоді;
      землевпорядники сільських рад;
      начальники відділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення;
      новопризначені на посади спеціалістів райдержадміністрацій, управлінь та відділів облдержадміністрації;
      новопризначені начальники відділів ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій;
      новопризначені спеціалісти головного, районних і міських управлінь праці та соціального захисту населення;
      резерв кадрів на посади заступників голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення;
      бухгалтери сільських рад;
      секретарі сільських, селищних рад;
      спеціалісти виконавчих апаратів районних, міських міст обласного значення рад;
      спеціалісти у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи головного, управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій.
      Всі інші слухачі навчалися за програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів.
      За перше півріччя їх проведено 25. Додатково до плану-графіка для таких категорій кадрів:
      спеціалісти райдержадмістрацій, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за роботу із зверненнями громадян;
      начальники відділів державного технічного нагляду облдержадміністрації в районах;працівники:
      управлінь Пенсійного фонду України в області;
      ДПА в області.
      Започаткована практика проведення Центром виїзних семінарів-тренінгів. За період з 10 січня по 26 червня 2008 р. виїзні семінари-тренінги проведено у 12 районах області: Ріпкинському, Бахмацькому, Коропському, Борзнянському, Бобровицькому, Ічнянському, Черніговському, Сосницькому, Корюківському, Новгород-Сіверському, Варвинському та в м. Прилуки за програмами:
       «Правове регулювання земельних відносин»;
       «Правове регулювання повноважень органів місцевого самоврядування в галузі майнових відносин»;
       «Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС»;
       «Створення стратегічного плану розвитку територіальної громади. Цільові програми»;
       «Статут територіальної громади»;
       «Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності, імідж посадової особи місцевого самоврядування»;
       «Депутат місцевої ради: статус, повноваження, організація роботи».
       В них взяли участь 360 посадових осіб місцевого самоврядування, інших категорій слухачів за визначенням районів.
      З початку року розпочали роботу три постійно діючі семінари:
       «Українська ділова мова. Основи комунікації » – для посадових осіб виконавчих органів Деснянської районної ради у м. Чернігові ради;
      „Англійська мова в роботі органів влади” – для відповідальних працівників з питань євроатлантичної інтеграції відділів та управлінь облдержадміністрації;
      „Порядок взаємодії адміністраторів з суб’єктами господарювання та територіальними дозвільними органами” – для адміністраторів дозвільних центрів.
      Центр надалі розвивав свою ініціативу щодо навчання студентів – випускних курсів вищих навчальних закладів Чернігова за програмою тематичного короткотермінового семінару «Державна служба в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи». За рекомендаціями провідних чернігівських вищих (педагогічного та технологічного університетів, інститутів економіки і управління, права, соціальних технологій та праці) була сформована відповідна група у складі 27 слухачів, яка пройшла тижневе навчання в Центрі, а потім і стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування. Після його успішного завершення молоді люди були зараховані до кадрового резерву управлінь та відділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів влади, виконавчого апарату обласної ради.
      Центр прагнув, аби під час навчання як за професійними програмами, так і за програмами тематичних семінарів переважали інтерактивні форми – рольові ігри, «круглі столи», дискусії.
      Традиційно заклад акцентував увагу на одній з найефективніших інтерактивних форм, що вдало поєднують набуття теоретичних знань та практичного досвіду, – виїзних практичних занять, а саме:
      21 травня, м. Ніжин – спеціалісти виконавчих апаратів районних, міських рад міст обласного значення;
      22 травня, с.м.т. Березна Менського району – секретарі сільських, селищних рад;
      11 червня, с. Хмільниця Чернігівського району – бухгалтери сільських, селищних рад;
      12 червня, м. Чернігів – землевпорядники сільських, селищних рад.
      Центром у співпраці з науковцями та представниками органів державної влади було розроблено та видано ряд збірників та посібників серед них:
1.       Давиденко Н.В. Вчинення окремих видів нотаріальних дій в органах місцевого самоврядування : Навч.-метод. посіб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. : Чернігів : ЦППК, 2008. – 76 с.
2.       Організація роботи із зверненнями громадян : Навч.-метод. зб. / Черніг. облдержадмін. : апарат, від. роб. із звернен. громадян; Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Н. М. Пригара, В. М. Бойко, С. В. Бутко. — Чернігів : ЦППК, 2008. — 67 с.
