ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

Про результати роботи за 2015 р. та пріоритети діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2016 р. йшлося на засіданні навчально-методичної ради, що відбулося 28 січня 2016 року.

Про результати роботи за 2015 р. та пріоритети діяльності  Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2016 р. йшлося на засіданні навчально-методичної ради, що відбулося 28 січня 2016 року.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів учасникам засідання про тематичні напрямки та цільові програми, за якими Центр працював у 2015 р. Перевага надавалася вивченню новел українського законодавства: питань запровадження нового законодавства про державну службу; запобігання корупції; реформування місцевого самоврядування; аспектів Угоди про асоціацію з ЄС; розробки та управління проектами; державних закупівель; тривало навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови. З врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2015 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 4407 слухачів.

У 2015 р. в Центрі утвердилася тенденція до збільшення обсягів навчання за програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів, перспективним напрямком виявились і одноденні профільні навчання навчання з виїздом в райони. Водночас заклад запровадив практику дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій (система Moodle).

Центром продовжена співпраця з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Корпусом Миру США, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Мережею центрів європейської інформації, Сіверським інститутом регіональних досліджень, Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2015 р. Центр продовжив наповнювати базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 25 відео-лекцій, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Четверті “Розумовські зустрічі”: влада і суспільство».

Впродовж 2015 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 3 книги. У 2015 р. вийшов другий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Також підготовлено та видано 28 навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі запрошувалися відомі вітчизняні та закордонні фахівці.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Павло Болотний.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Дмитро Никоненко – доктор історичних наук, професор; Римма Олексенко – експерт Чернігівського офісу реформ.

Сергій Леп’явко відзначив ентузіазм працівників Центру щодо проведення комунікативних заходів, видавничої діяльності та інших проектів, що в основному здійснюються на добровільних засадах.

Сергій Бутко підкреслив плідність співпраці Центру з Інститутом національної пам’яті щодо здійснення роз’яснювальної роботи з представниками територіальних громад стосовно положень законодавства про декомунізацію. Завдяки цьому Чернігівська область в України є другою за кількістю перейменувань. Також він відзначив цінність роботи Центру з історичної просвіти (розвінчання міфів щодо історичних подів та явищ, відзначення знаменних дат для української історії та ін.), що в умовах загострення інформаційної війни й надалі не втрачає своєї актуальності.

Дмитро Никоненко ще раз наголосив на оперативності та здатності працівників закладу швидко реагувати на зміни в законодавстві, забезпечувати практичне інформування представників громад з нагальних питань, а організація дистанційного навчання має стати прикладом і для інших  навчальних закладів.

Римма Олексенко внесла пропозиції щодо організації навчання представників територіальних громад з основ політико-правової, медійної грамотності, понятійного змісту та алгоритму написання проектів.

Після доповідей, обговорень та висловлених пропозицій навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку роботи Центру в 2015 р., відзначивши те, що заклад належним чином виконує поставлені завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, а колектив прагне розширювати напрямки своєї роботи та підвищувати професійний рівень.

Час оприлюднення: 28 січня 2016 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

Про результати роботи за 2015 р. та пріоритети діяльності  Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2016 р. йшлося на засіданні навчально-методичної ради, що відбулося 28 січня 2016 року.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів учасникам засідання про тематичні напрямки та цільові програми, за якими Центр працював у 2015 р. Перевага надавалася вивченню новел українського законодавства: питань запровадження нового законодавства про державну службу; запобігання корупції; реформування місцевого самоврядування; аспектів Угоди про асоціацію з ЄС; розробки та управління проектами; державних закупівель; тривало навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови. З врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2015 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 4407 слухачів.

У 2015 р. в Центрі утвердилася тенденція до збільшення обсягів навчання за програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів, перспективним напрямком виявились і одноденні профільні навчання навчання з виїздом в райони. Водночас заклад запровадив практику дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій (система Moodle).

Центром продовжена співпраця з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Корпусом Миру США, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Мережею центрів європейської інформації, Сіверським інститутом регіональних досліджень, Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2015 р. Центр продовжив наповнювати базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 25 відео-лекцій, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Четверті “Розумовські зустрічі”: влада і суспільство».

Впродовж 2015 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 3 книги. У 2015 р. вийшов другий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Також підготовлено та видано 28 навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі запрошувалися відомі вітчизняні та закордонні фахівці.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Павло Болотний.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Дмитро Никоненко – доктор історичних наук, професор; Римма Олексенко – експерт Чернігівського офісу реформ.

Сергій Леп’явко відзначив ентузіазм працівників Центру щодо проведення комунікативних заходів, видавничої діяльності та інших проектів, що в основному здійснюються на добровільних засадах.

Сергій Бутко підкреслив плідність співпраці Центру з Інститутом національної пам’яті щодо здійснення роз’яснювальної роботи з представниками територіальних громад стосовно положень законодавства про декомунізацію. Завдяки цьому Чернігівська область в України є другою за кількістю перейменувань. Також він відзначив цінність роботи Центру з історичної просвіти (розвінчання міфів щодо історичних подів та явищ, відзначення знаменних дат для української історії та ін.), що в умовах загострення інформаційної війни й надалі не втрачає своєї актуальності.

Дмитро Никоненко ще раз наголосив на оперативності та здатності працівників закладу швидко реагувати на зміни в законодавстві, забезпечувати практичне інформування представників громад з нагальних питань, а організація дистанційного навчання має стати прикладом і для інших  навчальних закладів.

Римма Олексенко внесла пропозиції щодо організації навчання представників територіальних громад з основ політико-правової, медійної грамотності, понятійного змісту та алгоритму написання проектів.

Після доповідей, обговорень та висловлених пропозицій навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку роботи Центру в 2015 р., відзначивши те, що заклад належним чином виконує поставлені завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, а колектив прагне розширювати напрямки своєї роботи та підвищувати професійний рівень.

Час оприлюднення: 28 січня 2016 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052