«Україна за двадцять років» міжнародна веб-конференція під такою назвою відбулася в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

22 серпня 2011 року

«Україна за двадцять років» міжнародна веб-конференція під такою назвою відбулася в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

      Її учасники, а це науковці Польщі, Росії, Великобританії, України як в режимі відозв’язку так і в режимі реального часу змогли поспілкуватися між собою з приводу сприйняття незалежності України в самій Україні та за її межами. Зокрема, здобутки 20 років української незалежності було проаналізовано з точки зору Європейського Союзу, США, Польщі, Росії. При цьому, аналіз періоду існування незалежної української держави здійснювався начебто в двох площинах: ззовні нашої держави та зсередини, з точки зору більш старшого покоління та більш молодшого.
      Наприклад, керівник Центру історичної політології та завідувач відділу політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал акцентував увагу на позитивах та негативах у сприйнятті незалежності України з точки зору її громадян. Щодо першого, то основним є підтвердження життєздатності проекту незалежності України.
      Провідний співробітник програми з Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин (Лондон, Великобританія), Ph.D Джеймс Шерр представив погляд з Європейського Союзу на 20 років української незалежності. Він зазначив, що життєздатність України як держави поза сумнівом. Але не всі вірять в приєднання України до стандартів Європейського Союзу. Останній вимагає від України стабільного демократичного розвитку.
      Експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету (Варшава, Польща), Ph.D Анджей Шептицький проаналізував особливості сприйняття України у Польщі та розкрив суперечності у відносинах країн-сусідів. Дослідник зазначив, що в України та Польщі теоретично подібні інтереси, зокрема для них важливі та необхідні інвестиції. При цьому польська політика щодо України є доволі декларативною, та залежить від політики Європейського Союзу.
      Керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, редактор журналу «Современная Европа» (Москва, Росія), кандидат історичних наук Віктор Мироненко представив основні аспекти рецепції України з російської точки зору, зазначивши, що ставлення до українців дуже відрізняється в різних прошарках російського суспільства.
      Інші науковці, серед яких старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України, доктор історичних наук Павло Гай-Нижник, декан економічного факультету Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій і праці, кандидат історичних наук, доцент Олександр Кухарук, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, начальник відділу зв`язків з громадськістю Чернігівської міської ради, кандидат філософських наук Ірина Соломаха, завідувач кафедри суспільних дисципліни Чернігівського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського, голова наглядової ради Сіверського інституту регіональних досліджень, кандидат історичних наук, доцент Дмитро Гринь долучилися до обговорення зазначених вище тем, та, зокрема, висловили власне бачення проблем сприйняття України на макро- та макрорівнях, тобто на рівні офіційної позиції держави та її окремих громадян, торкнулися міграційної політики, спільного історичного минулого, формування нової еліти.
      Виступи учасників супроводжувалися загальною дискусією з приводу рефлексії України у ХХІ столітті.
      Організаторами відео-конференції були Чернігівський центр перепідготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Українсько-польска фундація співпраці ПАУСІ, Сіверський інститут регіональних досліджень. За підсумками конференції буде видано збірку матеріалів та розміщено відеозвіт в Інтернеті.
      Час оприлюднення: 23 серпня 2011 року.
      Виконавець: Чабак Л.А.
      конт. тел.: (0462) 676 052

Новини за 18 серпня 2011р.

ПРЕС-АНОНС

18 серпня 2011 року

Міжнародна веб-конференція в Чернігові

      Як в Польщі, Росії, США, Європейському Союзі дивляться на Україну? Як в самій Україні сприймається її незалежність? Такі теми обговорюватимуться під час міжнародної веб-конференції «Україна за двадцять років», головні події якої розгортатимуться в Чернігові 22 серпня в місцевому Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. На зв’язку зі своїми українськими колегами перебуватимуть Джеймс Шеррр (Оксфорд, провідний співробітник програми з Росії та Євразії Королівського інституту міжнародних відносин), Олександр Мотиль (Нью-Йорк, професор політології в Радгерському університеті), Анджей Шептицький (Варшава, експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету). Безпосередньо в Чернігові – Віктор Мироненко (Москва, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН) та Юрій Шаповал (Київ, завідувач відділу політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України). За допомогою сучасних інформаційних технологій їхні доповіді обговорюватимуть українські науковці-гуманітарії та викладачі вузів з Києва, Ніжина та Чернігова.
       Таким чином організатори зустрічі спробують подивитися на двадцять років української незалежності начебто в двох площинах: ззовні нашої держави та зсередини, з точки зору більш старшого покоління та більш молодшого. За результатами конференції планується видати матеріали дискусії та розмістити відеозвіт в Інтернеті.
       Початок заходу: 22 серпня 2011 року в 15.00.
       Місце проведення: аудиторія №1 Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації за адресою пр-т Миру 43.
       Тел. для довідок: 676-052, 067-461-73-86.
       Запрошуємо до участі всіх бажаючих.
      Час оприлюднення: 18 серпня 2011 року.
      Виконавець: Бойко В.М.
      конт. тел.: (0462) 676 052

* * *

ПРОПОЗИЦІЇ

Чернігівський центр перепідготовки та підвищеннякваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування,

державних підприємств, установ і організацій

 

Українсько-польска фундація співпраці ПАУСІ

 

Сіверський інститут регіональних досліджень

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

відео-конференції

 

Україна за

двадцять років

 

 

Чернігів – Варшава – Оксфорд – Москва – Нью-Йорк – Київ

 

22 серпня 2011 року

 

 Початок – 15.00 за київськимчасом

 

Робочі мови: українська,російська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент відео-конференції:

1445 – 1500технічне включення учасників відео-конференції

 

1500 – 1505відкриття та привітання учасників конференції

 

1505 – 1720доповіді експертів, виступи диспутантів, відповіді на запитання

 

1720 – 1740загальна дискусія

 

1740 – 1745заключне слово доповідачів

 

Під час дискусії можливізапитання та репліки від всіх її учасників

 

Доповіді: до 10 хв.