3.       Про посвідчення довіреностей на представництво інтересів довірителя у відділеннях ВАТ «Державний ощадний банк України» з питань розпорядження рахунками, внесення відомостей до інформаційно-аналітичної системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» : Навчально-методичний збірник / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. ; Уклад.: С.М.Рожець. — Чернігів : ЦППК, 2008. – 9 с.
4.       Рекомендації щодо підвищення ефективності управлінської роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування : Навч.-метод. зб. / Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: М. Д. Верес. — Чернігів : ЦППК, 2008. — 6 с.
5.       Балканська криза 90-х рр. XX ст. та НАТО : Збірка матеріалів. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М.Бойко. — Чернігів : ЦППК, 2008. – 34 с.
6.       Правові засади реформування у сфері житлово-комунального господарства : Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В.Ю.Сальников, Т.І.Куприяненко, С.В.Бутко. — Чернігів : ЦППК, 2008.
7.       Правові та практичні аспекти державних закупівель: Навч.-метод. зб. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. Уклад.: Силенко М.Ф., Чабак Л.А. — Чернігів : ЦППК, 2008.
8.       Протидія корупції в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування: методичні рекомендації : Навч.-метод. зб. Вип. ІІІ. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: С. О. Меженний, С. Ю. Сарана. — Чернігів : ЦППК, 2008. — 63 с.
      Бібліотечні фонди Центру у першому півріччі 2008 року збільшилися з 4485 до 4852 примірників. Книги Центру були надані обмінно-резервним фондом Національної парламентської бібліотеки України, а також Національною академією державного управління при Президентові України та деякими іншими установами. Центр постійно отримує літературу з Представництва Європейської комісії в Україні, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Бюро інформації Ради Європи в Україні, Фонду «Відродження», Інституту трансформації суспільства. Літературу з європейської та євроатлантичної інтеграції Центр поширював майже серед всіх груп державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які навчалися в першому півріччі.
      Центром за його безпосередньої участі в організації проведено ряд громадсько-політичних заходів:
      28 січня 2008 р проведено «круглий стіл». «Українська революція 1917-1921 років і Чернігівщина: подвиг Героїв Крут». Його учасники – доцент кафедри історії України та археології Чернігівського педуніверситету ім.Т. Г.Шевченка, кандидат історичних наук Тамара Демченко та директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко. Слухачі – секретарі сільських, селищних рад і спеціалісти виконавчих апаратів районних, міських (міст обласного значення) рад.
      22 лютого за ініціативою Інституту трансформації суспільства а також Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції, Громадської ліги Україна – НАТО та за сприяння Міністерства закордонних справ в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулася презентації створення Чернігівського центру євроатлантичної інтеграції. В цьому заході взяв участь директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
      17 березня проведено «круглий стіл» на тему «Визвольний та правозахисний рух в Україні в 60–80-ті XX ст., Василь Стус».
       «Стан та перспективи формування нової генерації державних службовців України» — під такою назвою 27 березня 2008 р. Чернігівський центр спільно з Чернігівською обласною організацією Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Спілка молодих державних службовців України» провів круглий стіл. Він відбувся в рамках навчання новопризначених спеціалістів райдержадміністрацій, управлінь та відділів облдержадміністрації. Про кадрову політику в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області йшлося у виступі начальника управління державної служби Головдержслужби України в області Миколи Стрільця.
      Діяльність Спілки молодих державних службовців України щодо залучення молоді до державної служби та захисту інтересів молодих державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування висвітлив голова Виконавчого комітету ВМГО «Спілки молодих державних службовців України» Анатолій Половинець.
      Проводив круглий стіл заступник начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації й голова Чернігівської обласної організації ВМГО «Спілка молодих державних службовців України» Юрій Музика.
      14 травня в Центрі відбувся «Вечір пам’яті Джеймса Мейса”, організований спільно з Українським інститутом національної пам’яті, Чернігівською облдержадміністрацією та обласною радою.
