ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

27 січня 2012 року
ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулося 27 січня 2012 року, де підбивалися підсумки роботи в 2011 р. та обговорювались основні напрями діяльності на 2012 рік.

«2011 рік виявився надзвичайно плідним для Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Цей рік став періодом його розвитку як закладу післядипломної освіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Протягом минулого року Центр активно співпрацював з органами державної влади і місцевого самоврядування, навчальними закладами, громадськими організаціями в напрямку перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів», – зазначив директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко.

Керівник закладу розповів присутнім про роботу Центру з наведенням певних статистичних даних, а саме: з врахуванням всіх категорій загальне число випускників 2011 р. склало 4018, що є найбільшим показником за весь час роботи Центру. Таке збільшення пояснюється тим, що протягом року Центр виконував не лише план-графік, але й завдання щодо навчання фахівців з питань європейської інтеграції та підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства.

2011 р. Центр виконав важливу державну функцію – за ПППК пройшли навчання всі новообрані голови територіальних громад та секретарі міських, селищних, сільських рад. Також Центром була здобута ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з галузі знань “Філологія” – англійська мова для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Традиційно, з метою підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання Центр проводив семінар «Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування: правовий статус, стиль і методи роботи».

Одним із найважливіших надбань Центру стало створення першого в Україні спеціалізованого документального серіалу «Європейські традиції міського самоврядування в Україні: Магістрат – Дума – Рада», який привертатиме увагу до проблеми побудови в Україні системи управління, яка є адаптованою до європейських відповідників. З допомогою історичного матеріалу порушуються сучасні проблеми: централізація фінансів, стан комунального господарства, кадрового забезпечення та ін.

Продовжуючи співпрацю з громадськими організаціями та міжнародними інституціями, Центром здійснено низку спільних проектів з Сіверським інститутом регіональних досліджень; спільно з Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, що фінансується Програмою розвитку ООН, Центр провів тридцять п’ять семінарів на тему «Гендерна політика в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування»; спільно з Київським офісом Інституту Кенанна (США) та Інститутом законодавства Верховної Ради України Чернігівським Центром було проведено «круглий стіл» на тему «Діалог суспільства і влади: виклики, правові форми, перспективи».

Спільно з громадською організацією «Сіверський інститут регіональних досліджень» та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» продовжено серію видань – «Європейські міста». Це видання популярних книг, присвячених містам та містечкам Чернігівщини з точки зору їх європейської ідентичності в історичній ретроспективі. Вийшли друком чотири видання: «Новгород-Сіверський – європейське місто», «Козелець – європейське місто», «Семенівка – європейське місто», «Остер – європейське місто». Бібліотечні фонди Центру збільшилися з 5802 до 6304 примірників або на 8%.

Таким чином протягом 2011 р. Центр, в цілому, виконав завдання щодо розробки навчальних програм, підготував до друку та видав 32 назви навчально-методичних збірників та посібників.

До викладання в Центрі вдалося залучити низку відомих фахівців, в тому числі – викладачів з інших областей України і закордонних.

Про все вищезазначене доповідали: директор Центру Володимир Бойко, заступник директора – начальник навчально-організаційного відділу Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Павло Болотний.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Лепявко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Ірина Протченко – начальник управління державної служби Головдержслужби України в області; Наталія Мужикова – заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації, магістр державного управління; Лариса Юда – заступник директора Інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського державного національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук; Дмитро Никоненко – заступник начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, доктор історичних наук; Володимир Бобруйко – заступник начальника головного управління юстиції в Чернігівській області.

Ірина Протченко відзначила налагодженість дій та плідну співпрацю між Центром і управлінням державної служби Головдержслужби України в області. Пані Ірина зазначила, що на базі Центру за минулий 2011 рік було проведено цілу низку спільних заходів (близько 60-ти), майже всі вони будуть мати продовження в поточному році.

Наталія Мужикова відмітила, що робота Центру за минулий рік заслуговує найвищої позитивної оцінки за перспективність, талановитість та креативність всього колективу. Не дивлячись на фінансову ситуацію, Центр намагається надати всі можливості для викладачів: організаційне, методичне, технічне забезпечення навчального процесу поставлено на високий рівень.

Сергій Лепявко підкреслив, що незважаючи на всі складнощі, як на місцевому так і на державному рівні, Центр виконує поставлені завдання. Щодо матеріального забезпечення, то воно завжди відповідає не тільки українським, а й світовим стандартам якості.

Всі присутні на засіданні ради висловили подяку за високий професіоналізм колективу, постійне бажання вдосконалювати свою роботу, а також визнали готовність у подальшій плідній і активній співпраці.

Після доповідей і обговорення, а також з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій навчально-методична рада схвалила проект рішення та високо оцінила роботу Центру, відзначивши: заклад належним чином виконує поставлені перед ним завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 27 січня 2012 року

Виконавець: Ребенок А.М.

конт. тел.: (0462) 676 052