«ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ »

24 cічня 2014року
«ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ»

Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулося 24 січня 2014 року. На ньому підбивалися підсумки роботи в 2013 р. та обговорювались основні напрями роботи Центру у 2014 році.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів присутнім про нормативно-правове забезпечення, цільові програми, за якими Центр працював у 2013 р., та оприлюднив низку показників, а саме: з врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання загальне число випускників 2013 р. склало 5510 чол. Впродовж року заклад виконував не лише план-графік, затверджений спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради, але й завдання Національного агентства України з питань державної служби стосовно підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства, нового законодавства про державну службу; здійснював навчання з питань європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці, запровадив навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови тощо.

Реалізуючи свої статутні завдання, Центр співпрацював з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті, Національною академією державного управління при Президентові України, Київським представництвом Інституту Кеннана, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Сіверським інститутом регіональних досліджень, програмою «НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців», Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2014 році Центр систематично поповнював базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 33 відео-лекції, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Впродовж року проведено три науково-практичні конференції “Українська держава гетьмана Павла Скоропадського”, “Хрещення Русі – видатна подія в історії українського народу”, “Розумовські зустрічі”. Підготовлено до друку фотоальбом “Адміністративно-територіальний устрій Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія”.

Впродовж 2013 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 6 книжок. У 2013 р. Центр загалом виконав завдання щодо розробки навчальних програм, підготував та видав 34 назви навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі вдалося залучити низку відомих фахівців, в тому числі – викладачів з інших областей України і закордонних.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Артем Кошма.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Ірина Протченко – директор Чернігівського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті; Дмитро Никоненко – заступник директора з навчальної та наукової роботи Україно-Російського інституту (філіалу) Московського державного машинобудівного університету у м. Чернігові, доктор історичних наук, професор.

Сергій Леп’явко звернув увагу на розширення тематики навчально-методичного забезпечення Центру, відзначивши появу розробок для навчання з англійської мови.

Сергій Бутко відзначив плідну наукову роботу Центру, зокрема щодо проведення науково-практичних конференцій та запропонував низку заходів щодо відзначення  200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Ірина Протченко зазначила, що діяльність Центру заслуговує на схвальну оцінку і внесла пропозицію щодо розширення співпраці з Чернігівським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Після доповідей і обговорення та з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій навчально-методична рада схвалила проект рішення, позитивно оцінивши роботу Центру в 2013 р. та відзначивши: заклад належним чином виконує поставлені перед ним завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, а колектив прагне постійно підвищувати свій професійний рівень.

Час оприлюднення: 25 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

За програмою постійного діючого тематичного семінару «Ділове українське мовлення та комунікативна компетентність державних службовців як елемент модернізації системи державної служби та місцевого самоврядування» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання для спеціалістів апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради. У відкритті заходу взяв участь директор Центру Володимир Бойко.

24 січня учасники навчання ознайомляться з типовими помилками в усному та писемному діловому мовленні державного службовця та посадової особи; довідково-інформаційними документами, оформленням службових листів; дізнаються про психологічну природу людської комунікації.

Час оприлюднення: 25 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052