Діалог суспільства і влади: виклики, правові форми, перспективи

16 грудня 2011 року
Діалог суспільства і влади: виклики, правові форми, перспективи

«Круглий стіл» на таку тему проходив сьогодні у Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і був присвячений проблемі пошуку механізмів та засобів сприяння розвитку ефективного діалогу суспільства і влади в Україні. Організаторами заходу стали Чернігівський центр, Інститут законодавства Верховної Ради України та Київський офіс Інституту Кеннана при Міжнародному центрі підтримки науковців імені Вудро Вілсона. Ідеться про перший з низки заходів під загальною назвою «Європейські традиції місцевого самоврядування», учасниками якого виступили фахівці Інституту законодавства Верховної Ради України, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, науковці, представники неурядових організацій Чернігівщини.

З Інститутом Кеннана Центр вже проводив низку спільних заходів, зокрема, семінар «Майбутнє Чернігова: чи можливе залучення інвестицій та приваблення підприємств, населення і туристів до Чернігова та Чернігівського регіону?» (листопад 2009 року),«Стратегічне планування і використання місцевих активів для місцевого розвитку: досвід Ізраїлю» (грудень 2010 року), який мав на меті поширення міжнародного досвіду використання місцевих активів та можливостей серед лідерів громад області. Співпраця з Інститутом законодавства Верховної Ради України лише започатковується.

Відкриваючи «круглий стіл», директор Центру Володимир Бойко зазначив, що таким чином ми продовжуємо діалог влади наукових кіл та громадськості з питань управлінської діяльності.

«Найдемократичнішою ланкою громадянського суспільства є місцева влада, оскільки вона знаходиться найближче до народу, але в той же час викликає на себе весь негатив, що виникає в процесі тісної взаємодії з громадянами. Тому для успішного розвитку громадянського суспільства необхідно визначити позиції подальшої співпраці з владою», – зазначив директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України Олександр Копиленко.

Директор Київського офісу Інституту Кеннана, кандидат філологічних наук Ярослав Пилинський визначив проблеми місцевого самоврядування і його законодавчого забезпечення як двигун розвитку суспільства. «Демократія – це свобода слова, але ніхто не говорить про те, що демократія – це закон. Але без закону неможливо побудувати те, що ми називаємо демократичним суспільством», – зазначив він.

Під час круглого йшлося про успіхи і проблеми громадської ради при облдержадміністрації, соціальний діалог як різновид діалогу між владою та суспільством, шляхи ефективної реалізації взаємовідносин влади і громадян, свободу підприємницької діяльності як принцип господарювання, етичні аспекти діалогу влади та громадськості, роль громадських організацій у формуванні громадянського суспільства та регіональне об’єднання науковців, не оминули увагою учасники «круглого столу» і питання, пов’язані з механізмами реалізації органами юстиції державної правової політики та громадськості, а також взаємодії управління державної служби з громадськістю як формою суспільного діалогу.

За пропозицією директора Інституту законодавства Верховної Ради України Олександра Копиленка зазначені виступи друкуватимуться тематичною збіркою, а висловлені пропозиції фахівці Інституту законодавства узагальнять у вигляді висновків «круглого столу».

Час оприлюднення: 16 грудня 2011 року

Виконавець: Ребенок А.М.

конт. тел.: (0462) 676 052

Практиці підготовки та запровадження місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм

був присвячений семінар-тренінг, організований Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у Ніжинському районі.

Відкрила навчання керівник апарату Ніжинської райдержадміністрації Тетяна Петрівна Коник, яка наголосила на необхідності та важливості розробки програм соціально-економічного розвитку у місцевих територіальних громадах, що сприятиме не лише аналізу наявних ресурсів в громаді, але й осмисленню пріоритетів та перспектив розвитку, а отже й можливості залучення додаткових коштів.

В рамках семінару голови територіальних громад, працівники управлінь та відділів Ніжинської райдержадміністрації ознайомилися з нормативно-правовою базою прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку, механізмами та основними етапами розроблення програми соціально-економічного розвитку області.

Проаналізували слухачі й схему впровадження Державної регіональної політики, детально зупинилися на визначенні поняття депресивності території.

Окремий блок семінару було присвячено зовнішнім джерелам фінансування, доступним українським громадам.

Проводили семінар Максим Григорович Стрільчук – начальник відділу моніторингу виконання цільових програм та Наталія Миколаївна Кириченко – заступник начальника відділу аналізу та прогнозування економічного розвитку Головного управління економіки облдержадміністрації.

Час оприлюднення

Виконавець: Карпенко

конт. тел.: (8-0462) 676 052