Виступи: до 3 хв.

Відповіді на запитання: до 5 хв.

 

В аудиторії присутні: науковці, освітяни,працівники сфери культури, представники органів держвлади та місцевогосамоврядування, громадських організацій, журналісти

 

Ведучий: Володимир Бойко – директор Чернігівського центру перепідготовки тапідвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, установ і організацій, кандидат історичних наук (Чернігів,Україна)

 

Доповідь: «Як в Українісприймається її незалежність»

Юрій Шаповалкерівник Центру історичної політології тазавідувач відділу політології Інституту політичних іетнонаціональних досліджень НАН України(Київ, Україна), доктор історичних наук, професор

Дискутанти:

Людмила Павленко – доцент кафедри всесвітньої історії Чернігівськогонаціонального педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидатісторичних наук;

Юлія Кузьменко– аспірант Ніжинського державногоуніверситету ім. Миколи Гоголя

 

Доповідь:  «20 роківнезалежності: погляд з Європейського Союзу»

Джеймс Шерр – провіднийспівробітник програми з Росії та Євразії Королівського інституту міжнароднихвідносин (Лондон, Великобританія), Ph.D

Дискутанти:

Олександр Кухарук – декан економічного факультету Чернігівськогодержавного інституту права, соціальних технологій і праці, кандидат історичнихнаук, доцент;

Володимир Горбач – політичний аналітик Інституту євроатлантичногоспівробітництва

 

Доповідь: «Як Українасприймається у США»

Олександр Мотиль – професорполітології в Радґерському університеті, директор програми вивчення Східної таЦентральної Європи (США), Ph.D

Дискутанти:

Сергій Лепявко – директор Сіверського інституту регіональнихдосліджень, доктор історичних наук, професор;

Людмила Чабак – учений секретар Чернігівського центруперепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,органів місцевого самоврядування, установ і організацій, кандидат філософськихнаук

 

Доповідь: «Як Україна сприймаєтьсяу Польщі»

Анджей ШептицькийекспертІнституту міжнародних відносин Варшавського університету (Варшава, Польща), Ph.D

Дискутанти:

Павло Гай-Нижникстарший науковийспівробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних іетнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса Національної академії наук України, докторісторичних наук;

Володимир Пилипенко – старший викладач кафедри етнології, українознавствата краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського національного педагогічногоуніверситету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук

 

Доповідь: «Як Українасприймається в Росії»

Віктор Мироненко – керівник Центру українських досліджень ІнститутуЄвропи Російської академії наук, редактор журналу «Современная Европа» (Москва,Росія), кандидат історичних наук

Дискутанти:

Ірина Соломаха – начальник відділу зв`язків з громадськістю Чернігівськоїміської ради, кандидат філософських наук;

Дмитро Гринь – завідувач кафедри суспільнихдисципліни Чернігівського інституту післядипломної педагогічної освітиім. К.Д. Ушинського, голова наглядової ради Сіверського інститутурегіональних досліджень, кандидат історичних наук, доцент

 

Доповіді: до 10 хв.

Виступи: до 3 хв.

Відповіді на запитання: до 5 хв.

 

1720 – 1740загальна дискусія як підсумок доповідей та їх обговорення

 

1740 – 1745 заключне словодоповідачів

Новини за 15 серпня 2011р.

15 серпня 2011 року

      15 серпня в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів починається черговий курс навчання англійської мови для працівників диспетчерських служб територіальних органів управління Міністерства надзвичайних ситуацій України. Курс триватиме десять робочих днів. Мета навчання – розвинути навички подолати мовні бар’єри, порозумітися з туристами, надати їм відповідну, а головне вчасну допомогу під час проведення Євро-2012 в Україні, адже саме працівники диспетчерської служби щодня відповідають на всі виклики по телефону «101».
      Після закінчення навчання слухачі отримають сертифікати, що засвідчать ступінь володіння англійською мовою.
      Час оприлюднення: 15 серпня 2011 року.
      Виконавець: Ребенок А.М.
      конт. тел.: (0462) 676 052

Новини за 1 серпня 2011р.

1 серпня 2011 року

      1 серпня в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів починається черговий курс навчання англійської мови для працівників диспетчерських служб територіальних органів управління Міністерства надзвичайних ситуацій України. Курс триватиме десять робочих днів. Мета навчання – розвинути навички подолати мовні бар’єри, порозумітися з туристами, надати їм відповідну, а головне вчасну допомогу під час проведення Євро-2012 в Україні, адже саме працівники диспетчерської служби щодня відповідають на всі виклики по телефону «101». Після закінчення навчання слухачі отримають сертифікати, що засвідчать ступінь володіння англійською мовою.
      Час оприлюднення: 1 серпня 2011 року.
      Виконавець: Ребенок А.М.
      конт. тел.: (0462) 676 052