Стратегічне управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби

3 вересня 2014 року
Стратегічне управління людськими ресурсами як елемент модернізації системи державної служби

      За програмою постійно діючого семінару в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 3 – 5 вересня 2014 р. проходить навчання для керівників апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами, секретарів виконавчих комітетів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад. У відкритті заходу взяв участь заступник голови – керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук Сергій Журман.

       Тематика семінару охоплюватиме аспекти професіоналізації державної служби (компетентнісний підхід); сучасного кадрового менеджменту в органах державної влади та місцевого самоврядування; контролю в органах державної влади та місцевого самоврядування; формування та виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства. Також йтиметься про виконавчу владу як складову державного управління та критерії ефективності роботи органів влади.

       Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування ознайомляться з положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; додержанням вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання ними службових обов’язків; дізнаються про тайм-менеджмент як технологію організації робочого часу державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування; можливості застосування засобів нових медіа у роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. В рамках навчання його учасники 4 вересня відвідають м. Щорс, де ознайомляться з роботою районної державної адміністрації.

Час оприлюднення: 3 вересня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

***

Професійна програма підвищення кваліфікації з англійської мови

Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови (друга сесія) за напрямом 6.020303 «Філологія» проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 3 по 12 вересня 2014 р. для спеціалістів апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.

Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування візьмуть участь у серії практичних занять, під час яких на матеріалах з англійської мови відбуватиметься вивчення подальших тем, пов’язаних з європейською інтеграцією України. Насамперед розглядатимуться засади міграційної політики як одного із пріоритетних напрямків європейської інтеграції. Слухачі дізнаються про сутність та основні принципи міграційної політики; положення трудового права; засади європейської політики щодо прикордонного контролю, надання тимчасового притулку, імміграції; причини трудової міграції, розвиток національної міграційної політики. Під час розгляду теми «Сільське господарство та економічний розвиток країн ЄС та України» висвітлюватимуться пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції; засади підтримки сільського господарства в ЄС; складові сільськогосподарської політики та міжнародної торгівлі. В розрізі теми «Державна допомога (захист від конкуренції ) як один із пріоритетних напрямків європейської інтеграції» учасники навчання опрацьовуватимуть окремі складові комерційного та підприємницького права.

При вивченні граматики англійської мови слухачі опановуватимуть узгодження часів; пасивний стан часових форм Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect; вживання означеного і неозначеного артиклів; інфінітивні та дієприкметникові комплекси тощо). Також складовою курсу будуть практичні вправи з усного та писемного ділового мовлення (оформлення доповідей, листів-повідомлень; листів-пропозицій, офіційних листів-нагадувань; електронних листів; засади ведення переговорів, вирішення проблем, досягнення домовленості).

Час оприлюднення: 3 вересня 2014 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052