ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

25 січня 2013 року
ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулося 25 січня 2013 року. На ньому підбивалися підсумки роботи в 2012 р. та обговорювались основні напрями діяльності на 2013 рік.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів присутнім про роботу Центру у минулому році та оприлюднив низку досягнутих показників, а саме: з врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчань загальне число випускників 2012 р. склало 5396, що є найбільшим показником за весь час роботи Центру. Таке збільшення пояснюється, насамперед, тим, що протягом року заклад виконував не лише план-графік, затверджений спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради, але й завдання Національного агентства України з питань державної служби стосовно підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства та нового законодавства про державну службу.

Реалізуючи свої статутні завдання Центр також співпрацював з українськими та міжнародними організаціями, громадськими формуваннями – Національною академією державного управління при Президентові України, Київським представництвом Інституту Кеннана, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганнса Зайделя, Сіверським інститутом регіональних досліджень, програмою співпраці «НАТО-Україна», Брянським філіалом РАНХіГС при Президентові Російської федерації, Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

2012 року Центр розпочав створення бази відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті двадцять чотири відео-лекції, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Розроблено виставку плакатів “З історії адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини” та проведено (спільно з Сіверським інститутом) науково-практичну конференцію “Розумовські зустрічі”

У листопаді 2012 року Центр став суб’єктом видавничої справи, був внесений до державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції та розпочав видавничу справу.

Протягом 2012 р. Центр, в цілому, виконав завдання щодо розробки навчальних програм, підготував до друку та видав 31 назви навчально-методичних збірників та посібників.

До викладання в Центрі вдалося залучити низку відомих фахівців, в тому числі – викладачів з інших областей України і закордонних.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Артем Кошма.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Лепявко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Ірина Протченко – директор Чернігівського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Дмитро Никоненко – в.о. начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, доктор історичних наук; Володимир Бобруйко – заступник начальника головного управління юстиції в Чернігівській області; Юрій Ткач – заступник начальника управління культури Чернігівської міської ради; Сергій Бутко – науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті; Ігор Пузан – завідувач сектору взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю головного управління Держкомзему в Чернігівській області.

Ірина Протченко відзначила, що діяльність Центру заслуговує на схвальну оцінку і внесла пропозицію щодо збільшення відсотку тренінгової складової в навчальному процесі.

Ірина Галайко відзначила плідну співпрацю між Центром і управлінням державної служби Головдержслужби України в області. Вона зазначила, що на базі Центру за 2012 рік проведено близько 90-та спільних заходів, більшість яких матимуть продовження в поточному році.

Ігор Пузан схвалив практику проведення виїзних семінарів-тренінгів та їх методичного забезпечення та вніс пропозицію щодо розширення навчання депутатів місцевих рад.

Володимир Бобруйко висловив надію на подальшу співпрацю Головного управління юстиції в області в питаннях підвищення кваліфікації працівників управління з Центром.

Дмитро Никоненко зазначив, що важливе значення в розвитку Центру має впровадження нових комп’ютерно-інформаційних технологій. Організаційне, методичне, технічне забезпечення навчального процесу в закладі поставлено на високий рівень.

Сергій Лепявко підкреслив, що незважаючи на всі складнощі, як на місцевому так і на державному рівні, Центр виконує поставлені завдання та розвивається.

Всі присутні на засіданні ради висловили подяку за високий професіоналізм колективу, постійне бажання вдосконалювати свою роботу, а також визнали готовність у подальшій плідній і активній співпраці.

Після доповідей і обговорення, а також з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій навчально-методична рада схвалила проект рішення, позитивно оцінивши роботу Центру в 2012 р. та відзначивши: заклад належним чином виконує поставлені перед ним завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 25 січня 2013 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052