Ділове українське мовлення у сфері державного управління

23 січня 2015 року
Ділове українське мовлення у сфері державного управління»

За програмою постійно діючого семінару в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 23 січня 2015 р. розпочалися заняття з питань ділового українського мовлення. Участь у навчанні беруть спеціалісти апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

Державні службовці дізнаються про психологічну природу людської комунікації; ознайомляться з основними завдання та організація роботи з документами в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування (підготовка розпорядчих документів). Під час практичного заняття слухачі отримають знання про найбільш типові помилки в усному та писемному діловому мовленні державного службовця.

Час оприлюднення: 23 січня 2015 року.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (8-0462) 676 052

***

Про децентралізацію влади та фінансів у Куликівці

Перший з серії семінарів «Засади та основні напрями реформування територіальної організації влади та децентралізації фінансів» пройшов 23 січня 2015 р. у Куликівці. Учасники – голови територіальних громад району. Відкрили навчання голова районної державної адміністрації Валентина Мельник та голова районної ради Юрій Крепосний. Йшлося про світовий досвід територіального управління та можливості застосування його в Україні, нову модель взаємин органів державної влади та самоврядування, що планується запровадити, можливості для створення самодостатніх громад, останні зміни в Бюджетному та Податковому кодексах України. Також розглядалися положення Закону України «Про співробітництво територіальних громад» та проекту Закону України «Про добровільне об`єднання територіальних громад». Під час занять слухачі задавали питання, що виникають у разі застосування податку на нерухомість, а також цікавилися можливостями державної підтримки місцевого самоврядування за умов його реформування.

Проводили заняття директор Центру підвищення кваліфікації Володимир Бойко та консультант з питань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку України Юрій Вдовенко.

Час оприлюднення: 23 січня 2015 року.

Виконавець:Казіміров О.В.

конт. тел.: (8-0462) 676 052

***

ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Про підсумки діяльності за 2014 р. та напрямки подальшої роботи Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів йшлося під час засідання навчально-методичної ради, що відбулося 23 січня 2015 року.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів присутнім про зміни в нормативно-правовій базі, цільові програми, за якими Центр працював у 2014 р., та оприлюднив низку показників, а саме: з врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання загальне число випускників 2014 р. склало 5963 чол. Впродовж року заклад виконував не лише план-графік, затверджений спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради, але й рекомендації Національного агентства України щодо підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства; здійснював навчання з питань європейської інтеграції та євроатлантичної співпраці, продовжив навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови тощо. Серед новацій у роботі Центру за 2014 р. – зростання кількості тематичних короткострокових та постійно діючих семінарів, завершення циклу семінарів для міських, селищних голів Чернігівської області в рамках проекту «Сталий розвиток малих міст Чернігівської області», запровадження тематичних семінарів «Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні».

Центром продовжена співпраця з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті, Національною академією державного управління при Президентові України, Київським представництвом Інституту Кеннана, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Сіверським інститутом регіональних досліджень, програмою «НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців», Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2014 році Центр систематично поповнював базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 30 відео-лекцій, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Треті “Розумовські зустрічі”: влада і суспільство».

Впродовж 2014 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 4 книги. Вийшов друком фотоальбом “Адміністративно-територіальний устрій Чернігово-Сіверщини: ілюстрована історія”. У 2014 р. вийшов перший номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Окрім цього, підготовлено та видано 25 навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі запрошувалися відомі вітчизняні та закордонні фахівці.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Артем Кошма.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Сергій Бутко – науковий співробітник Українського інституту національної пам’яті; Дмитро Никоненко – заступник директора з навчальної та наукової роботи Україно-Російського інституту (філіалу) Московського державного машинобудівного університету у м. Чернігові, доктор історичних наук, професор; Володимир Бобруйко – заступник начальника головного управління юстиції в Чернігівській області.

Сергій Леп’явко підкреслив плідність наукової роботи та видавничої діяльності, висловив побажання щодо поповнення бібліотеки Центру книжками іноземними мовами.

Дмитро Никоненко відзначив креативний підхід та відповідальність в організації роботи Центру, зростання рівня технічного забезпечення, відкритість та готовність до співпраці.

Сергій Бутко розповів присутнім про співпрацю Центру з Інститутом Національної пам’яті у проведенні веб-конференцій, презентацій, тематичних заходів до відзначення пам’ятних дат та реалізації різноманітних наукових проектів.

Володимир Бобруйко звернув увагу на здатність Центру швидко реагувати на зміни в законодавстві України та оперативно впроваджувати їх у навчальний процес.

Володимир Бобруйко звернув увагу на здатність Центру швидко реагувати на зміни в законодавстві України та оперативно впроваджувати їх у навчальний процес.

Час оприлюднення: 23 січня 2015 року.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (8-0462) 676 052