Професійна програма підвищення кваліфікації бухгалтерів сільських, селищних, міських рад

12 травня 2014 року

Навчання бухгалтерів сільських, селищних, міських рад триває в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 12 по 16 травня 2014 р.

Під час першої сесії слухачі звернуть увагу на матеріальну та фінансову основу місцевого самоврядування; планування та використання коштів місцевих бюджетів; питання бухгалтерського обліку (нарахування зносу, складання меморіальних ордерів, ведення головної книги); індексацію та корегування заробітної плати; процедуру подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів; питання оренди земель як важливу складову розвитку товарних земельних відносин і соціального захисту селян.

Представники місцевого самоврядування ознайомляться із засадами ефективності діяльності управлінських органів і посадових осіб; соціального партнерства як фактору стабілізації ситуації на ринку праці (детінізація доходів та відносин у сфері зайнятості населення); практикою підготовки та запровадження програм соціально-економічного та культурного розвитку; особливостями антикорупційного законодавства ЄС; положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

На практичних заняттях бухгалтери удосконалюватимуть свої знання у галузі ділового українського мовлення; ведення бухгалтерського обліку за допомогою електронних таблиць Місrosoft Ехсеl та користування пошуковими системами мережі Internet.

Час оприлюднення: 12 травня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

В рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» Чернігівський центр підвищення кваліфікації кадрів 12 – 13 травня 2014 р. проводить тематичний короткотерміновий семінар для учасників ІІ туру зазначеного конкурсу. У відкритті заходу взяв участь начальник управління державної служби Головдержслужби України в області Валентин Дубок.

Під час семінару держслужбовці дізнаються про засади реформування державної служби, ефективності державного управління; опрацюють основні аспекти нового антикорупційного законодавства України, Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; дізнаються про професійно-етичні вимоги до поведінки представників органів державної влади та аспекти комунікативної компетентності державних службовців.

На практичних заняттях учасники конкурсу покращуватимуть свої вміння щодо збору та пошуку інформації в мережі Інтернет, її обробки та візуалізації; вчитимуться готувати звіт та презентацію; опановуватимуть засади культури мовлення як складоої адміністративної культури та вимоги щодо оформлення організаційно-розпорядчих документів.

Час оприлюднення: 12 травня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052