Хрещення Київської Русі : визначна подія в історії українського народу МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу (матеріали науково-практичної конференції) / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Український інститут національної пам’яті. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. — 122 с.

До збірки включено тези та доповіді учасників науково-практичної конференції «Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу», що проходила в Чернігові 5 червня 2013 року. Робота конференції концентрувалася за двома напрямами: історичному (насамперед, стосовно періоду Давньої Русі) та філософсько-культурологічному, що відображено в тематиці виступів учасників.

Видання призначене для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, політологів, істориків, викладачів, аспірантів, студентів – всіх, хто цікавиться питаннями християнізації Київської Русі та розвитку християнства на теренах України.

Матеріали публікуються в авторській редакції українською та російською мовами з незначними коректорськими правками.

Редакційна колегія:

В.М. Бойко, директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат історичних наук.

Л.І. Буряк, завідувач відділу Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор.

С.А. Лепявко, директор Сіверського інституту регіональних досліджень, професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, доктор історични наук, професор.

В.А. Личковах, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського державного технологічного університету, доктор філософських наук, професор.

Л.А Чабак, учений секретар Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат філософських наук.

Скачати