Професійна програма підвищення кваліфікації землевпорядників сільських, селищних рад

1 вересня 2014 року
Професійна програма підвищення кваліфікації землевпорядників сільських, селищних рад

      За професійною програмою підвищення кваліфікації в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 1 – 5 вересня 2014 р. проходить навчання для землевпорядників сільських селищних рад (ІІ сесія).

      Під час занять йтиметься про ініціативи уряду щодо надання земельних ділянок учасникам АТО; визначення форм власності на землю та механізми реалізації права власності на землю громадянами; механізми приватизації земель державних і комунальних підприємств, порядок надання сільськогосподарських земель державної власності за межами населених пунктів та окремі питання ведення, реєстрації земельних ділянок, надання витягів про земельну ділянку та відомостей про об’єкт державного земельного кадастру. Землевпорядники ознайомляться з останніми змінами у сфері регулювання земельних відносин; методами забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України, реалізацією державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель; методичними засадами складання проектів формування землеволодінь та землекористувань, заходами щодо охорони земель та збереження родючості ґрунтів; розробкою схем землеустрою та питаннями оренди земель як важливої складової розвитку земельних відносин і соціального захисту селян.

      Тематика тижневого навчання охоплюватиме питання децентралізації державної влади (реформування місцевого самоврядування та територіальна організація влади в Україні); структури та компетенції органів державного управління на території (взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, делеговані повноваження); державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. На практичному занятті слухачі дізнаються про можливості комунікацій та сучасних комп’ютерних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування. По завершенню навчання землевпорядники пройдуть комп’ютерне тестування на предмет засвоєння знань, отриманих під час обох сесій та отримають сертифікати про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 1 вересня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052