Новини за 16 квітня 2010р.

16 квітня 2010 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІЗ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

      Відповідно до п.15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого Постановою КМУ від 08.08.2007 №1019, на підставі позитивного рішення управління ліцензування, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і науки України щодо проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, напрям підготовки 1501 «Державне управління»,Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) повідомляє про проведення організаційних заходів з надання освітніх послуг та свою готовність до проведення ліцензійної експертизи.
      Обґрунтування можливості Центру щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг розглянуто на засіданні Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії (протокол №5 від 10.12.2009) та погоджено з Головним управлінням державної служби України.
      Центр має всі наявні та потенційні можливості здійснювати заявлені види послуг. Стан матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, дозволяє якісно реалізувати послуги з підвищення кваліфікації на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.
      Центр забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Чернігова та Чернігівської області відповідно до вимог Головного управління державної служби України. За 5 років підвищили кваліфікацію 12707 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних підприємств, установ і організацій.       Види та форми підвищення кваліфікації кадрів визначені постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167, іншими нормативними актами, рекомендаціями Головдержслужби та передбачають навчання:

  • – за професійними програмами підвищення кваліфікації;
  • – за програмами тематичних постійно діючих семінарів;
  • – за програмами тематичних короткотермінових семінарів, в т.ч. – тренінгів;
  • – за програмами стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також за кордоном;
  • – за програмами самоосвіти (систематичне самостійне навчання), зокрема участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець».

      Основними формами організації навчального процесу в Центрі є: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи. У Центрі проводяться такі види навчальних занять: лекції, семінарські, практичні, виїзні заняття; тематичні дискусії, конверсаторіуми, інноваційні ділові ігри, наукові, науково-практичні конференції, розбір конкретних ситуацій; бесіди за «круглим столом», групові та індивідуальні консультації; виїзні практичні заняття, стажування, виконання випускних та інших робіт. Центр цілеспрямовано збільшує відсоток активних форм навчання.
      Для ознайомлення громадськості з матеріалами, що стосуються організації роботи з надання вищевказаних освітніх послуг матеріали розміщено на офіційному Web-сайті Центру: www.center.uct.ua.
      Просимо громадян висловити свою думку щодо організації підвищення кваліфікації у Центрі. Побажання та пропозиції просимо надсилати електронною поштою за адресою: chcppk@gmail.com або на адресу: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43.