Новини за 19 липня 2011р.

19 липня 2011 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

      Відповідно до п.15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого Постановою КМУ від 08.08.2007 №1019, на підставі позитивного рішення Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України щодо проведення ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, напрям підготовки 6.020303 «Філологія»,Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр) повідомляє про проведення організаційних заходів з надання освітніх послуг та свою готовність до проведення ліцензійної експертизи.Обґрунтування можливості Центру щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг розглянуто на засіданні Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії (протокол №1 від 02.02.2011) та погоджено з Головним управлінням державної служби України.Центр має всі наявні та потенційні можливості здійснювати заявлені види послуг. Стан матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, дозволяє якісно реалізувати послуги з підвищення кваліфікації на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм чинного законодавства.
      Підвищення кваліфікації з англійської мови фахівців з питань європейської інтеграції (напрям підготовки 6.020303 Філологія) здійснюватиметься за спеціально для цього розробленою професійною програмою підвищення кваліфікації. Вона враховує специфіку виду освітньої послуги та цільової аудиторії, спрямована на формування професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій для здійснення ефективного іншомовного спілкування у середовищі державного управління на міжнародному рівні.
      Навчальний процес у Центрі організований відповідно до вимог наказу Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», а також вимог та рекомендацій Головдержслужби України. Це дозволяє максимально враховувати специфічні потреби державних службовців – фахівців з питань європейської інтеграції – щодо змісту знань, вмінь та навичок. Значний акцент зроблено на практичних заняттях, застосуванні сучасних інтерактивних методів навчання для дорослої аудиторії.
      Для ознайомлення громадськості з матеріалами, що стосуються організації роботи з надання вищевказаних освітніх послуг матеріали розміщено на офіційному Web-сайті Центру: www.center.uct.ua.
      Просимо громадян висловити свою думку щодо організації підвищення кваліфікації у Центрі. Побажання та пропозиції просимо надсилати електронною поштою за адресою: chcppk@gmail.com або на адресу: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43.