Соціальна держава: проблеми формування в умовах трансформації українського суспільства

Постійно діючий тематичний  семінар, присвячений сучасним тенденціям формування соціальної держави в Україні, проводиться Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Участь у навчанні беруть державні службовці Чернігівського обласного центру по нарахуванню соціальних виплат. Заняття проводитиметься у приміщенні Чернігівського обласного центру по нарахуванню соціальних виплат.  У відкритті заходу взяла  участь начальник Чернігівського обласного центру по нарахуванню соціальних виплат Луста Олена Анатоліївна.

            Під час першого заняття слухачі ознайомляться з особливостями  додержання вимог законодавства про мови посадовими і службовими особами органів виконавчої влади під час виконання ними службових обов’язків.

Час оприлюднення: 29 січня 2016 року.

Виконавець: Казіміров О.В.

конт. тел.: (8-0462) 676 052

ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

Про результати роботи за 2015 р. та пріоритети діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2016 р. йшлося на засіданні навчально-методичної ради, що відбулося 28 січня 2016 року.

Про результати роботи за 2015 р. та пріоритети діяльності  Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2016 р. йшлося на засіданні навчально-методичної ради, що відбулося 28 січня 2016 року.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів учасникам засідання про тематичні напрямки та цільові програми, за якими Центр працював у 2015 р. Перевага надавалася вивченню новел українського законодавства: питань запровадження нового законодавства про державну службу; запобігання корупції; реформування місцевого самоврядування; аспектів Угоди про асоціацію з ЄС; розробки та управління проектами; державних закупівель; тривало навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови. З врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2015 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 4407 слухачів.

У 2015 р. в Центрі утвердилася тенденція до збільшення обсягів навчання за програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів, перспективним напрямком виявились і одноденні профільні навчання навчання з виїздом в райони. Водночас заклад запровадив практику дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій (система Moodle).

Центром продовжена співпраця з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Корпусом Миру США, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Мережею центрів європейської інформації, Сіверським інститутом регіональних досліджень, Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2015 р. Центр продовжив наповнювати базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 25 відео-лекцій, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Четверті “Розумовські зустрічі”: влада і суспільство».

Впродовж 2015 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 3 книги. У 2015 р. вийшов другий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Також підготовлено та видано 28 навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі запрошувалися відомі вітчизняні та закордонні фахівці.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Павло Болотний.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Дмитро Никоненко – доктор історичних наук, професор; Римма Олексенко – експерт Чернігівського офісу реформ.

Сергій Леп’явко відзначив ентузіазм працівників Центру щодо проведення комунікативних заходів, видавничої діяльності та інших проектів, що в основному здійснюються на добровільних засадах.

Сергій Бутко підкреслив плідність співпраці Центру з Інститутом національної пам’яті щодо здійснення роз’яснювальної роботи з представниками територіальних громад стосовно положень законодавства про декомунізацію. Завдяки цьому Чернігівська область в України є другою за кількістю перейменувань. Також він відзначив цінність роботи Центру з історичної просвіти (розвінчання міфів щодо історичних подів та явищ, відзначення знаменних дат для української історії та ін.), що в умовах загострення інформаційної війни й надалі не втрачає своєї актуальності.

Дмитро Никоненко ще раз наголосив на оперативності та здатності працівників закладу швидко реагувати на зміни в законодавстві, забезпечувати практичне інформування представників громад з нагальних питань, а організація дистанційного навчання має стати прикладом і для інших  навчальних закладів.

Римма Олексенко внесла пропозиції щодо організації навчання представників територіальних громад з основ політико-правової, медійної грамотності, понятійного змісту та алгоритму написання проектів.

Після доповідей, обговорень та висловлених пропозицій навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку роботи Центру в 2015 р., відзначивши те, що заклад належним чином виконує поставлені завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, а колектив прагне розширювати напрямки своєї роботи та підвищувати професійний рівень.

Час оприлюднення: 28 січня 2016 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

Про результати роботи за 2015 р. та пріоритети діяльності  Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2016 р. йшлося на засіданні навчально-методичної ради, що відбулося 28 січня 2016 року.

