«Функціональне обстеження органів державної влади в умовах реалізації адміністративної реформи »

26 червня 2014 року
«Функціональне обстеження органів державної влади в умовах реалізації адміністративної реформи»

За програмою постійно діючого семінару 26 червня 2014 р. в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалися заняття для керівників та спеціалістів відділів кадрової роботи райдержадміністрацій, міськвиконкомів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад, структурних підрозділів облдерж-адміністрації.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування дізнаються про засади децентралізації державної влади (реформування місцевого самоврядування та територіальна організація влади в Україні); опрацьовуватимуть методику проведення функціонального обстеження органів державної влади. В рамках семінару відбудеться зустріч за «круглим столом», під час якої обговорюватимуться питання організації військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 26 червня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Стратегічне управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби »

24 червня 2014 року
«Стратегічне управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби»

Тематичний короткотерміновий семінар для начальників відділів організаційно-кадрової роботи апаратів райдержадміністрацій проводиться 24 – 25 червня 2014 р. Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Тематика навчання охоплюватиме питання децентралізації державної влади (реформування місцевого самоврядування та територіальна організація влади в Україні); організаційно-масової роботи в органах виконавчої влади (стиль, форми і методи) та розвитку кадрового потенціалу державної служби.

Учасники семінару ознайомляться з нормативно-правовим забезпеченням державної служби України, нормотворчою діяльністю місцевих державних адміністрацій у процесі прийняття управлінських рішень; дізнаються про останні зміни в антикорупційному, трудовому законодавстві України; зміни у системі оплати праці державних службовців, інші складові соціального захисту та методів стимулювання; обговорять значення Конституції України у розбудові демократичної незалежної держави та її роль у розвитку в Україні громадянського суспільства. Держлслужбовці візьмуть участь у зустрічі за «круглим столом», де обміняються досвідом щодо організаційно-масової та кадрової роботи районної державної адміністрації.

Час оприлюднення: 24 червня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

Новини за 23 червня 2014р.

23 червня 2014 року

у рамках підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Менського району Центр підвищення кваліфікації кадрів провів тематичний короткотерміновий семінар-тренінг на тему: «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

У роботі семінару-тренінгу взяв участь перший заступник голови Менської районної державної адміністрації Василенко Володимир Улянович та керівник апарату райдержадміністрації Неруш Вікторія Валентинівна.

Проводила семінар начальник юридичного відділу апарату Чернігівської обласної державної адміністрації Мужикова Наталія Михайлівна.

У ході проведення семінару-навчання особливу увагу приділялося питанням визначення поняття корупції, корупційного правопорушення, конфлікту інтересів на державній службі, суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення та суб’єктів, які здійснюватимуть заходи щодо запобігання та протидії корупції. Наталія Михайлівна ознайомила всіх присутніх із новаціями в законодавстві щодо боротьби з корупцією. А саме, учасників семінару було поінформовано про види відповідальності за корупційні правопорушення,  про відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок корупційного правопорушення. Також учасники семінару-навчання дізнались про існуючі обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, щодо одержання подарунків (пожертв), щодо роботи близьких осіб та ін.

Час оприлюднення: 23 червня 2014 р.

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Взаємодія з громадськістю в умовах реалізації адміністративної реформи »

18 червня 2014 року
«Взаємодія з громадськістю в умовах реалізації адміністративної реформи»

Тематичний короткостроковий семінар для керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, начальників організаційних відділів районних рад, міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверського, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, працівників виконавчого апарату Чернігівської обласної ради проходить з 18 по 20 червня 2014 р. У відкритті навчання взяли участь керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Сергій Фесенко директор центру Володимир Бойко.

Учасники навчання опрацьовуватимуть правові засади діяльності органів місцевого самоврядування; порядок прийняття та набрання чинності та припинення дії нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування; засади проходження служби в органах місцевого самоврядування; розглянуть основні завдання, організацію роботи з документами в органах місцевого самоврядування та останні зміни в антикорупційному законодавстві України. Також обговорюватимуться питання децентралізації державної влади, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; розвиток ресурсної бази органів державної влади в рамках розвитку співробітництва з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями.

