Новини за 15 липня 2009р.

Інформація

за перше півріччя 2009 року про підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій та кадрового резерву в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій

Загальні показники

      В цілому за перше півріччя 2009 р. в Центрі підвищили свою кваліфікацію 378 державних службовців місцевих органів та територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади (в тому числі 180 під час навчання на виїзних семінарах-тренінгах), 635 посадових осіб місцевого самоврядування (в тому числі 465 під час навчання на виїзних семінарах-тренінгах), Всього – 1013 осіб. Крім того, 50 слухачів навчалися в закладі за направленням обласного центру зайнятості та 21 слухач – військовослужбовець, звільнений у запас або відставку у зв’язку із скороченням Збройних Сил України та таких, що підлягають звільненню, – за „Програмою НАТО – Україна з перепідготовки військовослужбовців”. Отже, загальне число слухачів за перше півріччя 2009 р. склало 1084.

Навчання за видами підвищення кваліфікації

       Протягом першого півріччя слухачі Центру навчалися за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних короткотермінових та тематичних постійно діючих семінарів. В окремих випадках слухачі проходили стажування в органах влади.
      За професійною програмою підвищення кваліфікації навчалися:

 • бухгалтери сільських рад;
 • секретарі сільських рад;
 • новопризначені спеціалісти райдержадміністрацій, управлінь та відділів облдержадміністрації;
 • новопризначені спеціалісти виконавчих апаратів районних рад, міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук;
 • начальники відділів соціальної роботи районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

      Крім того, проведено одинадцять семінарів в Центрі та сімнадцять виїзних семінарів-тренінгів, розпочалися два постійно діючі семінари.
      Через нестачу видатків на відрядження в кошторисах місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування навчання чотирьох груп перенесено на більш пізній період, одна група переведена на очно-дистанційну форму навчання, тривалість трьох семінарів була скорочена на один день, однієї професійної програми – на два дні (слухачі натомість отримали необхідні для самостійної роботи методичні розробки), суттєво збільшена кількість виїзних семінарів-тренінгів. Крім перерахованих заходів, для навчання двох груп слухачів застосовувалася міжнародна технічна допомоги. В цілому, наведені кроки дозволили дещо зменшити фінансове навантаження для місцевих органів влади щодо навчання їх працівників.
      Для очно-дистанційної форми навчання Центр розробив низку збірників до модулів професійної програми підвищення кваліфікації, а саме: «Територіальна організація влади в Україні», «Державне управління і державна служба», «Правове забезпечення державного управління і державної служби», «Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні», «Соціальні та психологічні аспекти державного управління», «Організація діяльності державного службовця», «Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень». Електронні версії розробок розміщуються на сайті Центру. Ця робота триває.
      Додатково до плану-графіка навчалися голови та секретарі тендерних комітетів райдержадміністрацій, міських рад, обласних управлінь і організацій та спеціалістів управлінь Пенсійного фонду України в області.
      Новим напрямом роботи стало навчання державних службовців І – IV категорій посад за договорами з Головдержслужбою України. Розпочато реалізацію програми постійно діючого семінару для начальників та заступників начальників відділів апарату облдержадміністрації, проведено тематичний короткотерміновий семінар для начальників управлінь, відділів облдержадміністрації.
      Крім того, відповідно до методичних рекомендацій, розроблених Голдержслужбою України, 26 – 28 травня п.р. на базі Центру та за його організаційної участі обласним управлінням державної служби проведено ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець в Чернігівській області».

Залучення молоді до державної служби

      З метою підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання Центр, спільно з управлінням державної служби Головдержслужби України в області, продовжував навчання студентів випускних курсів вищих навчальних закладів Чернігова. 34 слухача, що виявили бажання в майбутньому працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, протягом двох тижнів проходили навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи». Крім теоретичної частини щодо засад державного управління та державної служби в Україні та стажування в органах влади слухачі відвідали Верховну Раду України, де відбулися зустрічі у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та в Комітеті з питань науки і освіти. Друга частина виїзного заняття пройшла у Головному управлінні державної служби України. Його учасники – заступник начальника Головного управління державної служби України Олена Тертишна, заступник директора Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування – начальник відділу з питань управління персоналом місцевих державних адміністрацій – Любов Шевчук, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Тетяна Ковтун, директор Школи вищого корпусу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Едуард Захарченко, завідувач кафедри НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор Іван Розпутенко, тренер Ради Європи Світланою Тимченко.
      Докладна інформація про роботу Центру з молоддю надрукована:       // Вісник державної служби України. – 2009. – № 2. – С. 63 – 71.

