Нові перспективи для аграріїв Чернігівщини

30 квітня 2014 року
Нові перспективи для аграріїв Чернігівщини

Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС відкриє для аграріїв Чернігівщини нові перспективи для розвитку тваринництва, органічного землеробства – переконані учасники публічного заходу в місті Борзна, який відбувся 30 квітня 2014 року.

Захід організовано Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації у партнерстві з Сіверським інститутом регіональних досліджень. Участь у заході взяли також представники Борзнянської районної ради та Борзнянської районної державної адміністрації.

Представлені висновки за результатами дослідження в рамках проекту «Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського регіону» свідчать про значний потенціал в області щодо розвитку окремих галузей сільського господарства, які можуть бути конкурентоздатними на ринку Європейського Союзу. Серед них виробництво органічної продукції, її експорт. Це не вимагає великих фінансових затрат, водночас має перспективу реалізації як вітчизняному так і на світовому ринках. Тобто, вітчизняні підприємства зможуть без перешкод експортувати власну органічну продукцію до країн ЄС.

Звичайно, на початковому етапі підприємства понесуть певні витрати (сертифікація продукції, її пакування та ін.), але в майбутньому це буде компенсовано зростанням обсягів реалізації органічної продукції.

Щодо тваринництва – то значні площі екологічно чистих луків та пасовищ Чернігівщини дозволяють активізувати розвиток скотарства. Щоправда, на сьогодні існує невідповідність української м’ясної продукції стандартам якості, прийнятним в ЄС.

Відтак, на думку кандидата економічних наук Михайла Селінного, ситуація потребує більш активної державної участі у підтримці тваринницької галузі для її модернізації на основі зниження податкового тиску, створення дієвої системи кредитування та страхування ризиків.

Дискусії учасників заходу стосувалися також механізмів контролю за якістю продукції. Адже стандарти контролю за якістю в ЄС вищі, ніж в Україні. До того, вимагається їх чітке дотримання. Не зважаючи на суттєві витрати на стандартизацію та сертифікацію, значна частина яких припаде на виробників, після запровадження в дію положень Угоди про асоціацію в Україні зростуть вимоги до якості продукції.

Дослідження здійснено групою експертів в рамках проекту «Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та Миколаївського регіону», що реалізується громадською організацією «Сіверський інститут регіональних досліджень» за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження».

Час оприлюднення: 30 квітня 2014 року

Виконавець: Чабак Л.А.

конт. тел.: (0462) 676-052

Про сучасний стан та перспективи україно-російських відносин або як таке могло статися?

29 квітня 2014 року
Про сучасний стан та перспективи україно-російських відносин або як таке могло статися?

Йдеться про тему традиційної зустрічі чернігівців (викладачі, державні службовці, представники громадських організацій, журналісти) з керівником Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук, віце-президентом російської асоціації україністів Віктором Мироненком. Проходила вона 29 квітня за ініцітивою місцевого центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та Сіверського інституту регіональних досліджень. За допомогою веб-зв’язку до дискусії долучилися представники Вінницького, Донецького, Кіровоградського, Кримського, Волинського, Рівненського, Сумського центрів.

На думку науковця, однією з причин сьогоднішньої кризи в стосунках України з Росією є незавершеність демократичних реформ, що розпочалися напередодні розпаду Радянського Союзу. «Проблема не в тому, що реформи були розпочаті, а в тому що в Росії після 1991 р. вони фактично були зупинені. В Україні ж пошук демократичних перетворень триває. Сьогодні Україна дістала нагоду «з чистого аркуша» побудувати в себе четверту республіку. Нагадаю, що першою республікою була УНР, другою – УРСР, а третя республіка існувала в Україні з 1991 до зими 2014 р. Сучасний російський політикум своєю «гібридною війною» в Україні, макіавеллівськими прийомами, спрямованими на руйнацію держави, зверхньою тональністю робить жахливу помилку з непередбачуваними наслідками. Фактично порушена ціла система правил співіснування держав (Хельсинська, Ялтинська, Вестфальська), а нові ще не вироблені. У зв`язку з цим жодні прогнози тепер не мають сенсу. Читайте Біблію». Що ж до України – помилки, звичайно були. Вони мають стати предметом обговорення для самих українців.