В рамках семінару слухачі візьмуть участь у серії «круглих столів», під час яких обговорюватимуться особливості роботи виконавчих апаратів місцевих рад в умовах реалізації адміністративної реформи та приклади з досвіду роботи органів місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 18 червня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

«Угода про асоціацію сприятиме розвитку агропромислового сектору України»

Саме під такою назвою в приміщенні Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 18 червня 2014 р. відбулася публічна дискусія щодо наслідків підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС для вітчизняного агропромислового сектору.

Як зазначив директор Центру Володимир Бойко «Дебати – це інструмент, за допомогою якого можна сформувати не міфологізовану, а раціональну, аргументовану громадську думку на певну проблему». В обговоренні брали участь представники Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації, науковці Чернігівського державного інституту економіки і управління, представники приватного багатопрофільного підприємства «Вимал», виробники, переробники та споживачі продукції агропромислового сектору, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ЗМІ.

На думку групи експертів, що аргументували позитивні сторони Угоди, пакет запропонованих в ній економічних реформ відкриє шлях до модернізації українського сільгоспвиробництва, сприятиме створенню прозорих правил гри та підвищить інвестиційну привабливість. В цьому пакеті вміщено директиви щодо адаптації українського законодавства до європейських стандартів, зокрема щодо підвищення якості продукції. Головним тут буде переорієнтація експорту України з сировини на продукти кінцевої переробки, щоб додаткова вартість формувалася саме в Україні. Також зазначалося про пільги від ЄС щодо зниження мит на український експорт та отримання квот на безмитне завезення певного обсягу товарів.

Заперечуюча сторона звернула увагу на ряд суттєвих труднощів та загроз, що гальмують розвиток українського АПК та призведуть до його подальшого занепаду в разі підписання Угоди. Насамперед, це відсутність гармонізованої законодавчої бази, що не сприяє створенню позитивного інвестиційного клімату. В Україні занадто забюрократизована процедура реєстрації інвестиційних проектів, а чинне земельне законодавство розтягує процес оформлення земельних ділянок на роки. Нездоланною залишається проблема корумпованості владних структур. Серед інших труднощів – застарілість виробничих потужностей, фактична відсутність переробних підприємств та обтяжлива процедура сертифікації української продукції в ЄС. А квоти на її безмитне завезення – надто мізерні. Тому й підписання Угоди зараз призведе до остаточного занепаду українського сільгоспвиробника, бо вітчизняний ринок заполонять товари з Європи.

Проте, незважаючи на ці виклики, учасники дискусії відзначили, що процес переходу українських сільськогосподарських підприємств на європейські стандарти вже розпочався, а пункт Угоди про перехідний період надасть час та можливості поступово адаптувати та модернізувати агропромисловий сектор до стандартів ЄС.

Час оприлюднення: 18 червня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні »

17 червня 2014 року
«Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні»

Черговий семінар для спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель за бюджетні кошти проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення з 17 по 20 червня 2014 р. У відкритті заходу взяли участь начальник управління з питань розвитку реального сектору економіки Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Микола Силенко та директор Центру Володимир Бойко.

Увага фахівців звертатиметься на положення нормативно-правової бази щодо державних закупівель в Україні (ЗУ  «Про здійснення державних закупівель» та ін.); основні положення та функції комітету з конкурсних торгів, перелік документів та строки оприлюднення інформації щодо закупівель на відповідному веб-порталі. Учасники навчання опрацьовуватимуть особливості закупівель за рамковими угодами; засади планування закупівель (визначення потреби, порядок складання річного плану закупівель), визначення предмета та вибір процедури закупівлі. Також йтиметься про організацію та проведення відкритих торгів, двоступеневих торгів; організацію та проведення попередньої кваліфікації учасників, запиту цінових пропозицій та порядок оскарження процедур закупівель.

