«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

27 грудня 2013 року
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

Під такої назвою у Чернігівському центрі надруковано збірник матеріалів щорічної конференції ENTO (European Network of Training Organizations for Local and Regional Authorities), яка проходила в Луганську 1 – 2 жовтня 2013 року.

У збірці представлені доповіді фахівців з України, Білорусії, Італії, Казахстану, Китаю, Німеччини, Росії, США та Хорватії, які репрезентують систему владних інституцій та публічної (державної) служби різних країнах загалом, а також вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки публічних службовців.

Книга, що рекомендована до друку рішенням Луганського центру післядипломної освіти, призначена для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

У підготовці видання взяли участь: Європейська мережа організацій з підготовки працівників місцевих та регіональних органів влади (ENTO); Луганський центр післядипломної освіти; Громадська організація «Центр освітніх послуг».

Зі збіркою можна ознайомитися за посиланням: http://www.siver.uct.ua/biblioteka.php

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Реформа системи надання адміністративних послуг

18 грудня 2013 року
Реформа системи надання адміністративних послуг

Про зміни у сфері адміністративних послуг говорили під час тематичного короткотермінового семінару «Реформа системи надання адміністративних послуг» (Надання адміністративних послуг органами влади та місцевого самоврядування: питання реалізації вимог Указу Президента України від 02.06.2013 №327 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних вимог»). Захід, що призначений для осіб, які відповідають за надання адміністративних послуг, в тому числі документи дозвільного характеру (адміністраторів, державних адміністраторів), проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 18 грудня 2013 р. У відкритті семінару взяли участь заступник директора Департаменту економічного розвитку Чернігівської облдержадміністрації Світлана Полторацька, начальник управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради Микола Овсяник та директор Центру Володимир Бойко.

Учасники заходу обговорювали нормативно-правове забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг; надання адміністративних послуг реєстраційними службами територіальних управлінь юстиції Чернігівській області; порядок надання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки в Центрах надання адміністративних послуг; досвід створення, функціонування, взаємодії адміністратора та адміністративних органів при здійсненні процедури надання адміністративних послуг через Центри надання адміністративних послуг у м. Прилуках та Чернігові.

Час оприлюднення: 18 грудня 2013 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Новини за 17 грудня 2013р.

17 грудня 2013 року

17 грудня Центр підвищення кваліфікації кадрів провів семінар-тренінг «Зміни в земельному законодавстві України і вимоги щодо виконання Указу Президента України від 02.06.2013 №327 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ» для посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців місцевих органів влади Чернігівського району.

Відкрив навчання заступник голови районної ради Микола Васильович Кудрик. Він наголосив на важливості та актуальності теми семінару. Під час тренінгу слухачі розглянули такі важливі теми: реалізація права власності громадян на землю, механізми відведення та продаж земельних ділянок, оренда земель як складова розвитку товарних земельних відносин і соціального захисту селян, а також – вимоги щодо виконання Указу Президента України від 02.06.2013 №327 «Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ»

Проводив навчання заступник начальника Головного управління Держземагенства у Чернігівській області Ігор Борисович Пузан.

Час оприлюднення: 18 грудня 2013 р.

Виконавець: Карпенко Т.К.

конт. тел.: (0462) 676-052

Сільське господарство та економічний розвиток країн ЄС та України(на матеріалі англійської мови)

16 грудня 2013 року
Сільське господарство та економічний розвиток країн ЄС та України(на матеріалі англійської мови)

З 16 по 23 грудня 2013 року Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводить останню у 2013 році серію навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови для спеціалістів апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.

