Новини за 9 червня 2010р.

9 червня 2010 року

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

            обговорювалася в рамках всеукраїнського семінару «Організаційно-правові аспекти діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів», що розпочався сьогодні на базі Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Захід, що з 9 по 12 червня відбуватиметься на Чернігівщині, проводиться відповідно до плану-календаря основних заходів облдержадміністрації та обласної ради, а також плану роботи Головдержслужби України.
      Всеукраїнський семінар зібрав в Чернігові керівників всіх регіональних закладів післядипломної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також Головного управління державної служби України, НАДУ при Президентові України, Брянського філіалу Орловської регіональної академії державної служби (Росія).
      «Реформування системи підвищення кваліфікації є необхідним» – наголосив на відкритті заходу заступник голови, керівник апарату Чернігівської облдержадміністрації Микола Стрілець. Він зазначив, що серед актуальних на сьогодні питань – системність відбору кадрів та їх компетентність, а також формування резерву кадрів.
      Продовжив розмову про важливість дієвої кадрової політики та необхідність підвищення кваліфікації кадрів заступник голови Чернігівської обласної ради Олег Обушний, підкресливши, що пріоритетним напрямком професійної освіти повинна стати неперервна освіта, яка відповідатиме європейським вимогам.
      Основна частина семінару розпочалася з обговорення Проекту Концепції державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011 – 2015 роки. Заступник Начальника Головдержслужби Олена Тертишна детально зупинилася на складових Концепції, аргументах прийняття програми, шляхах і способах розв’язання питання реформування, акцентувала увагу на таких проблемах нинішньої системи підвищення кваліфікації, як стан матеріально-технічної бази, рівень відповідальності органу влади за підвищення кваліфікації свого персоналу.
      До обговорення Концеції долучилися і директори Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також директор Брянського філіалу ОРАГС (Росія) Тетяна Болховітіна, яка навела відмінності у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації в Україні та Російській Федерації.
      Також в рамках першого дня семінару було розглянуто нові підходи до реалізації у 2010 році державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення квалфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, яку розкрили в.о. директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Наталія Немилівська, заступник директора Школи вищого корпусу державної служби Тетяна Пожитнова.
      Обговорили учасники семінару і питання розробки, погодження і затвердження уточнених планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого саморвядування, а також запровадження інноваційних методів навчання до практики підвищення кваліфікації персоналу органів влади.
      В наступні дні керівники регіональних закладів післядипломної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування візьмуть участь у практичних заняттях з вивчення практики роботи місцевих органів влади щодо організації навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, проаналізують основні аспекти організації та проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», реалізації центрами Концепції підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, тощо.

      Час оприлюднення: 09 червня 2010 року.
      Виконавець: Чабак Л.А.
      конт. тел.: (8-0462) 676 052