Новини за 18 серпня 2011р.

ПРЕС-АНОНС

18 серпня 2011 року

Міжнародна веб-конференція в Чернігові

      Як в Польщі, Росії, США, Європейському Союзі дивляться на Україну? Як в самій Україні сприймається її незалежність? Такі теми обговорюватимуться під час міжнародної веб-конференції «Україна за двадцять років», головні події якої розгортатимуться в Чернігові 22 серпня в місцевому Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. На зв’язку зі своїми українськими колегами перебуватимуть Джеймс Шеррр (Оксфорд, провідний співробітник програми з Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин), Олександр Мотиль (Нью-Йорк, професор політології в Радгерському університеті), Анджей Шептицький (Варшава, експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету). Безпосередньо в Чернігові – Віктор Мироненко (Москва, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН) та Юрій Шаповал (Київ, завідувач відділу політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України). За допомогою сучасних інформаційних технологій їхні доповіді обговорюватимуть українські науковці-гуманітарії та викладачі вузів з Києва, Ніжина та Чернігова.
       Таким чином організатори зустрічі спробують подивитися на двадцять років української незалежності начебто в двох площинах: ззовні нашої держави та зсередини, з точки зору більш старшого покоління та більш молодшого. За результатами конференції планується видати матеріали дискусії та розмістити відеозвіт в Інтернеті.
       Початок заходу: 22 серпня 2011 року в 15.00.
       Місце проведення: аудиторія №1 Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації за адресою пр-т Миру 43.
       Тел. для довідок: 676-052, 067-461-73-86.
       Запрошуємо до участі всіх бажаючих.
      Час оприлюднення: 18 серпня 2011 року.
      Виконавець: Бойко В.М.
      конт. тел.: (0462) 676 052

* * *

ПРОПОЗИЦІЇ

Чернігівський центр перепідготовки та підвищеннякваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування,

державних підприємств, установ і організацій

 

Українсько-польска фундація співпраці ПАУСІ

 

Сіверський інститут регіональних досліджень

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

відео-конференції

 

Україна за

двадцять років

 

 

Чернігів – Варшава – Оксфорд – Москва – Нью-Йорк – Київ

 

22 серпня 2011 року

 

 Початок – 15.00 за київськимчасом

 

Робочі мови: українська,російська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент відео-конференції:

1445 – 1500технічне включення учасників відео-конференції

 

1500 – 1505відкриття та привітання учасників конференції

 

1505 – 1720доповіді експертів, виступи диспутантів, відповіді на запитання

 

1720 – 1740загальна дискусія

 

1740 – 1745заключне слово доповідачів

 

Під час дискусії можливізапитання та репліки від всіх її учасників

 

Доповіді: до 10 хв.

Виступи: до 3 хв.

Відповіді на запитання: до 5 хв.

 

В аудиторії присутні: науковці, освітяни,працівники сфери культури, представники органів держвлади та місцевогосамоврядування, громадських організацій, журналісти

 

Ведучий: Володимир Бойко – директор Чернігівського центру перепідготовки тапідвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, установ і організацій, кандидат історичних наук (Чернігів,Україна)

 

Доповідь: «Як в Українісприймається її незалежність»

Юрій Шаповалкерівник Центру історичної політології тазавідувач відділу політології Інституту політичних іетнонаціональних досліджень НАН України(Київ, Україна), доктор історичних наук, професор

Дискутанти:

Людмила Павленко – доцент кафедри всесвітньої історії Чернігівськогонаціонального педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидатісторичних наук;

Юлія Кузьменко– аспірант Ніжинського державногоуніверситету ім. Миколи Гоголя

 

Доповідь:  «20 роківнезалежності: погляд з Європейського Союзу»

Джеймс Шерр – провіднийспівробітник програми з Росії та Євразії Королівського інституту міжнароднихвідносин (Лондон, Великобританія), Ph.D

Дискутанти:

Олександр Кухарук – декан економічного факультету Чернігівськогодержавного інституту права, соціальних технологій і праці, кандидат історичнихнаук, доцент;

Володимир Горбач – політичний аналітик Інституту євроатлантичногоспівробітництва

 

Доповідь: «Як Українасприймається у США»

Олександр Мотиль – професорполітології в Радґерському університеті, директор програми вивчення Східної таЦентральної Європи (США), Ph.D

Дискутанти:

Сергій Лепявко – директор Сіверського інституту регіональнихдосліджень, доктор історичних наук, професор;

Людмила Чабак – учений секретар Чернігівського центруперепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,органів місцевого самоврядування, установ і організацій, кандидат філософськихнаук

 

Доповідь: «Як Україна сприймаєтьсяу Польщі»

Анджей ШептицькийекспертІнституту міжнародних відносин Варшавського університету (Варшава, Польща), Ph.D

Дискутанти:

Павло Гай-Нижникстарший науковийспівробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних іетнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України, докторісторичних наук;

Володимир Пилипенко – старший викладач кафедри етнології, українознавствата краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського національного педагогічногоуніверситету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук

 

Доповідь: «Як Українасприймається в Росії»

Віктор Мироненко – керівник Центру українських досліджень ІнститутуЄвропи Російської академії наук, редактор журналу «Современная Европа» (Москва,Росія), кандидат історичних наук

Дискутанти:

Ірина Соломаха – начальник відділу зв`язків з громадськістю Чернігівськоїміської ради, кандидат філософських наук;

Дмитро Гринь – завідувач кафедри суспільнихдисципліни Чернігівського інституту післядипломної педагогічної освітиім. К.Д. Ушинського, голова наглядової ради Сіверського інститутурегіональних досліджень, кандидат історичних наук, доцент

 

Доповіді: до 10 хв.

Виступи: до 3 хв.

Відповіді на запитання: до 5 хв.

 

1720 – 1740загальна дискусія як підсумок доповідей та їх обговорення

 

1740 – 1745 заключне словодоповідачів