Далі розглядатиметься порядок підготовки документації конкурсних торгів; розкриття, оцінка та порівняння пропозицій конкурсних торгів; специфіка укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти; порядок звітності щодо здійснення державних закупівель; питання відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, державного регулювання, контролю у сфері закупівель та типові порушення під час проведення процедур державних закупівель.

Під час практичних занять слухачі опановуватимуть засади проведення процедури закупівлі товарів, робіт чи послуг та оформлення необхідної документації. По завершенню навчання фахівці пройдуть контрольний тест на предмет засвоєння отриманих знань.

Час оприлюднення: 17 червня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

17 червня Центр підвищення кваліфікації кадрів провів семінар-тренінг «Зміни в земельному законодавстві України» для посадових осіб місцевого самоврядування Прилуцької міської ради.

Відкрив навчання та взяв безпосередню участь у ньому заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Іванович Назим. Він наголосив на важливості та актуальності теми семінару.

Під час тренінгу слухачі розглянули такі важливі теми: реалізація права власності громадян на землю, механізми відведення та продаж земельних ділянок, оренда земель як складова розвитку товарних земельних відносин і соціального захисту громадян. Проводив навчання начальник управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держземагенства у Чернігівській області Ігор Борисович Пузан.

Час оприлюднення: 17 червня 2014 року

Виконавець: Карпенко Т.К.

конт. тел.: (0462) 676-052

«16 червня 2014 року»

16 червня 2014 року

За програмою постійно діючого семінару в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалися заняття для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами, секретарів виконавчих комітетів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад. Навчання триватиме з 16 по 18 червня 2014 р. У відкритті заходу взяв участь директор центру Володимир Бойко.

Під час навчання обговорюватимуться засади децентралізації державної влади, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; значення Конституції України у розбудові демократичної незалежної держави та її консолідуюча роль у розвитку в Україні громадянського суспільства; нормативно-правове забезпечення державної служби України та нормотворча діяльність місцевих державних адміністрацій у процесі прийняття управлінських рішень. В контексті цього учасники семінару звернуть увагу на виконавчу владу як складову державного управління, критерії ефективності роботи органів влади та питання їх відкритості в контексті законодавства про доступ до публічної інформації.

Далі йтиметься про удосконалення системи контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації та станом реагування на запити, звернення, листи депутатів усіх рівнів; зміни в антикорупційному законодавстві України; розвиток кадрового потенціалу державної служби; організацію військового обліку та бронювання військовозобов’язаних і призовників в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. На практичному занятті увага акцентуватиметься на засадах мовної культури державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 16 червня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

Професійна програма підвищення кваліфікації

Навчання новопризначених спеціалістів районних рад проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 16 по 20 червня 2014 р. (І сесія). Зі вступним словом до молодих спеціалістів звернувся директор Центру Володимир Бойко, який розповів про тематичне наповнення програми тижневого навчання.

Слухачі дізнаються про правові засади діяльності органів місцевого самоврядування; місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування, постійні та інші комісії місцевих рад, повноваження та діяльність депутатів місцевих рад; організацію роботи зі зверненнями громадян; нові вимоги діловодства та оформлення документів відповідно до інструкції з діловодства Чернігівської обласної ради; засади відкритості органів влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації. Також висвітлюватимуться положення Угоди про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС; принципи енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії – застосування європейського досвіду в Україні; практичне застосування Закону України «Про адміністративні послуги в Україні»; основні аспекти ЗУ «Про правила етичної поведінки» та засади комунікативної компетентності посадової особи місцевого самоврядування.

Під час практичних занять посадові особи місцевого самоврядування ознайомляться з можливостями застосування засобів нових медіа у роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; удосконалюватимуть свої знання щодо усного та писемного ділового мовлення та роботи з програмою Microsoft Excel.