Керівник закладу Володимир Бойко розповів учасникам засідання про тематичні напрямки та цільові програми, за якими Центр працював у 2015 р. Перевага надавалася вивченню новел українського законодавства: питань запровадження нового законодавства про державну службу; запобігання корупції; реформування місцевого самоврядування; аспектів Угоди про асоціацію з ЄС; розробки та управління проектами; державних закупівель; тривало навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації англійської мови. З врахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2015 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 4407 слухачів.

У 2015 р. в Центрі утвердилася тенденція до збільшення обсягів навчання за програмами тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів, перспективним напрямком виявились і одноденні профільні навчання навчання з виїздом в райони. Водночас заклад запровадив практику дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій (система Moodle).

Центром продовжена співпраця з українськими владними та науковими інституціями, міжнародними організаціями, громадськими формуваннями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Корпусом Миру США, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Мережею центрів європейської інформації, Сіверським інститутом регіональних досліджень, Центром українських досліджень Інституту Європи РАН та іншими.

У 2015 р. Центр продовжив наповнювати базу відео-виступів: записано та оприлюднено в Інтернеті 25 відео-лекцій, виступи фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів вузів з актуальних питань державного управління, історії, політології тощо. Проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Четверті “Розумовські зустрічі”: влада і суспільство».

Впродовж 2015 року Центр продовжив діяльність як суб’єкт видавничої справи. Всього надруковано 3 книги. У 2015 р. вийшов другий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Також підготовлено та видано 28 навчально-методичних збірників та посібників. До викладання в Центрі запрошувалися відомі вітчизняні та закордонні фахівці.

Зі співдоповідями виступили: заступник директора Центру Петро Підгайний, учений секретар Людмила Чабак, начальник навчально-методичного відділу Наталія Коваленко, завідувач сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення Павло Болотний.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Дмитро Никоненко – доктор історичних наук, професор; Римма Олексенко – експерт Чернігівського офісу реформ.

Сергій Леп’явко відзначив ентузіазм працівників Центру щодо проведення комунікативних заходів, видавничої діяльності та інших проектів, що в основному здійснюються на добровільних засадах.

Сергій Бутко підкреслив плідність співпраці Центру з Інститутом національної пам’яті щодо здійснення роз’яснювальної роботи з представниками територіальних громад стосовно положень законодавства про декомунізацію. Завдяки цьому Чернігівська область в України є другою за кількістю перейменувань. Також він відзначив цінність роботи Центру з історичної просвіти (розвінчання міфів щодо історичних подів та явищ, відзначення знаменних дат для української історії та ін.), що в умовах загострення інформаційної війни й надалі не втрачає своєї актуальності.

Дмитро Никоненко ще раз наголосив на оперативності та здатності працівників закладу швидко реагувати на зміни в законодавстві, забезпечувати практичне інформування представників громад з нагальних питань, а організація дистанційного навчання має стати прикладом і для інших  навчальних закладів.

Римма Олексенко внесла пропозиції щодо організації навчання представників територіальних громад з основ політико-правової, медійної грамотності, понятійного змісту та алгоритму написання проектів.

Після доповідей, обговорень та висловлених пропозицій навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку роботи Центру в 2015 р., відзначивши те, що заклад належним чином виконує поставлені завдання щодо надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, а колектив прагне розширювати напрямки своєї роботи та підвищувати професійний рівень.

Час оприлюднення: 28 січня 2016 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Професійна програма підвищення кваліфікації

Навчання новообраних секретарів сільських, селищних, міських рад розпочалося в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Зі вступним словом до слухачів звернувся директор Центру кандидат історичних наук Володимир Бойко.

Під час першої сесії, що проходить з 25 по 29 січня, розглядатимуться правові засади діяльності органів місцевого самоврядування; зміни до Конституції України в частині децентралізації (нові переваги та виклики); повноваження сільських та селищних рад в системі органів місцевого самоврядування; постійних та інших комісій місцевих рад, депутатів місцевих рад; основні аспекти антикорупційного законодавства (ЗУ «Про запобігання корупції») та практичне застосування ЗУ «Про адміністративні послуги в Україні».