Свою роль у погіршенні ситуації, на думку експерта, зіграло й повне незнання України в Росії, підкріплене за останні десять років (починаючи з 2004 р.) відвертою антиукраїнською пропагандою на російських телеканалах. Вони перетворилися з засобів масової інформації на пропагандистські машини. До речі, мешкаючи в Москві доповідач намагається їх не дивитися. Існують в російській масовій свідомості й глибинні причини, пов`язані з попереднім деспотичним характером російської держави.

А ще – російське керівництво провокуючи напругу в Україні, застосовуючи силу, намагається відволікти увагу росіян від соціально-економічних проблем власної держави. На жаль, нинішня російська влада майже непідконтрольна громадськості.

Водночас Віктор Мироненко не вважає, що Росія перетворюється на тоталітарну країну: справді, їй притаманна так звана «голландська хвороба» або ж опора на один із ресурсів, яким нині є нафтогазовий. Владна верхівка, що тримається на ньому, за своєю суттю є авторитарною, але тотального контролю вона все ж таки встановити не може. В Україні головний ресурс – її люди. Останні події в нашій державі варто розглядати як пошук свого шляху для вільного та найбільш оптимального варіанту розвитку, пов`язаного із застосуванням принципів субсидіарності та децентралізації. Водночас він може бути лише ліберальним та демократичним, а от в яких формах – залежить, насамперед, від громадян України.

Час оприлюднення: 29 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Вінницька, Миколаївська, Чернівецька та Чернігівська обласні ради про реформу місцевого самоврядування

25 квітня 2014 року
Вінницька, Миколаївська, Чернівецька та Чернігівська обласні ради про реформу місцевого самоврядування

«Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: європейські засади й українські реалії» – така веб-конференція відбулася за участю голів Вінницької, Миколаївської, Чернігівської, Чернівецької обласних рад. Зустріч стала можливою завдяки ініціативі зазначених органів місцевого самоврядування та відповідних центрів підвищення кваліфікації.

«Теоретичних напрацювань з питань адміністративно-територіальної реформи на сьогодні більш ніж достатньо. Настав практичний етап її реалізації, – наголосив голова Чернігівської обласної ради Микола Звєрєв. – На сьогоднішній день в Чернігівській області в пілотному проекті з реформування місцевого самоврядування вже беруть участь Городнянський район, Чернігів, Корюківка, Вертіївка, Дмитрівка та Парафіївка. Основні перетворення здійснюються з огляду на законопроекти «Про право територіальних громад на об’єднання» і «Про співпрацю територіальних громад».

Голова Вінницької обласної ради Сергій Свитко звернув увагу на історичні корені місцевого самоврядування в Україні, навівши за приклад демократичні традиції в організації Запорозької Січі. На його переконання, попри всі виклики, Україна має залишатися унітарною державою. В контексті реформування місцевого самоврядування важливим є також запровадження дієвих механізмів щодо скликання та роботи депутатських корпусів місцевих рад.

На думку Миколаївської обласної ради Тараса Креміня існує проблема комунікації центральної влади та місцевими громадами, яку треба подолати. Тепер значну активність проявляють громадські організації. Налагодження ефективної взаємодії з ними, залучення їхніх напрацювань матиме позитивний вплив на реалізацію зазначеної реформи.

На необхідності чіткого законодавчого врегулювання відносин між органами центральної влади та структурами місцевого самоврядування наголосив і голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайнічеру, а саме: репрезентувати центральну владу на місцях має представник уряду.

