ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (на прикладі Чернігівської обласної державної адміністрації)

Легейда О.В. Організація та забезпечення контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,органів місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: О.В. Легейда. – Чернігів: ЦППК, 2013. – 52 с.

В роботі висвітлені питання організації та забезпечення контролю за виконанням документів в органах виконавчої влади на прикладі Чернігівської обласної державної адміністрації. Збірник містить як теоретико-правові засади організації контролю за виконанням документів, так і практичні напрями роботи та шляхи удосконалення данного напрямку роботи в Чернігівській облдержадміністрації.

Розраховано на державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, інших осіб, що цікавляться питаннями забезпечення контролю за виконанням документів в органах влади.

Скачати