Секретарі дізнаються про останні зміни до земельного законодавства України; засади державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування;   правові засади державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до положень сімейного законодавства. Також йтиметься про повноваження виконавчих комітетів сільських і селищних рад у сфері захисту прав дитини; попередження торгівлі людьми у місцевих громадах; порядок подання звітів про працевлаштування інвалідів та стан призначення державних соціальних допомог у Чернігівській області.

В контексті євро інтеграційної тематики слухачі ознайомляться з положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (сільськогосподарський аспект); звернуть увагу на розвиток ресурсної бази органів місцевого самоврядування в рамках розвитку співробітництва з європейськими інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями.

Секретарі візьмуть участь у серії тренінгів та практичних занять, присвячених формуванню громадських компетентностей у посадових осіб місцевого самоврядування; медіаграмотності; культури ведення ділового листування  та захисту комп’ютерів від вірусів.

Час оприлюднення: 26 січня 2016 р.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (8-0462) 676 052

Реформи як запорука єдності та соборності України

Процеси децентралізації державного управління, реформування державної  служби та її кадрового потенціалу обговорювалися під час вже традиційної щорічної відео-конференції «Соборність України: історичне минуле, сучасні виклики, прогнози на майбутнє». Проводять її співорганізаторами регіональні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, цього разу – Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської та Чернігівської областей. До участі запрошувалися науковці, викладачі вищих навчальних закладів, державні службовці, представники громадськості.

Експерти регіональних офісів реформ розповіли про особливості об’єднання територіальних громад в своїх областях та проведення інформаційних кампаній, а саме: про кількість вже створених громад, стан справ з передачею повноважень, майна, розподілу фінансування. Відзаначалося, що складнощі виникають через доволі різне бачення представників адміністрацій та керівників громад на ці процеси. Але, на думку експертів, завзяття та романтизм нових громад переможе наявні проблеми.

Під час обговорення нового Закону України «Про державну службу» доповідачі звернули увагу на відокремлення системи управління від політики. На думку представника Українського інституту національної пам’яті Сергія Бутка, попередні  редакції закону були виписані досить кон’юктурно, через що діяльність держслужбовців часто підлаштовувалася  під політичні вподобання їхніх керівників. А новий Закон має подолати політичні впливи. Важливо також, що він визначає статус української мови як обов’язкової в офіційному спілкуванні та діловодстві. «У 2016 р. вивчення положень нового закону “Про державну службу” має стати невід’ємною  складовою у підвищенні кваліфікації державних службовців», – підкреслила  заступник начальника Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній республіці Крим  та м. Севастополі Ольга Кальченко.

Однак, реформування системи не може йти саме собою. На думку науковців, необхідно звернути увагу на формування ідеології державотворення та якість людського потенціалу. «В її основу має бути покладена ідея особистості, а прагнення до діяльності та змін  повинно стати одним з критеріїв вступу на державну службу. Під час підготовки нової генерації державних службовців важливу роль слід відвести й викладанню суспільних наук (філософії, політології, права), але з позиції національного інтересу», – підкреслив кандидат філософських наук, доцент Володимир Сабадуха (донедавна – викладач Східноукраїнського національного універиситету ім.  Володимира Даля).

Учасники обговорення порушили й низку інших аспектів, серед яких – масовий виїзд перспективної молоді за кордон, необхідність створення гідних умови праці дерслужбовців, налагодження дієвого контролю за органами влади з боку громадськості тощо. Успішність нинішного реформування системи влади та територіальної організації – запорука  збереження єдності країни та її поступу.

Час оприлюднення: 22 січня 2016 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Розпочалося навчання з англійської мови для працівників Сіверського інституту регіональних досліджень та Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Навчання відбуватиметься у формі коротких щотижневих тренінгів та передбачатиме вивчення розмовної та ділової лексики, формування та розвиток навичок і вмінь усного та писемного англомовного професійного спілкування

Проводить навчання Волонтер Корпусу Миру Сполучених Штатів Америки Кайл Колд, який працює в Чернігові в рамках Проекту «Розвиток громад».

