Новини за 30 січня 2014р.

30 січня 2014 року

У рамках підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Центр підвищення кваліфікації кадрів провів перше заняття постійно діючого тематичного семінару на тему: «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

У відкритті семінару-тренінгу взяв участь Кочерга Володимир Миколайович – заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Він у своєму виступі, зокрема, сказав, що запорукою успішного виконання основних завдань із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань з антикорупційного законодавства як представниками державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, так і суспільством у цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого – підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

У ході проведення семінару начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації Мужикова Наталія Михайлівна зосередила увагу присутніх на тому, що ефективною антикорупційна політика може бути лише за умов існування реальних та дієвих інструментів протидії корупції, зокрема, і на основі інститутів відповідальності та застосування традиційних правоохоронних методів. Тобто подолати корупцію неможливо без невідворотного настання відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Одночасно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», яким визначено склади злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, а також адміністративних корупційних правопорушень.

Учасники семінару обговорили особливості відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та ознайомилися із системою корупційних правопорушень в Україні.

Час оприлюднення: 31 січня 2014 р.

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

Новини за 28 січня 2014р.

28 січня 2014 року

В рамках професійної програми для землевпорядників сільських, селищних рад громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» проводить семінар щодо реалізації проекту «Місцеві громади проти корупції в сфері землі в Чернігівській області». Участь у відкритті взяли виконавчий директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Віктор Тарасов, директор Центру Володимир Бойко та начальник управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держземагентства в області Ігор Пузан.

Семінар спрямований на надання правової допомоги безпосереднім учасникам земельних відносин, на підвищення рівня правової культури, ступеню обізнаності щодо різних аспектів сучасного земельного законодавства України та відповідно захисту прав землевласників. В рамках заходу надаватимуться також роз’яснення положень антикорупційного законодавства та аспектів юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень у земельній сфері. Учасники заходу ознайомляться з основами налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадського моніторингу їх діяльності в контексті питань земельного законодавства та реалізації земельної реформи.

Час оприлюднення: 28 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Професійна програма підвищення кваліфікації землевпорядників сільських, селищних рад »

27 січня 2014 року
«Професійна програма підвищення кваліфікації землевпорядників сільських, селищних рад»

Навчання землевпорядників сільських селищних рад проводить Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 27 – 31 січня 2014 р. (І сесія). У відкритті заходу взяв участь директор Центру Володимир Бойко.

Впродовж тижня слухачі ознайомляться з низкою питань щодо земельних відносин в Україні. Під час лекцій та конверсаторіумів розглядатимуться особливості регулювання земельних відносин у світлі нового земельного законодавства, механізми приватизації земель державних і комунальних підприємств, порядок надання сільськогосподарських земель державної власності за межами населених пунктів; визначення форм власності на землю та механізми реалізації права власності на землю громадянами; аналіз судової практики щодо врегулювання земельних правовідносин в Україні; методи забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України; реалізація державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель.

Землевпорядники опановуватимуть методичні засади складання проектів формування землеволодінь та землекористувань, розробку схем землеустрою, правові засади проведення, методику нормативної грошової оцінки земель та процедуру затвердження і оприлюднення оцінки земель. В контексті земельних відносин учасники навчання розглянуть основні аспекти юридичної відповідальності щодо запобігання і протидії корупції. Також висвітлюватимуться зміни до законодавчих актів, що регулюють порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування; проблеми практичної реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації в діяльності представників виконавчої влади та місцевого самоврядування». Під час практичного заняття слухачі дізнаються про сучасні системи комунікації та комп’ютерні технології у діяльності органів місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 27 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ »

24 cічня 2014року
«ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ»

Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів відбулося 24 січня 2014 року. На ньому підбивалися підсумки роботи в 2013 р. та обговорювались основні напрями роботи Центру у 2014 році.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів присутнім про нормативно-правове забезпечення, цільові програми, за якими Центр працював у 2013 р., та оприлюднив низку показників, а саме: з врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання загальне число випускників 2013 р. склало 5510 чол. Впродовж року заклад виконував не лише план-графік, затверджений спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради, але й завдання Національного агентства України з питань державної служби стосовно підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства, нового законодавства про державну службу; здійснював навчання з питань європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці, запровадив навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови тощо.

