Новини за 14 червня 2010р.

14 червня 2010 року

      Загальноукраїнський семінар за міжнародної участі «Організаційно-правові аспекти діяльності центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів» з 9 по 12 червня проходив на Чернігівщині. Його організатори – обласна державна адміністрація та обласна рада, Головне управління державної служби України, Чернігівський центр підвищення кваліфікації кадрів, фонд Ганнса Зайделя (Німеччина). У щорічній зустрічі колег взяли участь представники 24 з 27 регіональних закладів післядипломної освіти, що працюють з управлінцями органів державної влади та місцевого самоврядування, Національної академії державного управління при Президентові України. Приїхали також фахівці з Росії – Брянського філіалу Орловської регіональної академії державної служби.
      Відкрив навчання заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Микола Стрілець. Він зазначив, що серед актуальних на сьогодні питань – системність відбору кадрів та їх компетентність, а також формування його резерву. Продовжив розмову про важливість дієвої кадрової політики та необхідність підвищення кваліфікації управлінців заступник голови обласної ради Олег Обушний. Він підкреслив – пріоритетним напрямком має стати неперервна освіта, яка відповідатиме європейським вимогам.
      Учасники семінару обговорили доповідь заступника начальника Головдержслужби України Олени Тертишної щодо проекту Концепції державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011–2015 роки. Вона наголосила на необхідності побудови стрункої системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яка має будуватися відповідно до відомих та ефективних зразків, враховуючи українські реалії. У наступних виступах, зокрема директора Брянського філіалу ОРАГС Тетяни Болховітіної, поруч з проблемами модернізації, підкреслювалася необхідність збереження кращих досягнень, відомих з набутої практики.
      Директори центрів підвищення кваліфікації, разом з заступником директора Школи вищого корпусу державної служби Тетяною Пажитновою, обговорили особливості реалізації у поточному році Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2008–2011 роки та погодилися з необхідністю акцентування уваги на мовній підготовці посадовців. Без цього компонента, як підкреслювалося під час обговорення, складно вести мову про євроінтеграційні процеси в системі державного управління. Разом з тим, як з’ясувалося, питання щодо формату його здійснення досі не унормовано.
      Чільне місце серед тем, що порушувалися, зайняли аспекти конкурентоспроможності Центрів на освітньому ринку України. Керівники навчальних закладів підтвердили відсутність конкуренції між відповідними структурами як ознаку існування корпоративної мережі. Саме ця риса, не в останню чергу, забезпечує їх гнучкість та стабільність – найвищу серед управлінських структур в Україні.
      Розглядалися також питання реалізації заходів Концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, практики формування місцевими органами влади потреб у навчанні персоналу, необхідності уточнення планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також запровадження інноваційних методів навчання до практики підвищення кваліфікації персоналу органів влади. Зокрема, колеги ознайомилися з досвідом Київського міського центру щодо дистанційного навчання. Вдвічі більше запланованого часу дебатувався досвід Новгород-Сіверського району щодо проведення конкурсу «Кращий державний службовець». Відтепер деякі його елементи зможуть використовуватися в інших областях України.
      Крім навчання, учасники семінару ознайомилися з перлинами історико-культурної спадщини Чернігово-Сіверщини, зокрема, Новгород-Сіверським та Батурином.
      Як зазначалося під час підбиття підсумків семінару, актуальнішими для його слухачів виявились питання запровадження інноваційних методів навчання до практики підвищення кваліфікації персоналу органів влади, удосконалення системи надання освітніх послуг загалом та дистанційного навчання як однієї з його форм зокрема, а також утвердження системного обміну кращими практиками та навчальними розробками між регіональними центрами підвищення кваліфікації кадрів, їх плідної співпраці з НАДУ при Президентові України. «Ми сподіваємось, що протягом наступного року будуть здійснені конкретні заходи з урахуванням запропонованих змін та визначене питання щодо підготовки проектів законів та Концепцій щодо юридично-правової регламентації діяльності Центрів», – відзначили директори центрів.
      Як підсумок, узагальнюючи враження колег, один з учасників семінару зазначив: «Зусилля Чернігівського центру щодо організації такого масштабного заходу, професіоналізм та культура високо оцінені директорським корпусом. Ми бажаємо організаторам успіхів, натхнення в подальшій роботі та вдячних слухачів».

      Час оприлюднення 14 червня 2010 року
      Виконавець: Ребенок А.М.
      конт. тел.: (8-0462) 676 052