Новини за 14 жовтня 2010р.

14 жовтня 2010 року

Презентація видання про українського історика з ЧернігівщиниГригорія Кураса

     «Я думав, які теми були б цікаві…» Праці Григорія Кураса, спогади і матеріали про українського історика» – під такою назвою щойно у Чернігові вийшов у світ збірник матеріалів, присвячений нашому, на жаль, вже покійному земляку. 13 жовтня 2010 р. його презентація відбулась у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. У заході взяли участь науковці, освітяни м. Чернігова і області, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, працівники сфери культури і журналісти.
     Видання здійснили Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Український інститут національної пам’яті та Сіверський інститут регіональних досліджень. Упорядники: кандидати історичних наук, директор Чернігівського центру перепідготовки Володимир Бойко і доцент Чернігівського національного університету ім. Т.Г.Шевченка Тамара Демченко, завідувач відділу краєзнавства Чернігівської державної обласної наукової універсальної бібліотеки ім. В.Г.Короленка Ірина Каганова.
     Під час відкриття В. Бойко підкреслив, що видавати книги як про Григорія Кураса – це моральне й духовне задоволення, а не просто виконання службового обов’язку. Він підкреслив думку, яку також повторило багато інших виступаючих: життя та діяльність Г. Кураса є по духу українським патріотизмом. Саме такі особистості роблять суттєвий внесок в українське націотворення.
     І. Каганова представила присутнім виставку видань «Вірний лицар музи Кліо»: праці самого Г.Кураса, розвідки про нього і навіть автореферат дисертації з автографом, які зберігаються у фондах бібліотеки.     Представник Українського інституту національної пам’яті у Чернігівській області Сергій Бутко наголосив на важливості видання про славетного земляка. Він поінформував, що ідею створення книги Інститут національної пам’яті миттєво підтримав в особі тодішнього заступника голови доктора історичних наук, професора Владислава Верстюка. Перший заступник голови Інституту, доктор історичних наук, професор Володимир Кривошия, який добре знав і цінив Кураса як людину та історика ще досі не змірився з його передчасним відходом у вічність і щиро радіє такому увічненню пам’яті.
     Серед тих, хто особисто знав Григорія Кураса, із Гарвардського університету (США) в режимі відеозв’язку за допомогою Інтернету, виступив директор Сіверського інституту регіональних досліджень, доктор історичних наук, професор Сергій Лепявко. Він розповів про вагомий внесок історика у розвиток науки на чужині.
     Зворушливо прозвучали спогади однокурсників Г. Кураса Миколи Федоренка та Олени Вершиніної, колеги, вчительки Щорської загальноосвітньої середньої школи № 3 Ганни Жукової. Всі говорили про нього як про вірного друга, порядну, чесну, щиру, інтелігентну людину, доброго педагога, історика з великої літери, українця по духу, який все життя присвятив науці і до останніх днів життя дихав історією.
     Тепло подякував упорядникам і видавцям книги голова правління Чернігівського обласного об’єднання єврейських громад та організацій Семен Бельман.
     У заключному слові автор ідеї видання книги Т. Демченко оглядово ознайомила з її змістом. У першому розділі «Праці Григорія Кураса» представлені дванадцять його публікацій. Серед них є «Масакерия украинских евреев», «Список Шептицького», «Дмитро Дорошенко і Галичина» та інші. Навіть така невелика частка його наукової спадщини наочно демонструє талант та наукові здобутки Г.Кураса. Другий розділ – спогади сучасників про нашого видатного земляка. У розповідях-роздумах М. Федоренка, Г. Жукової, Людмили Студьонової, С. Лепявка, В. Бойка, Т. Демченко, Дмитра Тася читач має можливість познайомитися з непересічною особистістю Григорія Кураса. В останньому розділі вміщені некрологи вченому, який у розквіті своєї творчої діяльності передчасно залишив цей світ.
     Присутні висловили цілковиту підтримку ініціативі української діаспори, яка просить Щорську міську раду (де ріс, вчився та вчителював науковець) надати одній із вулиць м. Щорса ім’я Григорія Кураса.
     Перед початком заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих в аварії на Дніпропетровщині.