В рамках модулю «Сільське господарство та економічний розвиток країн ЄС та України (на матеріалі англійської мови)» держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування опрацьовуватимуть граматику англійської мови, письмове, діалогічне мовлення, закріплюючи отримані знання у формі аудіювання та читання англомовних текстів. Практичні заняття здійснюватимуться на основі таких тем, як пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції; підтримка сільського господарства в ЄС; сільськогосподарська політика і міжнародна торгівля; економічна теорія і економічний цикл, бюджетна політика тощо. По завершенню навчання слухачі пройдуть тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 16 грудня 2013 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІІ РОЗУМОВСЬКІ ЗУСТРІЧІ», проведеної 28 листопада 2013 року

13 грудня 2013 року
РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІІ РОЗУМОВСЬКІ ЗУСТРІЧІ», проведеної 28 листопада 2013 року

І. (щодо місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні):

– органи державної влади та місцевого самоврядування мають об’єднувати свої зусилля з представниками громадськості, бізнесу у напрямі реалізації спільних ініціатив, спрямованих на вирішення ключових проблем громади;

– органи місцеве самоврядування повинні звернути увагу на залучення міжнародної технічної допомоги та запровадження європейського досвіду в цій сфері; тобто, необхідна активізація їхніх зусиль щодо співпраці з міжнародними та українськими донорськими організаціями, благодійними фондами, потенційними інвесторами;

– треба поширювати міжрегіональні обміни між органами місцевого самоврядування з метою обміну кращими практиками вирішення проблем територіальних громад.

ІІ. (щодо державної служби та змін до антикорупційного законодавства України):

– потребують урізноманітнення інструменти, що забезпечують прозорість діяльності владних інституцій, їхню відповідальність та підзвітність перед громадянином;

– для подолання корупційних явищ треба: переглянути діючі взаємовідносини влади та громади; формувати українську антикорупційну культуру; виконувати рекомендації у цій сфері європейських партнерів; запровадити дієву системи аудиту адміністративної діяльності; переглянути законодавство щодо державних закупівель;

– сучасні представники органів державної влади мають змінити ставлення та підходи до виконання своїх посадових обов’язків, активізувати зусилля щодо вивчення іноземних мов та удосконалення знань державної мови;

– на часі – запровадження стандартів надання адміністративних послуг, здійснення моніторингу якості їх надання;

– заслуговують на увагу можливості заміни резерву на посади державної служби інституцією наставництва; вимагають вирішення питання заохочення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ІІІ. (щодо історичної ретроспективи організації роботи органів влади й місцевого самоврядування):

– від часів появи магдебурзького права і до нашого часу проблеми управління містом не зазнали принципових змін; тому звернення уваги на історію розвитку українських земель, зокрема, Гетьманщини, дає можливість проаналізувати певні процеси, що не втратили своєї актуальності дотепер;

– українська козацька держава (Гетьманщина) – яскрава репрезентація державотворчих процесів; за своїм оригінальним адміністративно-територіальним, суспільно-політичним устроєм вона вигідно відрізнялася від сусідніх держав з централізованою монархічною владою;

– процеси перетікання еліт та їх пристосування до інших умов неодноразово спостерігалися в українській історії; так в умовах ліквідації автономного устрою Гетьманщини та інкорпорації українських земель до складу Російської імперії наприкінці XVIII ст. доволі інтенсивно проходив процес адаптації української владної еліти до нового чиновницького середовища; аналіз зазначених процесів може дати позитивний результат для осмислення модерних тенденцій формування еліти.

«Електронний облік персоналу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування»

10 грудня 2013 року
«Електронний облік персоналу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування»

За програмою тематичного короткотермінового семінару 10 грудня 2013 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів навчання для спеціалістів-кадровиків відділів організаційно-кадрової роботи райдержадміністрацій, міськвиконкомів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації. У відкритті заходу взяв участь директор Центру

Володимир Бойко.

Під час тематичних зустрічей та конверсаторіумів висвітлювались практичні аспекти роботи з документами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; зміни до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної політики запобігання та протидії корупції. Окреме практичне заняття було присвячене системі електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (практика застосування).

Час оприлюднення: 11 грудня 2013 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Новини за 9 грудня 2013р.

9 грудня 2013 року

9-13 грудня 2013 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводить навчання для групи новообраних голів територіальних громад. У відкритті навчання взяв участь директор Центру Володимир Бойко.

