Новини за 5 лютого 2010р.

05 лютого 2010 р.

      04 лютого відбулося засідання навчально-методичної ради Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Підбивалися підсумки роботи в 2009 р. та обговорювались основні напрями діяльності на 2010 рік.
      У 2009 р. в Центрі підвищили свою кваліфікацію 2324 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Із них 832 – державні службовці місцевих органів та територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади, 1492 – посадові особи місцевого самоврядування. Крім того, 34 слухача (студенти випускних курсів) підвищили кваліфікацію за навчальними програмами для кадрового резерву, 46 осіб – за програмами самоосвіти, 44 слухачі – військовослужбовці, звільнені у запас або відставку у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України. Таким чином, загальна чисельність випускників становила 2520 слухачів. Протягом року своєчасно розроблялися і затверджувалися навчально-тематичні плани і розклади занять.
      Враховуючи проблеми з фінансуванням місцевих органів влади та самоврядування у 2009 р., з метою зменшення витрат на відрядження працівників та втримання досягнутих у попередній період показників Центр збільшив кількість виїзних семінарів, провівши тренінги безпосередньо у районах. Протягом 2009 року їх було сорок, в них взяли участь 318 державних службовців та 1044 посадові особи місцевого самоврядування. Центр також застосовував очно-заочну навчання, апробував програму дистанційного тестування слухачів.
      Новим напрямом роботи стало навчання слухачів ІІІ – IV категорій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – за договорами з Головдержслужбою України.
      Центр також став одним з виконавців Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008—2011 роки (замовник – Школа вищого корпусу державної служби Головдержслужби України).
      Із 224 викладачів Центру протягом року систематично до роботи залучалися 134. Серед них 85 – працівники органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
      З метою методичного забезпечення навчального процесу та у зв’язку з підготовкою до ліцензування за напрямом Державне управління, підготовлені дві професійні програми підвищення кваліфікації: для державних службовців (V – VII категорій посад) та для депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування. Також розроблено навчальний курс «Менеджер у сфері рекламно-видавничої діяльності», вісім програм тематичних короткотермінових семінарів.
      Центр видав 41 одиницю методичних матеріалів (збірники, посібники, робочі зошити, збірники тестів). Бібліотечні фонди закладу зросли на 8%.
      Запроваджена практика проведення відеоконференцій з іншими центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, закордонними партнерами з Росії, Польщі, Македонії. Протягом 2009 року проведено чотирнадцять таких заходів.
      Реалізуючі свої статутні завдання, Центр протягом року співпрацював з міжнародними організаціями, з громадськими формуваннями – особливо з Сіверським інститутом регіональних досліджень, Міжнародним фондом «Відродження», Київським представництвом Інституту Кеннана, НАТО та іншими.
      Зміцніла матеріальна база Центру. Основні фонди закладу зросли протягом року на 25,2 %, причому виключно за рахунок спеціального фонду.
      Про все вищезазначене доповідали: директор Центру Володимир Бойко, заступник директора Тамара Куприяненко, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Павло Болотний.
      В обговоренні взяли участь члени навчально методичної ради Центру: Сергій Лепявко – завідувач кафедри історії слов’ян Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор; Ірина Протченко – заступник начальника управління державної служби Головдержслужби України в області; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Світлана Задорожна – доцент Чернігівського державного технологічного університету, кандидат економічних наук; Наталія Мужикова – заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації; Михайло Верес – консультант Центру.
      Ірина Протченко відзначила налагодженість дій та плідну співпрацю між Центром і управлінням державної служби Головдержслужби України в області. Пані Ірина зазначила, що на базі Центру за минулий 2009 рік було проведено цілу низку спільних заходів, майже всі вони будуть мати продовження в поточному році.
      «Український інститут національної пам’яті вже традиційно плідно співпрацює з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів» – підкреслив Сергій Бутко. Він високо оцінив патріотичну й інноваційну діяльність Центру, розказав про спільні проекти: видання збірників, участь у відео-конференціях, проведення «круглих столів», наголосив на необхідності збагачення електронного фонду бібліотеки, більш широкого використання дистанційного навчання.
      Наталія Мужикова відмітила, що робота Центру за минулий рік заслуговує найвищої позитивної оцінки. Не дивлячись на фінансову ситуацію Центр намагається надати всі можливості для викладачів: організаційне, методичне, технічне забезпечення навчального процесу поставлено на високий рівень.
      Запрошений до слова начальник відділу кадрів апарату облдержадміністрації Василь Колодін зазначив, що в 2010 році треба орієнтуватись на виїзні семінари, надання методичних рекомендацій в райони, ширше залучення керівників вищого рівня до навчання державних службовців.
      Наостанок, Михайло Верес підкреслив, що незважаючи на всі складнощі, як на місцевому так і на державному рівні, Центр виконує поставлені завдання.
      Після доповідей і обговорення, а також з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій навчально-методична рада схвалила проект рішення та високо оцінила роботу Центру, відзначивши: заклад належним чином виконує поставлені перед ним завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування.
      Водночас рада висловила низку побажань щодо роботи закладу: активізувати залучення перших керівників області до виступів перед слухачами, відпрацювати необхідні навчально-методичні матеріали з різних напрямів управлінської роботи, урізноманітнити практику проведення виїзних семінарів-тренінгів.
      Присутні на засіданні ради також ознайомилися з виставкою навчально-методичних матеріалів, збірників, посібників, підготовлених Центром у 2009 році.

      Час оприлюднення з 5 лютого 2010 року
      Виконавець: Сірик А.С.
      конт. тел.: (0462) 676 052