     Час оприлюднення 14 жовтня 2010 року
     Виконавець: Коваленко Н.В.
     конт. тел. (0462) 676 052

Біографічна довідка

     Григорій Михайлович Курас народився 22 грудня 1957 р. у Харкові в родині лікаря і вчительки. Проте все його життя було пов’язано зі Щорсом та Черніговом.      У Щорсі він зростав, вчився, вчителював. В обласному центрі одержав вищу освіту, закінчивши з відзнакою історичний факультет Чернігівського педінституту імені Т.Г.Шевченка.      Наполегливо працював у фондах чернігівських музеїв, архіві, обласній бібліотеці ім. В.Короленка. Співробітники цих установ добре пам’ятають скромного, добре вихованого і допитливого юнака, який ніколи не приховував своєї глибокої зацікавленості, певною мірою, одержимості історією.     У 1992 р. Г.Курас успішно захистив дисертацію на тему «Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України», здобувши науковий ступінь кандидата історичних наук.      Тема визначила коло його наукових зацікавлень на все його життя: це – дослідження, присвячені аналізу біографій та наукового спадку призабутих діячів кінця ХІХ – першої половини ХХ століть, тісно пов’язаних з нашим краєм.      Особливо переконливо Г.Курас заявив про себе, як про непересічного краєзнавця, коли у співавторстві із своїм науковим керівником професором В.Сарбеєм опублікував першу наукову біографію М.Могилянського. Загальний інтерес викликав і його нарис про долю Ладі та Дмитра – дітей М.Могилянського.      З 1998 р. Г.Курас разом з родиною мешкав у Нью-Йорку, США. З цього часу він систематично провадив пошуки архівних матеріалів про істориків – вихідців з Чернігівщини: Д.Дорошенка, В.Дубровського, О.Оглоблина, В.Шугаєвського, збирав матеріали про інших визначних діячів української діаспори – Є.Архипенка, І.Борщака, Н.Полонську-Василенко, В.Міяковського, А.Марголіна, І.Токаржевського-Карашевича.      З науковою метою він ретельно опрацьовував архіви Української Вільної Академії Наук (УВАН) у США, Наукового Товариства ім. Шевченка (НТШ), українські джерела Бахметєвського архіву Колумбійського університету, матеріали Української бібліотеки й архіву в Стемфорді (Конектікут), Слов’янського відділу Нью-Йоркської Публічної Бібліотеки, бібліотеки в Бавнд-Бруку (Нью-Джерсі).      Результати пошуків втілилися у низці публікацій, що побачили світ в Україні та США. У 2005 р. дослідника обрали членом-кореспондентом УВАН у США. Він також був представником журналу «Сіверянський літопис» в Нью-Йорку.     Невблаганна хвороба підстерегла історика тоді, коли він знайшов свою власну нішу в улюбленій науці, визначився з колом дослідницьких завдань, зібрав значний особистий архів виписок і ксерокопій, зробив собі ім’я в колах слов’янської діаспори в США. Статті, вміщені у біобібліографічному покажчику 1, дають переконливе уявлення про далеко не вичерпаний потенціал вченого.     Небіжчик був мужньою людиною. Долаючи нестерпний біль, він у грудні 2007 р. підготував до друку одну з останніх своїх праць, присвячену світлій пам’яті В.Модзалевського.     На 51 році життя 16 березня 2008 р. у далекому Нью-Йорку Григорій Михайлович Курас відійшов у вічність.

1 Григорій Михайлович Курас: (Біобібліогр. покажч.) /Скл. Т.П.Демченко, І.Я.Каганова, Л.В.Студьонова; Наук. ред. О.Б.Коваленко; Відп. за вип. П.В.Грищенко. – Чернігів, 2007. – с. – (“Історики та краєзнавці Чернігівщини”; Вип. 12).