Час оприлюднення: 21 січня 2016 р.

Виконавець:Чабак Л.А.

конт. тел.: (0462) 676 052

«Ефективне запобігання та протидія проявам корупції»

21 січня 2016 року Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів тематичний семінар для   для депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування Деснянської районної у м. Чернігові ради.

Під час  навчання слухачі ознайомилися з сучасним антикорупційним законодавством України, зокрема Законом України «Про запобігання корупції»,  засадами державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки),  системою корупційних правопорушень в Україні,  особливостями  відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Провела семінар Наталія Мужикова – начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації, магістр державного управління.

Час оприлюднення: 21 січня 2016 р.

Виконавець: Коваленко Н.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування Чернігівської області та Жешівського воєводства (Польща)

 18 січня під час проведення Форуму секретарів (сіті-менеджерів) Підкарпатського воєводства (Польща) була підписана Угода про співрацю між Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego Fundacjш Rozwoju Demokracji Lokalnej (директор –– Анна Ягелло) та Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установо і організацій (директор –Володимир Бойко).

Головна мета Угоди: підтримка процесу налагодження співпраці між органами місцевого самоврядування Чернігівської області та Жешівського воєводства. Документ передбачає: пошук партнерів для двосторонньої співпраці між органами місцевого самоврядування, організацію семінарів, конференцій, проведення зустрічей для місцевих лідерів та працівників органів місцевого самоврядування, інформаційно-навчальні візити, обмін досвідом та “історіями успіху” – їх просування для реорганізації територіального управління в Україні, реалізацію міжнародних проектів та деякі інші моменти.

Час оприлюднення: 18 січня 2016 р.

Виконавець: Бойко В.М.

конт. тел.: (0462) 676 052

Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

За програмою тематичного короткотермінового семінару в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 12 – 13 січня пройшло навчання спеціалістів апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної ради та управління комунального майна обласної ради.

Учасники навчання мали нагоду поспілкуватись про імідж службовця владних структур, доречність застосування критики та компліментів, маніпуляції, що зустрічаються у діловому спілкуванні. Вони дізналися про засади тайм-менеджменту як технології організації робочого часу; культуру ділового мовлення як інструменту кар’єрного зростання посадовця; складові вербальної та невербальної комунікації. Також йшлося про лідерство як соціально-психологічний феномен та професійної комунікативної компетентності.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування отримали поради щодо шляхів уникнення професійного вигорання, подолання стресу, а також методів розв’язання конфліктів у своїй діяльності.

Час оприлюднення: 13 січня 2016 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Правові підстави та організаційні засади регулювання участі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в державному управлінні: новели українського законодавства

Сьогодні розпочалося перше заняття для державних службовців Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації за програмою постійно діючого тематичного семінару «Правові підстави та організаційні засади регулювання участі державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в державному управлінні: новели українського законодавства». У ході цього навчання учасники семінару ознайомилися із основними аспектами нового Закону України «Про державну службу».

Під час постатейного ознайомлення із законом увагу слухачів було акцентовано на реформаторській новизні цього закону, який передбачає спрощену та зрозумілу посадову класифікацію, встановлення рангів, які є видом спеціальних звань, розмежування політичних та адміністративних посад, прозорість конкурсів на зайняття вакантних посад, суттєвій зміні моделі оплати праці, висловлювали сподівання, що реформа публічної служби сприятиме поліпшенню якості державних послуг, кадровому оновленню органів державної влади та місцевого самоврядування, передусім за рахунок молоді, яка вбачатиме у держслужбі можливість професійної самореалізації.

Аналогічним навчанням упродовж 2016 року буде охоплено всіх державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації. За програмою вищезазначеного семінару передбачається також ознайомлення із підзаконними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби України щодо практичних питань проходження державної служби в органах виконавчої влади відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

Час оприлюднення: 12 січня 2016 р.

Виконавець: Казіміров О.В.

конт. тел.: (0462) 676 052