Застосування інтерактивних форм навчання

      23 – 24 січня 2009 року викладачі Центру (працівники апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, виконавчого апарату обласної ради, територіальних підрозділів центральних органів влади, вищих навчальних закладів, які проводитимуть заняття в Центрі протягом 2009 року) пройшли курс навчання за програмою тематичного семінару «Використання інтерактивних методів у навчальному процесі». Слухачі знайомилися з інтерактивними техніками та методами навчання дорослих в інтерактивній формі. Викладачі Центру навчились самостійно планувати та проводити інтерактивні заняття, оцінювати результати семінарів-тренінгів. В результаті суттєво збільшився відсоток візуалізації навчального процесу, розроблено низку нових тренінгових програм (зокрема, щодо запобігання проявам корупції, з трудового законодавства).
      Крім того, Центр, спільно з місцевими органами влади, організував для слухачів такі виїзні заняття:
      10 квітня, м. Київ, Верховна Рада України – студенти випускних курсів вищих навчальних закладів Чернігова;
      20 травня, с. Улянівка, Чернігівського району – секретарі сільських, селищних рад;
      21 травня, селище Замглай, Ріпкинського – бухгалтери сільських, селищних рад.

Викладацький склад

      Протягом першого півріччя перед слухачами Центру виступали: голова облдержадміністрації В. Хоменко, заступник голови обласної ради О. Обушний, керуючий справами її виконавчого апарату В.Фесенко, керівники відділів апарату облдержадміністрації (насамперед, організаційного, юридичного, загального, аналітичного), виконавчого апарату обласної ради, провідних обласних управлінь та організацій.
      Крім того, залучалися фахівці з інших регіонів України та закордонні. Серед них: заступник начальника організаційного відділу Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу – Людмила Філатова, завідувач кафедри НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор Іван Розпутенко, президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов, директор Бюро інформації Ради Європи в Україні Олександр Павличенко, директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішель Дюре, менеджер програм НАТО–Україна з перепідготовки військовослужбовців Крістофер Штаудт. Крім того, в режимі відеозв’язку зі слухачами Центру працювали: експерт щодо політики Європейського Союзу Фундації українсько-польської співпраці ПАУСІ Ігор Любашенко, старший координатор її програм Адам Зауер (Варшава, Польща), керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, редактор журналу «Современная Европа» Віктор Мироненко (Москва, Росія).
      Протягом першого півріччя 2009 р. до роботи в Центрі залучалися 156 викладачів. З них систематично – 108, в т.ч.: 2 доктори, 10 кандидатів наук, 11 магістрів державного управління, 85 – працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Методичне забезпечення