В обговоренні доповідей взяли участь науковці та голови малих міст Чернігівщини, Буковини, Вінничини, Миколаївщини. «До останнього часу, попри неодноразові обіцянки на чергових виборах, ми не спостерігали реальної передачі влади на місця, – зауважив депутат Вінницької обласної ради, голова Міжнародного товариства «Україна – Польща – Німеччина» Сергій Татусяк. – Для успішної реалізації реформи необхідно здійснити низку змін у законодавстві, децентралізацію податків та фінансів».

На думку експертів фінансова спроможність та економічна база для наповнення місцевих бюджетів – одне з найгостріших питань існування сучасної системи самоврядування. Нині в державну скарбницю надходить більшість зібраних на місцях податків, що знекровлює місцеве самоврядування. З іншої сторони навіть існуючі бюджетні кошти часто використовуються нераціонально, переважно – на утримання посадовців. Не вирішить всіх проблем і перенесення влади з адміністрацій до проектованих обл- та райвиконкомів. Для їхнього розв`зання пропонувалося використовувати історичний досвід діяльності органів місцевого самоврядування (скажімо, введення посади старости як посадової особи місцевого самоврядування). А також міжнародний, що потребує змін у законодавчій базі України стосовно залучення кредитів, грантів та багато інших питань.

Підсумовуючи, учасники конференції виокремили низку положень, які під час проведення реформи необхідно уточнити, та наголосили на важливості широкої інформаційної кампанії про завдання та перебіг реформи. Вони погодилися – налагодження взаємодії між владою та громадянами, реалізація реформи через розмежування повноважень між центральною владою та місцевим самоврядуванням, децентралізацію фінансів – основа для сталого розвитку України.

Час оприлюднення: 25 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Розроблення стратегії сталого розвитку міста, стратегічних пріоритетів і шляхів їх досягнення

24 квітня 2014 року
Розроблення стратегії сталого розвитку міста, стратегічних пріоритетів і шляхів їх досягнення

Черговий семінар для міських та селищних голів Чернігівської області проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 24-25 квітня 2014 р. Захід здійснюється в рамках проекту «Сталий розвиток малих міст Чернігівської області». Його метою є ознайомлення учасників з європейськими принципами розроблення стратегії сталого розвитку міста.

Насамперед міські та селищні голови презентують власні напрацювання у вигляді інвестиційних візитівок власних населених пунктів. За участі експерта – керівника управління економіки та розвитку м. Кемптен (Баварія, ФРН) Ріхарда Шісля відбудеться подальше обговорення кожного з проектів, їм буде надана відповідна оцінка та висловлені пропозиції щодо покращення представлених розробок.

На прикладі м. Кемптен учасники семінару ознайомляться з принципами розроблення стратегій розвитку міста, обговорять важливість і потребу визначення стратегічних пріоритетів розвитку міста для формування оперативних планів діяльності міських рад. Поряд з розробкою ідеї (стратегічних пріоритетів) сталого розвитку міста очільники міських та селищних громад області дізнаються про можливості просування цих напрямів під час проведення масових та науково-практичних заходів. Вибір формату заходу та розроблення його програми для просування ідеї сталого розвитку міста, залучення зацікавлених до цих заходів сторін опрацьовуватиметься під час відповідних практичних занять. Модератором дискусій та обговорень виступатиме керівник Інституту врядування  Анатолій Чемерис.

Час оприлюднення: 24 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Чергові заняття за програмою постійного діючого семінару з питань запобігання та протидії проявам корупції проходять в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Участь у заході беруть державні службовці Департаменту фінансів облдержадміністрації, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління комунального майна Чернігівської обласної ради.

Під час лекцій висвітлюватиметься система корупційних правопорушень в Україні та особливості відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Час оприлюднення: 24 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

Про положення щодо забезпечення та засоби реабілітації інвалідів йшлося під час тематичного короткотермінового семінару «Актуальні питання забезпечення ветеранів та інвалідів внаслідок загального захворювання та інвалідів з дитинства спецавтотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації і санаторно-курортними путівками». Захід проведений 24 квітня 2014 р. Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для спеціалістів районних, міських Чернігова, Ніжина, Прилук відділів у справах інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення.

