MICROSOFT EXCEL: ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК

MICROSOFT EXCEL: призначення та практичне застосування програми: Інформаційно-методичний збірник / Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Укладач: Т.П. Білоока. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 28 с.

 Укладач: Білоока Тетяна Петрівна – викладач інформатики та комп’ютерної техніки коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету.

Методичний збірник  містить роз’яснення щодо застосування Excel. Ця програма системи Microsoft Office використовується для роботи з електронними таблицями. В роботі розглянуті актуальні питання побудови даної програми, правила роботи з нею та основні сфери застосування Excel. Потужні функції обчислення програми Excel можна використовувати для підготовки фінансової бухгалтерської звітності, зокрема звіту про рух грошових коштів, звіту про доходи або звіту про прибуток і збитки.

Він призначений для бухгалтерів сільських, селищних та міських рад, що навчаються за професійними програмами підвищення кваліфікації та програмами тематичних короткотермінових семінарів.

Скачати