       «Джеймс Мейс вперше назвав те, що сталося в Україні геноцидом. Він справжній український патріот», – такі та багато інших теплих слів сказали про цю непересічну особистість учасники заходу: голова обласної ради Наталія РОМАНОВА, перший заступник голови облдержадміністрації Георгій ЧЕРНИШ, Наталія ДЗЮБЕНКО-МЕЙС- українська письменниця, вдова Дж. МЕЙСА; Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ – заступник директора Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор; Владислав ВЕРСТЮК – заступник голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор; доктор історичних наук, професор, Олег БІЛИЙ – директор департаменту Українського інституту національної пам’яті, доктор філологічних наук, професор, Іван ДРАЧ – український поет, народний депутат України кількох скликань; Лариса ІВШИНА – головний редактор газети «День»; Віра СОЛОВЙОВА – директор видавничого дому «Києво-Могилянська Академія»; доцент Чернігівського державного педагогічного університету Тамара ДЕМЧЕНКО.
      Перед початком вечора відбулася презентація виставки «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932—1933 років — геноцид українського народу».Завершився вечір першою в Україні прем’єрною демонстрацією документального фільму «Свіча Джеймса Ернста Мейса». Його представили режисер продюсерського центру «Стожари», журналіст, автор фільму Наталія СУЩЕВА та журналіст, співавтор Лора ХВОРОСТИНА.
       «Національна система безпека України та НАТО» — така тема відео-конференції, що відбулася 05 червня 2008 р. між слухачами Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та слухачами Київського міського центру. В режимі онлайн учасники відео-мосту розглядали перспективи вступу та членства України в НАТО.
      На виконання Указу Президента України «Про відзначення 12-ї річниці Конституції України» та обласного плану заходів щодо відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана Івана Виговського у Конотопській битві, в Центрі відбувся круглий стіл на тему «Головні історичні етапи державного будівництва в Україні: до 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана Івана Виговського у Конотопській битві».
       «До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу» — таку назву мав «круглий стіл», що відбувся сьогодні 19 червня 2008 р. на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Організаторами його виступили Український інститут національної пам’яті, Чернігівська облдержадміністрація та обласна рада і Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
В роботі „круглого столу” взяли участь: Юрій МИЦИК, професор кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», завідувач відділу пам’яток княжої і козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, протоієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату, доктор історичних наук; Тарас ЧУХЛІБ, старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту козацтва при інституті історії України НАН України, доктор історичних наук; Сергій ПАВЛЕНКО, дослідник доби Мазепи, заслужений журналіст України, редактор журналу «Сіверянський літопис», власний кореспондент газети «Голос України».
      У відкритті круглого взяли участь перший заступник голови обласної державної адміністрації Георгій ЧЕРНИШ та заступник голови обласної ради Олег ОБУШНИЙ.
      Напередодні святкування 23 червня 2008 року Дня державної служби (ДС) в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулася відео-конференція з Донецьким, Херсонським та Кіровоградськими Центрами. Учасниками відео-мосту стали директори Центрів, начальники управлінь державної служби Головного управління державної служби, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представники наукових кіл, учасники щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», студентство.
      27 червня 2008 р. про історію прийняття Конституції, конституційний процес в Україні, конституційну ніч 1996 року розповів очевидець, учасник прийняття Конституції, депутат Верховної Ради ІІ скликання Юрій ЦЕЛИХ під час відео-мосту, який відбувся з нагоди Дня Конституції України між Чернігівським і Кіровоградським Центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
      Починаючи з 2 квітня по 13 червня 2008 р.в центрі пройшли навчання 20 колишніх військовослужбовців в рамках програми «НАТО–Україна з перепідготовки військовослужбовців». Відповідно до укладеної угоди Центр провів навчання однієї групи військовослужбовців за курсом «Економіка та управління виробництвом”. Окрім власне навчання Центр здійснював заходи щодо сприяння працевлаштуванню зазначеної категорії слухачів. Спільно з міським центром зайнятості було проведено низку ярмарки вакансій, організовано зустрічі з представниками провідних фірм та підприємств міста.
      Ще один традиційний напрямок роботи Центру співпраця з центрами зайнятості щодо підвищення кваліфікації трудових ресурсів регіону. Заклад тут працює за ліцензіями «Комп’ютерні науки», «Економіка і підприємництво», «Менеджмент» Міністерства освіти і науки України.
      Основні фонди закладу зросли до 258 тис. грн. Причому частка спеціального фонду в придбанні товарів довгострокового користування склала 34%.
      Центр планує зосередити свої зусилля на вдосконаленні навчального процесу, зокрема, розширення застосування інтерактивних форм навчання, підвищенні якості проведення занять, наданні допомоги на місцях в організації навчання.

      Директор Центру В.М.Бойко