Увага слухачів зосереджувалася на порядку забезпечення інвалідів автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншими засобами реабілітації. В контексті зазначеної тематики учасники семінару ознайомилися з засадами Угоди про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (обґрунтування, витоки, зміст), а також етичними вимогами до діяльності державного службовця.

Час оприлюднення: 24 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Інтеграція України в ЄС – піднесення чи занепад вітчизняної економіки?

17 квітня 2014 року
Інтеграція України в ЄС – піднесення чи занепад вітчизняної економіки?
   Фінансові та економічні аспекти євроінтеграції України обговорювалися під час зустрічі з завідувачем кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, доктором наук з державного управління, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Іваном Розпутенком в форматі міжрегіональної веб-конференції «Фінансово-економічні механізми європейської інтеграції України». Захід проведений 17 квітня 2014 р. Сіверським інститутом регіональних досліджень спільно з Чернігівським центром європейської інформації, Товариством «Український Народний Дім в Чернівцях» та Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації за підтримки проекту «Дні Європи-2014. Діалоги про цінності». Участь у дискусії мали змогу взяти представники громадськості, науковці, державні службовці Чернігова, Чернівців, Запоріжжя, Луцька, Херсона.

  «Інтеграційні процеси – це процеси, що завжди охоплювали будь-яку частину населення в будь-якій країні. Ігнорувати їх – означає залишитися на узбіччі цивілізаційного розвитку, – зауважив Іван Розпутенко. – Серед сильних сторін України в процесі інтеграції є насамперед ціннісно-ментальні аргументи – географія, історія, культура, традиції та релігія. В політичній складовій перевага належить багатовекторності відносин України зі світом, важливим аспектом яких є визначення вигідних для України напрямків співпраці з іншими країнами. Водночас, ключову роль повинна відігравати така характеристика, як інтеграція українця в Україну, тобто подолання залишків неоколоніалізму, що існує в соціальній, гуманітарній та інших сферах».

  На думку експерта, – Україна – країна найбільш нереалізованого потенціалу. Маючи вдале географічне положення, висококваліфіковану роботу силу, необхідну науково-технічну базу, наша держава до цього часу не виробила чіткої стратегії розвитку, її політичний істеблішмент слабкий, наявна структурна недосконалість, технологічне відставання. Соціальний розвиток держави спрямований на вирішення проблем людей старшого віку, в той час як молодь змушена займатись заробітчанством заради виживання.

  21 березня у Брюсселі відбулося підписання політичної частини Угоди прем’єр-міністром України та лідерами усіх 28 країн-членів ЄС. Якщо влітку буде підписана економічна складова, то перед Україною відкриються нові можливості, а також і нові виклики. Зокрема, це збільшення інвестицій в країну, поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, можливість безмитного експорту українських товарів до ЄС, посилення прав споживачів тощо. Серед ризиків – виснажлива стандартизація (вимоги до товарів в ЄС та Україні мають бути однаковими), складнощі адаптації української економіки, нежиттєздатність слабких галузей виробництва (застарілі технології) та інші проблеми. Але, не пройшовши цей шлях та не провівши необхідні внутрішні реформи, Україна ризикує залишитись сировинним придатком ЄС.

 

 

Час оприлюднення: 17 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Нові санітарні та фітосанітарні норми України, питання охорони навколишнього середовища

15 квітня 2014 року
Нові санітарні та фітосанітарні норми України,питання охорони навколишнього середовища

15 – 16 квітня 2014 р. Чернігівський центр перепідготовки та підвищення проводить тематичний короткотерміновий семінар для голів територіальних громад Чернігівської області. Участь у відкритті заходу взяв директор Центру Володимир Бойко.

