Новини за 5 липня 2012р.

5 липня 2012 року
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» провели 5 – 6 липня 2012 р. інтерв’ю-центри – загальнонаціональна мережа центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Подія стала важливим етапом виконання Указу Президента України від 5 квітня 2012 р. № 246 «Про президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”». Безпосереднім його організатором стало Національне агентство України з питань державної служби та його територіальні підрозділи, а методичний і технічний супровід забезпечувала Національна академія державного управління при Президентові України.

В Чернігові оцінювання відкрив голова відповідної обласної експертної комісії – заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Микола Стрілець. Наголосивши на інноваційному характері конкурсу, він зазначив, що теперішній час потребує залучення на посади в органи державної влади молодих ініціативних людей з належним рівнем фахової підготовки. Це має сприяти покращенню ефективності діяльності владних структур та формує її відповідну оцінку з боку пересічних громадян. При цьому важливо стимулювати у державних службовців прагнення до безперервного професійного зростання.

Надалі експертна комісія у складі начальника територіального управління Нацдержслужби України Ірини Протченко, директора Центру Володимира Бойка, начальника навчально-методичного відділу закладу Наталії Коваленко, проректора з наукової роботи Чернігівського державного технологічного університету Володимира Кальченка, завідувача кафедри іноземних мов ЧДТУ Світлани Литвин проводили оцінювання, яке складалося з чотирьох етапів: анкетування з визначення морально-психологічних та ділових якостей, інтерв’ю з учасниками, на якому вони представили запропоновані ними ідеї щодо розвитку пріоритетних сфер державного управління – житлово-комунального господарства, місцевих бюджетів, залучення інвестицій, освітньої галузі, вирішення соціальних проблем та ін., тестування на предмет володіння загальними та спеціальними знаннями, необхідними вміннями та навичками, а також тестування з іноземної мови. Для забезпечення прозорості та неупередженості останні два етапи здійснювалися дистанційним методом.

За отриманими результатами формуватиметься обласний рейтинговий список кандидатів, який надалі стане частиною загальнонаціонального. Саме на його основі визначатиметься склад Президентського кадрового резерву.

Час оприлюднення: 5 липня 2012

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (8-0462) 676 052