Реалізуючи свої статутні завдання, Центр співпрацював з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті, Національною академією державного управління при Президентові України, Київським представництвом Інституту Кеннана, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Сіверським інститутом регіональних досліджень, програмою «НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців», Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2014 році Центр систематично поповнював базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 33 відео-лекції, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Впродовж року проведено три науково-практичні конференції “Українська держава гетьмана Павла Скоропадського”, “Хрещення Русі – видатна подія в історії українського народу”, “Розумовські зустрічі”. Підготовлено до друку фотоальбом “Адміністративно-територіальний устрій Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія”.

Впродовж 2013 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 6 книжок. У 2013 р. Центр загалом виконав завдання щодо розробки навчальних програм, підготував та видав 34 назви навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі вдалося залучити низку відомих фахівців, в тому числі – викладачів з інших областей України і закордонних.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Артем Кошма.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Ірина Протченко – директор Чернігівського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті; Дмитро Никоненко – заступник директора з навчальної та наукової роботи Україно-Російського інституту (філіалу) Московського державного машинобудівного університету у м. Чернігові, доктор історичних наук, професор.

Сергій Леп’явко звернув увагу на розширення тематики навчально-методичного забезпечення Центру, відзначивши появу розробок для навчання з англійської мови.

Сергій Бутко відзначив плідну наукову роботу Центру, зокрема щодо проведення науково-практичних конференцій та запропонував низку заходів щодо відзначення  200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Ірина Протченко зазначила, що діяльність Центру заслуговує на схвальну оцінку і внесла пропозицію щодо розширення співпраці з Чернігівським обласним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Після доповідей і обговорення та з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій навчально-методична рада схвалила проект рішення, позитивно оцінивши роботу Центру в 2013 р. та відзначивши: заклад належним чином виконує поставлені перед ним завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, а колектив прагне постійно підвищувати свій професійний рівень.

Час оприлюднення: 25 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

За програмою постійного діючого тематичного семінару «Ділове українське мовлення та комунікативна компетентність державних службовців як елемент модернізації системи державної служби та місцевого самоврядування» в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося навчання для спеціалістів апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради. У відкритті заходу взяв участь директор Центру Володимир Бойко.

24 січня учасники навчання ознайомляться з типовими помилками в усному та писемному діловому мовленні державного службовця та посадової особи; довідково-інформаційними документами, оформленням службових листів; дізнаються про психологічну природу людської комунікації.

Час оприлюднення: 25 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«День Соборності: уроки історії, сучасні реалії та перспективи »

22 січня 2014 року
«День Соборності: уроки історії, сучасні реалії та перспективи»

Про драматичну передісторію акту злуки Української народної та Західноукраїнської народної республіки, суспільно-політичний розвиток незалежної України у 1990 – 2000-х рр., проблеми та перспективи консолідації української нації йшлося під час міжрегіональної відеоконференції «Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє», що відбулася 22 січня 2014 р. Співорганізаторами заходу виступили Чернігівський, Івано-Франківський та Миколаївський центри перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. До участі в обговоренні були запрошені науковці, представники вищих начальних закладів, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та ЗМІ.

З боку Чернігівської області у відео-конференції взяли участь: директор Чернігівського центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко, викладач Чернігівського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук Тамара Демченко, начальник Управління державної служби Головного управління державної служби України в області, Валентин Дубок, заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації Ігор Соф’їн, представник Інституту національної пам’яті Сергій Бутко, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів культури.

«Акт злуки УНР та ЗУНР – це складна, повчальна історія, яка потребує осмислення. На жаль історичне минуле для українців має тенденцію перетворюватися на злобу дня. Ставлення до нього докорінно відрізняється від розуміння власної історії в західних країнах, які століттями насолоджувалися своєю незалежністю. Між іншим, більшовики у 1919 р. теж зробили «європейський вибір», але з перспективою на світову пролетарську революцію. Галичина в їхніх планах мала важливе значення, бо відкривала дорогу на Польщу, Угорщину та країни західної Європи», – зазначила Тамара Демченко.