В рамках навчання його учасники візьмуть участь в «круглому столі» на тему «Значення Конституції України у розбудові демократичної незалежної держави та її консолідуюча роль у розвитку в Україні громадянського суспільства» та зустрічі до дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Час оприлюднення: 16 червня 2014 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів перше заняття постійно діючого тематичного семінару на тему: «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» для державних службовців Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; управління капітального будівництва обласної державної адміністрації.

Під час семінару заступник начальника відділу запобігання, виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату Чернігівської обласної державної адміністрації Меженний Сергій Олександрович разом із учасниками семінару обговорили історичний ракурс корупції та міжнародний досвід протидії їй та запобігання, мали змогу отримати роз’яснення щодо того, як трактуються корупція та корупційні правопорушення в новому антикорупційному законодавстві України, які існують заходи для усунення причин та умов, що призводять до вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Час оприлюднення: 16 червня 2014 року

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Угода про асоціацію та сільське господарство: обговорення у Щорсі »

13 червня 2014 року
«Угода про асоціацію та сільське господарство: обговорення у Щорсі»

Одинадцята зустріч за «круглим столом» (семінар), де обговорювався очікуваний вплив Угоди про асоціацію між ЄС та Україною на агропромисловий комплекс Чернігівської області, пройшла 13 червня у Щорсі. Учасники – представники сільських територіальних громад району, журналісти. Вони спробували сформулювати власні очікування від запровадження положень документу.

Серед сильних сторін, які, на думку, щорсівців, здатні позитивно вплинути на розвиток району, називалися залізниця, ліс, прикордонне розташування, наявність значної кількості доволі кваліфікованої робочої сили.

Серед слабких – застарілу (і морально, і фізично) техніку, поганий стан доріг, неродючі грунти, складну демографічну ситуацію, брак робочих місць, низьку купівельну спроможність щорсівців.

Виробництво біопалива, розвиток скотарства, особливо молочного, залучення інвестицій до зеленого туризму називалися серед шансів.

Серед загроз – звуження внутрішнього ринку для вітчизняних товарів, близкість до Росії, адміністративна реформа, міграція населення, насамперед, молоді, що знекровлює територію.

Під час дискусії значними виявилися очікування від держави – що вона запропонує, а найбільшим запитанням залишилися перспективи домогосподарств за умов які мають незабаром змінитися. Власне, екперти називали варіант виходу – створення селянських кооперативів, що, на думку присутніх, є можливим, за умови підготовчої роботи.

Час оприлюднення: 13 червня 2014 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Реформування місцевого самоврядування: європейський досвід »

11 червня 2014 року
«Реформування місцевого самоврядування: європейський досвід»

«То що ж нам робити?» – таким виявилося ключове питання, що прозвучало 11 червня на виїзному семінарі «Реформування місцевого самоврядування: європейський досвід». Проводився він для посадових осіб місцевого самоврядування Чернігівського району на базі відповідної райдержаміністрації. Власне, європейський досвід слухачів цікавив із точки зору можливості та реалістичності його запровадження в Україні під час реформування місцевих органів влади й самоврядування. Зрозуміло, що з врахуванням наявних та добре відомих проблем сучасного місцевого самоврядування в Україні та поточних пріоритетів.

Семінар складався з двох частин. Спочатку учасники познайомилися з діяльністю місцевого самоврядування на прикладі міста Кемптен (ФРН), де нещодавно побувала група міських та селищних голів Чернігівщини. Насамперед, йшлося про міське господарство та комунальні служби – водопостачання та водовідведення, утилізацію відходів, розвиток альтернативної енергетики, збереження навколишнього середовища, благоустрій та ін.

Свого роду відповіддю на вищенаведене запитання стала наступна тема «Угода про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Українорю та ЄС: обгрунтування, витоки, зміст». Мовилося про структуру Угоди, її деякі аспекти, пов`язані зі скасуванням мит (насамперед, на сільгосптовари), можливий вплив на реформування державного управління. Для учасників певною несподіванкою стала інформація про те, що деякі положення частково підписаної Угоди вже діють, а переважна більшість інших, ймовірно, запроваджуватимуться з 1 листопада поточного року.