В рамках семінару у форматі вуличного університету для слухачів була прочитана лекція «Угода про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС: обґрунтування, витоки, зміст». Як зазначив Володимир Бойко, головними принципами Угоди є політична асоціація та економічна інтеграція. Перший з них передбачає, що в рамках угоди сторони взаємно підтримують одна одну з усіх питань порядку денного політичного діалогу, другий – підкреслює кінцеву мету угоди – інтегрувати Україну до внутрішнього ринку ЄС. Особлива увага акцентувалася на тому, що положення Угоди про Асоціацію є юридично зобов’язуючими. Для України це означає, що вона має адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС, застосовувати його на практиці, виявляти повагу до цінностей, на яких ґрунтується Союз. Зобов’язання для ЄС – допомагати Україні в наближенні до нього. Водночас жодних санкцій за невиконання положень Угоди не існує. Передбачені виключно позитивні стимули. Окрім цього, йшлося про напрямки співпраці в рамках Угоди, специфіку посиленої зони вільної торгівлі та її відмінності від митного союзу, приклади очікуваних змін, що вже сталися, або ж мають відбутися в Україні найближчим часом у зв`язку з підписанням Угоди.Очільники територіальних громад взяли участь у зустрічі за «круглим столом» з головою Чернігівської обласної ради Миколою Звєрєвим, під час якої обговорювалося питання «Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства».

Як зазначив голова обласної ради: «Своєчасне проведення адміністративної реформи дозволило б уникнути тих наслідків, які ми маємо сьогодні. Це – передача реальної влади на місця, і найголовніше – фінансова самодостатність регіонів і територіальних громад. Уряд вже схвалив Концепцію реформування місцевого самоврядування. І саме зараз настав час, її реалізації».

Микола Звєрєв розповів про роботу Консультативно-дорадчої ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради. Зокрема, на дев’ятнадцятій сесії обласної ради депутатами підтримано Звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо запровадження в Чернігівській області пілотного проекту по реформуванню місцевого самоврядування.

Голова обласної ради звернув увагу на два законопроекти «Про право територіальних громад на об’єднання» і «Про співпрацю територіальних громад», шо надають сільським, селищним міським територіальним громадам укладати договори про співробітництво. Микола Звєрєв згадав і про новостворене комунальне підприємство «Консалтинговий центр «Сіверщина» Чернігівської обласної ради». Його діяльність спрямована на впровадження інвестиційних проектів, інноваційних програм і механізмів для забезпечення економічного та соціального розвитку територіальних громад.

Під час наступних занять за програмою семінару обговорюватимуться питання щодо поводження з твердими побутовими відходами; обслуговування мереж та споруд водовідведення; застосування Угоди СОТ щодо санітарних та фітосанітарних заходів в торгівлі між Україною та ЄС. Голови територіальних громад дізнаються про можливості області по забезпеченню високорепродуктивним насінням зернових культур, картоплі та насінням трав;засади проведення діагностичних заходів в індивідуальних господарствах населення та недопущення занесення гострих інфекційних захворювань на території населених пунктів області; ознайомляться з сучасними вимогами до охорони навколишнього природного середовища в світлі вимог санітарного законодавства.

Час оприлюднення: 15 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

15 квітня 2014 року Центр підвищення кваліфікації кадрів підвищення кваліфікації провів виїзний семінар-тренінг на тему: «Брендинг та ребрендінг міст» для посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців місцевих органів виконавчої влади Талалаївського району. У відкритті та роботі семінару-тренінгу взяв участь Микола Коновал – керівник апарату Талалаївської райдержадміністрації.

Провів семінар Ярослав Охріменко – заступник начальника управління з питань зовнішніх зносин та торгівлі Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Він розказав присутнім про брендинг   як важливий інструмент розвитку територій в умовах конкурентної боротьби між ними.  Слухачі ознайомились з теоретичними засадами брендування, поняттями “бренд”, “ідентичність бренду”. На досвіді міста Чернігова та Чернігівської області ознайомились із засадами розробки концепції створення бренду території. Було підкреслено, що в умовах сучасного світу розвиток території багато в чому залежить від створеної нею системи комунікації для презентації власного іміджу та диференціації від конкурентних територій.

