Новини за 23 січня 2009р.

23 січня 2009 р.

Навчаються викладачі


       «Необхідність навчання, яке ми сьогодні розпочинаємо, зумовлена тим, що абсолютна більшість викладачів Центру – практичні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, які добре обізнані з навчальним матеріалом, але не є професійними викладачами, а вузівські фахівці переважно працюють з іншою за своїми характеристиками цільовою аудиторією. Між тим, запровадження інтерактивних методів навчання – одна з умов його ефективності», – зазначив під час відкриття методичного семінару «Використання інтерактивних методів у навчальному процесі» директор Центру підвищення кваліфікації кадрів, кандидат історичних наук Володимир Бойко. За програмою згаданого семінару в Центрі два дні навчатимуться працівники апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, виконавчого апарату обласної ради, територіальних підрозділів центральних органів влади, вищих навчальних закладів, які проводитимуть заняття в Центрі у 2009 році.
      Під час навчання слухачі в інтерактивній формі дізнаються про специфіку навчання дорослої аудиторії та сучасні моделі й принципи навчання дорослих, через аналіз ситуативних моделей обговорять труднощі в тренерській діяльності. Тренери: Володимир Бойко, учений секретар Центру Людмила Чабак, методист Центру, магістр історії Наталія Коваленко ознайомлять аудиторію з такими інтерактивними методами як лекція (візуалізована лекція), дискусія (метаплан), навчання в малих групах (снігова куля), аналіз та вирішення проблем (SWOT-аналіз), проект, обговорять особисті якості якими повинні володіти викладачі-тренери та допоможуть кожному викладачу з’ясувати, які з рис характеру заважають їм у викладацькій діяльності.
      По завершенні навчання викладачі вмітимуть самостійно планувати та проводити інтерактивні заняття, оцінювати результати семінарів – тренінгів.

      Час оприлюднення з 23 січня 2009 року
      Виконавець: Фесенко М.В.
      конт. тел.: (8-0462) 675 021