На завершення семінару учасники висловили сподівання, що всі свої кроки з реформування держава супроджуватиме необхідною публічною інформацією та роз`ясненнями.

Час оприлюднення: 11 червня 2014 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

«Візит представників місцевого самоврядування Чернігівщини до Німеччини»

9 червня 2014 року
«Візит представників місцевого самоврядування Чернігівщини до Німеччини»

З 1 по 6 червня з інформаційно-ознайомчим візитом у місті Кемптен (місцевість Альгой, Баварія) перебувала група міських та селищних голів Чернігівщини у складі двадцяти вдох чоловік. Ця поїздка – частина двохрічного проекту «Сталий розвиток малих міст Чернігівської області», що здійснюється відповідно до протоколу намірів між обласною державною адміністрацію та обласної радою і фондом Ганнса Зайделя (ФРН).

Голови територіальних громад ознайомилися з роботою комунального господарства середнього європейського міста, а саме: будівництвом та реконструкцію (в т.ч. в історичній частини), використанням джерел відновлювальної енергії (каскад малих гідроелектростанцій та одна сонячна), діяльністю пункту роздільного прийому вторинної сировини та сміттєспалювального заводу (останній одночасно виконує функції електростанції, забезпечуючи місто струмом на 80%), водопостачанням та очисними спорудами, розвитком туристичної привабливості міста (відомого ще з часів Римської імперії, до того ж розташованого поруч з Альпами), соціалізації підлітків, розвитком бізнес-середовища, зусиллями стосовно збереженням довкілля. Відповідну програму розробив керівник управління економіки та розвитку Кемптона Ріхард Шісль разом з українським експертом Анатолієм Чемерисом.

В заключний день з учасниками поїздки зустрівся бургомістр міста Кемтона Томас Кіхле. Серед іншого він зазначив: «Інформація з України нас бентежить, ми вже засумнівалися, чи зможете ви до нас нас приїхати. Тому сьогодні дуже раді вітати міських голів з Чернігівщини. Ми представляємо різні регіони Європи, але нас багато що об`єднує, в тому числі одна спільна культура – європейська. А ще ми представляємо місцеве самоврядування. Останнє потребує постійного підтвердження своєї спроможності, воно не дається раз і назавжди, а стверджується нашими діями. Не думайте, що в Баварії всі проблемні питання взаємодії громади міста та державної влади вирішені. Для цього досить подивитися на щорічне формування бюджету міста. Для всіх нас насправді є дві важливі теми: здійснення принципів субсидіарності та консенсульності місцевого самоврядування. Перший означає, що більшість питань вирішується на рівні громади, а другий підкреслює згоду всіх учасників діалогу. Тож бажаю всім єдності – на рівні держави та регіонів, адже інакше не можна вирішити важливі питання. А вам особисто – солідарності між собою».

На думку міських голів Чернігівщини, поза зразковою охайністю, нічого надзвичайного німці не створили – все з побаченого можна запровадити в Україні. Але за певних умов, ключова серед яких – зміна поширених в Україні штампів поведінки. Головне хотіти цього та розуміти, що і для чого ми робимо. А напрям розвитку цілком очевидний – Європа.

Час оприлюднення: 09 червня 2014 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676-052

Новини за 6 червня 2014р.

6 червня 2014 року

у рамках підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів перше заняття постійно діючого тематичного семінару на тему: «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

Проводив семінар заступник начальника відділу запобігання, виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату Чернігівської обласної державної адміністрації Меженний Сергій Олександрович.

Учасники семінару обговорили історичний ракурс корупції та міжнародний досвід протидії їй та запобігання, мали змогу отримати роз’яснення щодо того, як трактуються корупція та корупційні правопорушення в новому антикорупційному законодавстві України, які існують заходи для усунення причин та умов, що призводять до вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Час оприлюднення: 06 червня 2014 р.

Виконавець: Підгайний П.М.

конт. тел.: (0462) 676-052