Час оприлюднення: 15 квітня 2014 року

Виконавець: Коваленко Н.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Юридичні аспекти організації роботи з виплати пенсій в органах Пенсійного фонду України

14 квітня 2014 року
Юридичні аспекти організації роботи з виплати пенсійв органах Пенсійного фонду України

Тематичний короткостроковий семінар для спеціалістів юридичних служб управлінь Пенсійного фонду України в містах та районах області проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 14 по 17 квітня 2014 р.

Під час навчання обговорюватимуться актуальні питання в організації правової роботи органів Пенсійного фонду України в області; правові аспекти призначення та виплати пенсій в органах Пенсійного фонду України; особливості взаємодії органів Державної виконавчої служби з органами Пенсійного фонду України під час виконання документів, за якими проводиться стягнення на користь органів Пенсійного фонду України, права і обов’язки учасників виконавчого провадження. Спеціалісти юридичних служб розглянуть загальні положення Кодексу адміністративного судочинства України, провадження в суді І інстанції згідно з Кодексом адміністративного судочинства України, апеляційне та касаційне провадження, провадження за нововиявленими обставинами; основні положення Цивільно-процесуального кодексу України, провадження в суді І та ІІ інстанції згідно ЦПКУ; подання позовної заяви згідно Господарсько-процесуального кодексу України, апеляційне та касаційне провадження; застосування норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Окрім цього, учасники навчання дізнаються про перспективи розвитку законодавства про державну службу; основні положення антикорупційного законодавства; актуальні питання застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель», застосування процедури закупівлі в одного учасника, порядок укладення договорів відповідно до Закону. На практичному занятті слухачі опрацьовуватимуть засади усного та писемного ділового мовлення.

Час оприлюднення: 14 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Головна мета українських аграріїв – якомога швидше адаптуватися до нових вимог

8 квітня 2014 року
Головна мета українських аграріїв – якомога швидше адаптуватися до нових вимог

Головна мета українських аграріїв у випадку імплементації угоди про асоціацію з ЄС – якомога швидше адаптуватися до нових вимог. Чим скоріше відбудеться зазначений процес – тим швидше агропромисловий сектор зможе ефективно працювати у нових умовах, виробляти та реалізувати продукцію. До такого висновку прийшли учасники семінару в місті Короп, який відбувся 9 квітня 2014 року.

Участь у заході взяв голова Коропської районної ради Михайло Мазуренко, який наголосив на необхідності інформування громадськості про зміни, які очікують агропромисловий сектор України та наголосив на активізації місцевих ініціатив у цьому напрямі.

Представлені під час заходу основні результати дослідження, здійсненого в рамках проекту «Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського регіону» за підтримки МФ «Відродження» дозволили виокремити низку чинників, від яких залежатиме очікуваний вплив Угоди про асоціацію з ЄС на сільське господарство Чернігівщини. Серед них: дії держави на підтримку українських аграріїв, ресурсний потенціал області, а також людський фактор, бажання до змін та активні дії, спрямовані на адаптацію до цих змін.

Угода про асоціацію з ЄС безпосередньо чи опосередковано торкається багатьох сфер агропромислового сектору: політики якості, органічного фермерства, генетично модифікованої продукції, стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами, стандартів торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва та ін.

В деяких з них, наприклад, рослинництві, птахівництві Чернігівщини процес адаптації вже фактично розпочався та не викликає суттєвого занепокоєння. Більш критично зміни можуть торкнутися молочної продукції, яка на сьогоднішній день є далекою від європейських стандартів за вмістом соматичних клітин, технологією збору молока та ін.

