Новини за 21 травня 2009р.

21 травня 2009 р.

       Особі Симона Петлюри – визначного державного і політичного діяча, публіциста, літературного і театрального критика, організатора українських збройних сил, від дня народження якого виповнюється 130 років, присвячена відеоконференція «Постать Симона Петлюри в історії та національній пам’яті» за участю представників Донеччини, Кіровоградщини, Полтавщини, Чернігівщини та Криму.
       В рамках відеоконференції передбачено пряме включення провідних українських істориків – учасників Всеукраїнської наукової конференції «Постать Симона Петлюри в історії та національній пам’яті» (м. Полтава) – Верстюка Владислава Федоровича – заступника голови Українського інституту національної пам’яті, доктора історичних наук, професора, Пирога Руслана Яковича – завідувача відділом історії Української революції Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, Сергійчука Володимира Івановича – професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктора історичних наук, професора, Піскун Валентини Миколаївни – старшого наукового співробітника Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктора історичних наук, доцента.
       Друга частина відеоконференції проходитиме у вигляді обговорення за участю істориків, представників громадськості, посадовців та працівників Чернігівського, Кіровоградського, Донецького, Полтавського, Кримського центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
       Організатори відеоконференції – Український інститут національної пам’яті та Чернігівський, Донецький, Кіровоградський, Кримський, Полтавський центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
       Місце проведення: м.Чернігів, 43, аудиторія №3 Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій,
       Дата проведення: 22 травня 2009 р.,
       Початок заходу: о 10 год. 15. хв.

Регламент відеоконференції:

1015 – 1030     технічне включення учасників відеоконференції, привітання учасників

 

1030– 1100 доповіді істориків – учасників Всеукраїнської науковоїконференції «Постать Симона Петлюри в історії та національній пам’яті»(м. Полтава)

 

1100 – 1200обговорення за участю Чернігівського, Кіровоградського, Донецького,Полтавського, Кримського центрів перепідготовки та підвищення кваліфікаціїкадрів

 

Доповіді:до10 хв.

Виступи:до7 хв.

Відповідіна запитання: до 5 хв.

 

 Учасники: науковці, освітяни, представники органів державної влади та місцевогосамоврядування, громадських організацій, працівники сфери культури, журналісти з Чернігова,Полтави, Кіровограда, Донецька, Сімферополя.

 

Ведучий: Бойко Володимир Миколайович – директор Чернігівського центру перепідготовкита підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органівмісцевого самоврядування, установ і організацій – Чернігів.

 

Модератори:

ВоронаСергій Павлович – директор Центруперепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організаційКіровоградської обласної державної адміністрації – Кіровоград.

 

ЛиковВолодимир Васильович – директорДонецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікаціїпрацівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,державних підприємств, установ і організацій – Донецьк.

 

ПеребийнісКатерина Василівна – директорПолтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівниківорганів державної влади, органів місцевого самоврядування, державнихпідприємств, установ і організацій – Полтава.

 

ОвчаренкоЗоя Іванівна – методист вищоїкатегорії Кримського центру перепідготовки та підвищення кваліфікаціїпрацівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,державних підприємств, установ і організацій – Сімферополь.


1030 – 1100    Доповіді:

 

Верстюк Владислав Федорович – заступник голови Українського інститутунаціональної пам’яті, доктор історичних наук, професор.

 

Пиріг Руслан Якович – завідувач відділом історії Українськоїреволюції Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук,професор.

 

Сергійчук Володимир Івановичпрофесор Київського національного   університету ім. Тараса Шевченка,доктор історичних наук, професор.

 

Піскун Валентина Миколаївна – старший науковий співробітник Київського  національного університету ім. Тараса Шевченка,доктор історичних наук, доцент.

 

1100 – 1155    Запитання та обговорення

 

м. Чернігів

 

Бойко Володимир Миколайович – директор Чернігівського центру перепідготовкита підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органівмісцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій,кандидат історичних наук.

 

Бутко Сергій Володимирович – представник Інституту національної пам’ятів Чернігівській області.

 

Демченко Тамара Павлівна – доцент кафедри історії та археології УкраїниЧернігівського державного педагогічного університетуім. Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук.

 

Молочко Надія Олександрівна – начальник управління з питань внутрішньоїполітики та зв’язків з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

 

м. Кіровоград

 

Ворона Сергій Павлович – директор Центру перепідготовки та підвищеннякваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, державних підприємств, установ і організацій Кіровоградськоїобласної державної адміністрації.

 

 

 

м. Донецьк

 

Ликов Володимир Васильович – директор Донецького центру перепідготовки тапідвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

Ляшенко Валерій Георгійович – професор кафедри гуманітарних дисциплінДонецької музичної академії імені С.С. Прокоф’єва, кандидат історичних наук.

 

м. Полтава

 

Перебийніс Катерина Василівна – директор Полтавського центру перепідготовки тапідвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

Пустовіт Тарас Павлович – заступник директора Державного архівуПолтавської області.

 

Якименко Микола Андрійович – завідувач кафедри українознавстваПолтавської державної аграрної академії, доктор історичних наук, професор.

 

м. Сімферополь

 

Овчаренко Зоя Іванівна – методист вищої категорії Кримського центруперепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

Решетов Сергій Олександрович – викладач історіїшколи гімназії № 1 м. Сімферополь

 

Терещенко Валерій Сергійович – начальник відділу соціологічних дослідженьКримського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органівдержавної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,установ і організацій.

 

1155 – 1200    Підбиття підсумків відеоконфереції

 

       Час оприлюднення з 20 травня 2009 року
       Виконавець:Чабак Л.А.
       конт. тел.: (8-0462) 676 052