      З початку 2009 р. Центр підготував до друку і видав низку навчальних посібників, збірок наукових статей, а саме:
       Іван Мазепа: до 370-річчя від дня народження гетьмана України, мецената: Збірник матеріалів. / Черні. обл. держ. адм.; Упр. з питань внутр. політики та зв’язків з громадськістю; Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад. : С. В. Бутко, В. М. Бойко, О. Б. Коваленко, Н. О. Молочко. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 137 с.
       Робочий зошит до семінару «Використання інтерактивних методів у навчальному процесі», 23 – 24 січня 2009 р. : / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М. Бойко, Л.А.Чабак, Н.В. Коваленко: Чернігів : ЦППК, 2009. – 70 с.
       Робочий зошит: «Українська ділова мова. Основи комунікації» : / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Т. І. Куприяненко, П. М.Підгайний. : Чернігів : ЦППК, 2009 – 109 с.
       Державотворчий потенціал Української соборності (до 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки) . Чернігів – Луганськ – Херсон – Івано-Франківськ – Кіровоград: Матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, державних п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М. Бойко. – Чернігів: Редакційно-видавничий центр «Сіверщина», 2009. – 50 с.
       Давиденко Н.В. Посвідчення уповноваженими особами органів місцевого самоврядування заповітів, засвідчення справжності підпису на документах та видачі дублікатів документів: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. : Чернігів : ЦППК, 2009. – 60 с.
       Давиденко Н.В. Посвідчення уповноваженими особами органів місцевого самоврядування довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. : Чернігів : ЦППК, 2009. – 19 с.
       Технологія підготовки та прийняття управлінських рішень: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: С.М.Задорожна. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 24 с.
       Запровадження систем управління якості відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.:Н.В.Левченко, Л.П.Філатова – Чернігів : ЦППК, 2009. – 82 с.
       Європейська інтеграція та розвиток внутрішнього ринку України: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: І. Любашенко, В.Бойко. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 30 с.
       Соціальні та психологічні аспекти державного управління: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Н.В. Коваленко. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 19 с.
       Правове забезпечення державного управління і державної служби: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Н.М. Мужикова, С.О. Межений. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 79 с.
       Ділове українське мовлення: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг., Упор.: П. М. Підгайний. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 25 с.
       Організація зв’язків з громадськістю в органах влади: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; – Чернігів : ЦППК, 2009. – 15 с.
       Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: С.М. Задорожна, Л.А. Чабак: – Чернігів : ЦППК, 2009. – 14 с.
       Організація діяльності державного службовця: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Н.М.Пригара. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 38 с.
       Державне управління і державна служба: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Н.М. Мужикова, О.М. Клименок: – Чернігів : ЦППК, 2009. – 64 с.
       Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Ю.В..Музика. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 19 с.
       Україна і Світова організація торгівлі: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: О.О.Котляр. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 20 с.
       Територіальна організація влади в Україні : Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: С.В.Зозуля. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 68 с.
       Дисципліна і контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: О.П.Фурсова. – Чернігів : ЦППК, 2009. – 12 с.
       Гендерні аспекти в державному управлінні: Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор. Л.А. Юда. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 22 с.
       Робочий зошит «Комп’ютерна графіка та дизайн» : Навч.-метод. посібник. / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Білоока Т.П., Бодунов В.М., Лапа М.В., Чуприна В.М., – Чернігі : ЦППК, 2009. – 226 с.
      Слухачі також отримували компакт-диски з матеріалами щодо антикорупційного, земельного, фінансового законодавства.
      Бібліотечні фонди Центру збільшилися до 5115 примірників. Отримано 196 книг, переважно від Національної парламентської бібліотеки України, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Представництва Європейської комісії в Україні, видавництва газети «День» Частину видань придбано за рахунок спеціального фонду Центру.

Наукова робота

      Протягом першого півріччя 2009 р. вийшли друком такі наукові та науково-популярні публікації працівників Центру:

 1. Бойко В.М. Досвід із залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на Чернігівщині // Вісник державної служби України. – 2009. – № 2. – С. 63 – 71.
 2. Бойко В.М. Сон справдився //Державотворчий потенціал української соборності (до 90-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР). – Чернігів: РВЦ «Сіверщина», 2009. – С. 6 – 11.
 3. Бойко В.М. Нова книга про героїв // День. – 2009. – 30 січня, № 14.
 4. Бойко В.М. Право на місто // День. – 2009. – 13 лютого, № 24.
 5. Бойко В.М. Дорослі «ігри» // День. – 2009. – 25 березня, № 50.
 6. Бойко В.М. У добу самовизначення. Приєднання до УНР північних повітів Чернігівщини // День. – 2009. – 30 квітня, № 75.
 7. Бойко В.М. «М’яч ПДЧ» на полі України // День. – 2009. – 28 травня, № 88.
 8. Бойко В.М. Гімн Чернігову // День. – 2009. – 28 травня, № 88.
 9. Бойко В.М. Як навчати сучасного управлінця? // День. – 2009. – 23 травня.
 10. Чабак, Л.А. Аналітика естетичного сприйняття літературного тексту (на прикладі творів Б.-І. Антонича [Текст] / Л.А. Чабак // «Людина. Світ. Суспільство» (До 175-річчя філософського факультету» / Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2009 року): матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Ч. V. – С. 73-74.
 11. Чабак, Л.А. Естетичні ідеї Івана Франка щодо сприйняття літературного тексту [Текст] / Л.А. Чабак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 66. Серія: філософські науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2009

       Співробітники Центру, крім конференцій та семінарів, організованих Головдержслужбою України, брали участь і виступали на таких наукових і науково-практичних заходах:

 1. I-і Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені 190-літтю від дня народження Пантелеймона Куліша – 12 – 13 лютого 2009 р. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Відділення філології та мистецтвознавства Академії наук Вищої освіти України, м.Чернігів;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Мікрокосм людини творця в макрокосмі суспільства» – 26 – 27 березня 2009 р. – Інститут проблем сучасного мистецтва, м. Київ;
 3. Міжнародна наукова конференція «Людина. Світ. Суспільство» (До 175-річчя філософського факультету» / «Дні науки філософського факультету – 2009» – 21-22 квітня 2009 р. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ.
 4. Міжнародна наукова конференція «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці» / – 15 – 17 травня 2009 р. – Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Посольство Канади в Україні, Фонд професора Ореста Цапа (Канада), м. Чернігів
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та інновації в державному та муніципальному управлінні: погляд молодих» (Брянський філіал ОРАГС, Росія – 10 – 11 червня 2009 р.): «Місцеве самоврядування в Україні: проблеми минулого, ризики сьогодення».

Суспільно-політичні заходи

      Протягом першого півріччя 2009 р. Центром безпосередньо та за його організаційної участі проведено низку різноманітних громадсько-політичних заходів.
      19 січня – зустріч з упорядником книги «Крути. Січень 1918 року» Ярославом Гаврилюком.
      22 січня п.р. – відеоконференція «Державотворчий потенціал Української соборності» (до 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки). Учасниками відео-мосту стали історики, науковці та представники громадськості з Чернігівської, Луганської, Херсонської, Івано-Франківської та Кіровоградської області.
      24 лютого на виконання Указу Президента України «Про увічнення пам’яті Павла Загребельного» – «круглий стіл», присвячений вшануванню письменника, Героя України, лауреата Державної премії СРСР, Шевченківської премії.
      11 – 13 березня, – «круглий стіл» «Головні історичні етапи державного будівництва в Україні: до 70 річчя подій 1938 – 1939 років, пов’язаних із проголошенням та збройним захистом Карпатської України». В режимі телемосту в ньому також взяли участь представники Закарпатської області –професор кафедри історії України Ужгородського національного університету, доктор історичних наук С. Федака та директор Закарпатського Центру підвищення кваліфікації кадрів В. Пащенко.
      17 березня – відеоконференція «Регіональні особливості утилізації відходів: стан, проблеми, перспективи», в якій взяли участь представники Чернігівської, Луганської областей та Криму.
      10 квітня – на виконання Указу Президента України «Про відзначення 20-ї річниці створення Народного Руху України за перебудову» 2009 р. відео-конференція «Народний Рух України за перебудову: історія та сучасність» (Кіровоградський, Івано-Франківській та Чернігівський центри перепідготовки та підвищення кваліфікації). У ній взяли участь засновники та активісти цього громадського руху, науковці, представники громадськості та засобів масової інформації слухачі навчальних закладів.
      23 квітня – відео-конференція з Севастопольським та Херсонським центрами «Роль і місце керівника в управлінській діяльності».
      19 травня – «круглий стіл» «Правозахист в європейському суспільстві (за стандартами Ради Європи)» за участю директора Бюро інформації Ради Європи в Україні Олександра Павличенко.
      28 травня – відеоконференція (Чернігівський, Херсонський, Кіровоградський центри перепідготоки та підвищення кваліфікації кадрів) «Сучасний стан та перспективи розвитку відносин Україна – НАТО» за участю директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішеля Дюре, менеджера Програми Україна – НАТО з перепідготовки військовослужбовців Крістофер Штаудт. За допомого Інтернету в пристуності понад 80 учасників заходи вони обмінялися думками щодо оголошеної теми з керівником Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, редактором журналу «Современная Европа» (Москва, Росія) Віктора Мироненка, викладачем Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Андрієм Шептицьким.
      23 червня на виконання Указу Президента України «Про відзначення 18-ї річниці незалежності України» – «круглий стіл» «Боротьба за незалежність України у 1989 – 1992 рр.: Чернігівщина». В ньому взяли участь ректор Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя проф. О.Д. Бойко десять засновників обласної організації РУХу, п’ять делегатів Установчого з’їзду НРУ за перебудову, науковці, представники громадськості та журналісти.
      24 червня п.р. – відео-конференція «90-а річниця створення комсомолу України: історія і сучасність» (до 90-ї річниці створення комсомолу) Учасниками відео-мосту стали представники органів державної влади та місцевого самоврядування, історики, науковці з Чернігівської, Херсонської, та Кіровоградської області.