Відтак, деякі аграрії Чернігівщини побоюються, що фінансові затрати на стандартизацію та сертифікацію вітчизняної продукції не дозволять їм гідно конкурувати з європейськими виробниками. Водночас, вже сьогодні на Чернігівщині діє низка підприємств аграрного спрямування, які готові до запровадження європейських стандартів та активно працюють у цьому напрямі. Адже сертифікація продукції сприятиме отриманню доступу не лише до ринків країн ЄС, але й до ринків інших країн.

До того ж, як зазначили експерти проекту: Михайло Селінний та Римма Олексенко, перехідні періоди скасування українських увізних мит є довшими, ніж для Європейського Союзу, та становитимуть від 3 до 10 років. А конкретні строки для адаптації вітчизняного сільського господарства до європейських стандартів не визначені загалом. Тобто, конкретні зміни у аграрному секторі прямо залежать від кожного з нас, – підкреслили експерти.

Час оприлюднення: 10 квітня 2014 року

Виконавець: Чабак Л.А.

конт. тел.: (0462) 676-052

Організація роботи з документами та питання відкритості та прозорості органів державної влади та місцевого самоврядування в контексті законодавства про доступ до публічної інформації

8 квітня 2014 року
Організація роботи з документами та питання відкритості та прозорості органів державної влади та місцевого самоврядування в контексті законодавства про доступ до публічної інформації

Тематичний короткостроковий семінар для начальників загальних відділів виконавчих апаратів районних рад, Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької міських, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад проводить Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 8 по 10 квітня 2014 р. Участь у відкритті заходу взяла начальник загального відділу виконавчого апарату Чернігівської обласної ради Олена Зубок.

Під час навчання слухачі дізнаються про організацію проходження служби в органах місцевого самоврядування; правові засади діяльності органів місцевого самоврядування; основні завдання та організацію роботи з документами в органах місцевого самоврядування; формування номенклатури справ, підготовку документів до здачі в архів; організацію роботи із зверненнями громадян; практичні аспекти реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

Окрім цього, увага звертатиметься на удосконалення системи контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та станом реагування на запити, звернення, листи депутатів усіх рівнів; положення Угоди про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (обґрунтування, витоки, зміст); аспекти соціального партнерства як фактору стабілізації ситуації на ринку праці, детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення.

Під час практичних занять начальники загальних відділів звернуться до культури усного та писемного ділового мовлення посадової особи місцевого самоврядування; ознайомляться з інформаційними технологіями в державному управлінні та особливостями комп’ютеризації документообігу в органі влади.

Час оприлюднення: 8 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Професійна програма підвищення кваліфікації секретарів сільських, селищних, міських рад

7 квітня 2014 року
Професійна програма підвищення кваліфікації секретарів сільських, селищних, міських рад

Навчання секретарів сільських, селищних, міських рад триває в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 7 по 11 квітня 2014 р. (І сесія).

Тематика занять охоплюватиме правові засади державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до положень сімейного законодавства; питання державної реєстрації прав; порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування та зміни до законодавства щодо регулювання земельних відносин.

Секретарі дізнаються про нові вимоги діловодства та оформлення документів відповідно до інструкції з діловодства Чернігівської обласної ради; про сільські та селищні ради в системі органів місцевого самоврядування, постійні та інші комісії місцевих рад; засади ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб; основні аспекти Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про правила етичної поведінки»; систему трудових правовідносин; аспекти Угоди про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (обґрунтування, витоки, зміст).Окрім цього, слухачі звернуть увагу на стан призначення соціальних допомог у Чернігівській області; порядок оформлення субсидій; соціальне партнерство як фактор стабілізації ситуації на ринку праці, питання детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення та методи формування гендерної чутливості у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. На практичному занятті учасники навчання дізнаються про можливості застосування засобів нових медіа у роботі секретаря сільської, селищної ради.

Час оприлюднення: 7 квітня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052