У Міжнародний день боротьби з корупцією (9 грудня) керівники територіальних громад беруть участь у тематичному короткотерміновому семінарі «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування». Основна увага звертатиметься на останні зміни в сучасному антикорупційному законодавстві України (ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»), що вступили в силу у травні-червні цього року. Також розглядатимуться соціальні передумови, поняття, сутність корупції в Україні, світовий досвід у сфері боротьби з корупцією та особливості відповідальності за вчинення корупційних дій.

З 10 по 13 грудня триватиме навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації (2 сесія). Слухачі ознайомляться з питаннями організаційно-кадрового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; планування діяльності, регламентом роботи органів місцевого самоврядування, положенням про постійні комісії органів місцевого самоврядування; організацією роботи зі зверненнями громадян; основними завданнями та організацією роботи з документами в органах місцевого самоврядування; відкритості та прозорості органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації.

В рамках тематики стосовно соціально-економічного розвитку територіальних громад учасники навчання звернуть увагу на брендування територій, форми участі громадян у місцевій демократії; розвиток ресурсної бази органів державної влади в рамках розвитку співробітництва з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями; правове регулювання енергозбереження, основні напрями економії паливно-енергетичних ресурсів у промисловості, житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері.

Під час практичних занять голови територіальних громад оновлюватимуть свої знання з писемного ділового мовлення (типові помилки в документах, методи їх усунення) та дізнаються про можливості застосування мережі Інтернет на державній службі (правове регулювання роботи в Інтернет, використання офіційних сайтів органів влади, та сайтів об’єднань, організацій, установ).

Завершиться навчання обговоренням випускних робіт та комп’ютерним тестуванням щодо засвоєння слухачами набутих під час обох сесій знань.

Час оприлюднення: 9 грудня 2013 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Електронний облік персоналу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування»

5 грудня 2013 року
«Електронний облік персоналу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування»

За програмою тематичного короткотермінового семінару 5 грудня 2013 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводить навчання для спеціалістів відділів кадрової роботи управлінь праці та соціального захисту населення та спеціалістів-кадровиків фінансових управлінь райдержадміністрацій. Зі вступним словом до слухачів звернувся директор Центру Володимир Бойко.

Під час тематичних зустрічей та конверсаторіумів учасники навчання обговорюватимуть практичні аспекти роботи з документами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Також розглядатимуться питання зміни до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної політики запобігання та протидії корупції. Окреме практичне заняття буде присвячено системі електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування: практика застосування.

Час оприлюднення: 5 грудня 2013 р.

Виконавець: Кошма А.І.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

4 грудня 2013 року
«Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

4-5 грудня 2013 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводить короткотерміновий семінар з питань надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. У заході беруть участь начальники відділів (завідуючих секторів) сім’ї, молоді та спорту районних державних адміністрацій, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських рад та директорів районних, міських (міст обласного значення) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. На відкритті семінару до слухачів звернулися заступник директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації Наталія Кожушко, заступник директора обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Старовойт та директор Центру Володимир Бойко.

Під час семінару слухачі дізнаються про масштаби, форми торгівлі людьми та види експлуатації; ознаки осіб, які відносяться до групи ризику потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; поняття виявлення та ідентифікації осіб, постраждалих від торгівлі людьми, морально – етичні принципи роботи з постраждалими від торгівлі людьми; особливості надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі людьми, першочергові заходи та процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Учасники навчання розглянуть міжнародні нормативно-правові документи, що регулюють реалізацію політики з питань протидії торгівлі людьми; нормативно – правову базу України у сфері протидії торгівлі людьми та звернуть увагу на суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Програмою семінару також заплановані тренінг та зустріч за «круглим столом», присвячені практичним аспектам роботи з особами, які постраждали від торгівлі людьми (алгоритм дій щодо надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, першочергові заходи, процедура встановлення статусу та план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Час оприлюднення: 4 грудня 2013 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052