Співпраця з громадськими організаціями та міжнародними інституціями

      Спільно з міською громадською організацією «Лабораторія малого бізнесу» (м. Славутич) та Представництвом Держкомпідприємництва України у Чернігівській області проведено засідання за круглим столом з розгляду питань щодо підвищення ефективності роботи Єдиних дозвільних центрів шляхом впровадження структурних та системних змін на державному та місцевому рівнях, де відбулась презентація та обговорення результатів і рекомендацій громадського моніторингу діяльності дозвільних центрів.
      Тривало навчання колишніх військовослужбовців в рамках програми «НАТО–Україна з перепідготовки військовослужбовців». Відповідно до укладеної угоди у Центрі весною реалізовано курс «Комп’ютерна графіка та дизайн». Навчання пройшов 21 військовослужбовець. Центр також здійснював заходи щодо сприяння їх працевлаштуванню – спільно з міським центром зайнятості заклад провів ярмарку вакансій, організовував зустрічі з представниками провідних фірм та підприємств міста.
      Відповідного до довгострокового договору про співпрацю Центр провів низку спільних з Сіверським інститутом регіональних досліджень заходів. У січні – квітні організації-партнери, спільно з Волинським, Рівненським, Полтавським, Херсонським обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, завершили реалізацію проекту «Залучення керівників територіальних громад до навчання з євроатлантичної інтеграції», що здійснювався за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». В його рамках здійснено низку тренінгів «Національна безпека України і НАТО», доопрацьовано і поширено в усі регіони України однойменний електронний навчальний посібник.
      Тривала реалізація проекту Сіверського інституту та Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка «Інтенсифікація діяльності існуючого Центру європейської інформації в м. Чернігів» (також за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»). В його рамках лише на базі Центру проведено шість публічних заходів, присвячених різним питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України, а саме: семінар-тренінг для вчителів-гуманітаріїв «Соціальна політика України та стандарти ЄС» (29 січня 2009 року), «круглі столи» для державних службовців «Основні моделі соціального захисту в Європейському Союзі» (3 лютого 2009 року), посадових осіб органів місцевого самоврядування «Правозахист в європейському суспільстві» (19 травня 2009 року), представників громадських організацій та освітян «Українські конституційні проекти в українському контексті» (4 червня 2009 року), зазначені вище відео-конференції «Європейський простір та Україна», «Україна-НАТО: що далі?».

Надання платних послуг

      Найбільшими замовниками освітніх послуг Центру у першому півріччі 2009 р. були: НАТО, Чернігівський та Київський обласні центри зайнятості. В результаті надано послуг на загальну суму 157 тис. 239 грн. 64 коп., що становило 50,3 % до загального фонду Центру.
      Додаткові кошти направлялись Центром на відшкодування пов’язаних з наданими послугами видатків, підвищення якості навчального процесу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зміцнення матеріально-технічної бази, видавничу діяльність.

Директор Центру В.М. Бойко

Новини за 9 липня 2009р.

9 липня 2009 р.

      Літо та осінь цього року є багатими на ювілеї славетних майстрів українського письменства: 17 липня минає 160 років від дня народження Олени Пчілки, 7 серпня – 190 років від дня народження Пантелеймона Куліша, 8 серпня 175 років виповнилося б Юрію Федьковичу, 9 вересня виповнюється 240 років від дня народження Івана Котляревського, а 10 вересня минає 115 років від дня народження Олександра Довженка.
      До цих дат приурочено виставку«Майстри українського красного слова», що функціонує наразі в Центрі підвищення кваліфікації кадрів. На виставці можна знайти відомості про життєвий та творчий шлях зазначених письменників, дізнатися про їх місце в літературному процесі, ознайомитись з творами цих авторів. До уваги відвідувачів представлені також літературознавчі дослідження відомих науковців, зокрема книга Дмитра Чижевського «Історія української літератури», «Основи української літературно-наукової критики» Леоніда Білецького та інші.
      Переглянути матеріали виставки можуть слухачі та працівники Центру, а також всі, хто не байдужий до українського літературного слова.

      Час оприлюднення з 9 липня 2009 року
      Виконавець:Фесенко М.В.
      конт. тел.: (8-0462) 676 052

Новини за 7 липня 2009р.