«На початку 1990-х рр. ми отримали Україну з численними міфами, різними духовними та політичними цінностями. Подальша політична та економічна криза сприяла активізації сил, спрямованих на нівелювання довіри до української державності з боку пересічних громадян», – зауважив професор кафедри політології Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктор історичних наук Сергій Адамович.

На думку фахівців, подальший розвиток України може мати кілька сценаріїв – від повної стагнації української державності до більш оптимістичних прогнозів. Все залежить від того, наскільки українці в різних куточках держави зможуть приводити власні інтереси та уподобання до спільного знаменника, а цінності політиків базуватимуться на державницьких підходах.

На завершення заходу, учасники дискусії дійшли висновку, що ідея соборності вже відбулася. Одним з її прикладів є наявність єдиної для України нормативно-правової бази та системи органів влади, незважаючи на існуючі проблеми та суперечності. Подальший шлях до консолідації української нації лежить через подолання історичних та політичних міфів минулого, налагодження зв’язків між мешканцями територіальних громад різних регіонів для вироблення спільних ідей подальшого соціального та економічного розвитку всієї країни.

Час оприлюднення: 22 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Регулювання містобудівної діяльності (генеральний план населеного пункту)»

16 січня 2014 року
«Регулювання містобудівної діяльності (генеральний план населеного пункту)»

Виїзний тематичний короткотерміновий семінар-тренінг під такою назвою було проведено для посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців місцевих органів влади Чернігівського району. Відкрив захід голова районної ради Михайло Борисович Литвин. Участь у семінарі взяли також перший заступник голови районної державної адміністрації Кругол Анатолій Миколайович та заступник голови районної ради Кудрик Микола Васильович.

Заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Валентина Станіславівна Гонца висвітлила для учасників заходу такі питання: законодавство у сфері містобудівної діяльності; зміст управління у сфері містобудівної діяльності та шляхи його реалізації; планування територій на державному, регіональному, районному та місцевому рівнях; містобудівна документація на місцевому рівні (генеральний план населеного пункту, план зонування території, детальний план території) та необхідність її актуалізації й оновлення.

Час оприлюднення: 17 січня 2014 р.

Виконавець: Карпенко Т.К.

конт. тел.: (0462) 676-052

Новини за 16 січня 2014р.

16 січня 2014 року

у рамках підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та обласного Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Центр підвищення кваліфікації кадрів провів перше заняття постійно діючого тематичного семінару на тему: «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

У відкритті семінару-тренінгу взяла участь Тимощенко Катерина Михайлівна – заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, яка у своєму виступі відзначила актуальність обраної теми семінару, нею було підкреслено, що практика проведення таких семінарів сприяє покращенню обізнаності державних службовців із новим антикорупційним законодавством.

Проводив семінар заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Чернігівської обласної державної адміністрації Меженний Сергій Олександрович.

Учасники семінару обговорили історичний ракурс корупції та міжнародний досвід протидії їй та запобігання, мали змогу отримати роз’яснення щодо того, як трактуються корупція та корупційні правопорушення в новому антикорупційному законодавстві України, які існують заходи для усунення причин та умов, що призводять до вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Час оприлюднення: 16 січня 2014 р.

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Організація діяльності державного службовця»

15 січня 2014 року
«Організація діяльності державного службовця»

15 – 16 січня 2014 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів проводить тематичний короткотерміновий семінар «Організація діяльності державного службовця» для спеціалістів апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації. У відкритті навчання взяли участь заступник начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, магістр державного управління Андрій Лобачов та директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко.

Впродовж двох днів слухачі опановуватимуть засади оптимальної організації праці державних службовців. Основна увага звертатиметься на такі складові, як планування роботи, робочого часу, імідж державного службовця, мотивація та етичні вимоги до його діяльності, професійного спілкування; попередження конфліктів та професійного вигорання в організації роботи державного службовця. Окреме заняття буде присвячено технології підготовки та проведення публічного виступу.

Учасники навчання ознайомляться з принципами модернізації моделі державної служби та стратегією державної кадрової політики на 2012 – 2020 рр.; розглядатимуть особливості роботи із службовими документами на державній службі, контролю за їх виконанням, прийому громадян та розгляду звернень в роботі державного службовця.

Час оприлюднення: 15 січня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052