ADMINISTRATION MANAGEMENT BUSINESS ENGLISH GRAMMAR & PRACTICE

ADMINISTRATION MANAGEMENT.  BUSINESS ENGLISH GRAMMAR & PRACTICE:  Навч.-метод. збірник.  / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Упор.: Литвин С.В. – Чернігів: ЦППК, 2012. – 107 с.

Укладачі:

Литвин Світлана Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Юсухно Світлана Іванівна, старший викладач англійської мови кафедри іноземних мов Чернігівського державного технологічного університету

Навчально-методичний збірник призначений для працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування – фахівців з питань європейської інтеграції, які навчаються за програмами підвищення кваліфікації з англійської мови, викладачів Центру.

Скачати