7 липня 2009 р.

      Сьогодні в Центрі підвищення кваліфікації кадрів відбулося відкриття тематичного короткотермінового семінару «Основні напрями реформування та розвитку житлово-комунального господарства». Даний семінар призначено для начальників відділів з питань житлово-комунального господарства апаратів райдержадміністрацій, начальників управлінь житлово-комунального господарства міських рад.
      У відкритті навчання взяли участь начальник головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктор Геращенко та заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації В’ячеслав Сальніков. Від імені Центру перед слухачами виступив директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко.
      Протягом двох днів навчання слухачі дізнаються про сучасне законодавство в галузі житлово-комунального господарства області, нормативно-правову базу енергозбереження та сучасні енергозберігаючі технології у житлово-комунальному господарстві та про залучення інвестицій для розвитку житлово-комунального господарства.
      Також програмою семінару заплановано проведення «круглих столів» присвячених стратегії розвитку підприємств водо-, теплопостачання та водовідведення в області і ціноутворенню на послуги у системі житлово-комунального господарства в сучасних умовах.

      Час оприлюднення з 7 липня 2009 року
      Виконавець:Фесенко М.В.
      конт. тел.: (8-0462) 676 052

Новини за 2 липня 2009р.

2 липня 2009 р.

      2 липня 2009 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів виїзний семінар-тренінг «Запобігання і протидія корупції у сфері державного управління» у Ніжинському районі. Учасниками даного навчання стали посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці місцевих органів виконавчої влади. Семінар став останнім у серії виїзних тренінгів на цю тему.
      У відкритті навчання взяли участь в.о. заступника Ніжинської райдержадміністрації Андрій Калініченко та заступник голови районної ради Сергій Сиводід. Вони підкреслили актуальність теми, необхідність невідкладного розв’язання проблеми корупції в Україні.
      Проводив семінар головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Сергій Меженний. Занняття було побудовано в інтерактивній формі. Це дало змогу учасникам не лише послухать викладача, але й самим знайти відповіді на питання: що таке корупція, чому в Україні склалась така ситуація в даній сфері, що залежить від кожної людини у напрямку подолання цього явища в суспільстві. За допомогою методики ажурна пилка слухачі дізналися про світовий досвід боротьби з корупцією та його використання в умовах України.
       «Якщо хочеш мати дачу
      Ще і машину у придачу,
      То працюй на всю котушку,
      І отримаєш ще й пушку
      Хабарів же не бери,
      Бо не обминеш тюрми.»
      Такий вірш склала одна з учасниць семінару під час складання ментальної карти. Це стало лейтмотивом семінару. Слухачі дійшли висновку, що подолання явища корупції в країні веде до вирішення цілого комплексу економічних та соціальних проблем.

      Час оприлюднення з 2 липня 2009 року
      Виконавець: Коваленко Н.В.
      конт. тел.: (8-0462) 676 052

Новини за 1 липня 2009р.

1 липня 2009 р.

       Черговий раз Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів виїзний семінар-тренінг «Регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками в межах КЗпП України. Оплата праці в органах місцевої влади». Цього разу навчання пройшло в Новгород-Сіверському.
       1 липня в приміщенні Новгород-Сіверської райдержадміністрації та ради зібрались голови територіальних громад, державні службовці місцевих органів виконавчої влади. Вони обговорювали питання регулювання трудових відносин, додержання державних гарантій в оплаті праці, соціальні стандарти у сфері праці, порядок індексації грошових доходів громадян.
       Семінір-тренінг провела заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Катерина Тимощенко . Вона розказала про договірне регулювання трудових відносин, зміст колективного договору, оплату праці на основі єдиної тарифної сітки, умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, порядок розрахунку заробітної плати та матеріальної допомоги.
       У роботі семінару взяли участь в.о. голови Новгород-Сіверської райдержадміністрації В’ячеслав Кауфман та голова Новгород-Сіверської районної ради Віктор Душин.
       Слухачі отримали змістовні і професійні відповіді на всі свої питання, подякували за змогу на місці отримати консультацію з питань трудового законодавства.

       Час оприлюднення з 1 липня 2009 року
       Виконавець:Коваленко Н.В.
       конт. тел.: (8-0462) 676 052