Застосування нових медіа у публічному адмініструванні

Про застосування нових медіа в роботі органів місцевого самоврядування йдеться під час семінару, який Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 25 – 26 травня проводить для заступників голів районних рад, секретарів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

Навчання проходить у формі практичних занять, учасники яких мають нагоду дізнатися про особливості формування і просування бренду місцевого самоврядування; PR в органах місцевого самоврядування; принципи і методи побудови ефективних комунікацій та особливості створення контенту. Також мова йде про навички та інструментарій посадової особи при роботі з новими медіа; специфіку аудиторії нових медіа і канали комунікації; використання комунікаційних сервісів в мережі Інтернет, питання інформаційної безпеки та інформаційної політики органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

Час оприлюднення: 25 травня 2017 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Особливості здійснення бухгалтерського обліку та звітності у бюджетній сфері

Черговий семінар з питань бухгалтерського обліку проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 25 – 26 травня 2017 р. для головних бухгалтерів міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Висвітлюються зміни у законодавстві щодо бухгалтерського обліку; особливості планування та використання коштів бюджетів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; нормативно-правова база щодо публічних закупівель в Україні, її сучасний стан, організація та здійснення закупівель та практичне застосування програмного цільового методу виконання місцевих бюджетів.

Також обговорюватимуться засади державної політики у сфері запобігання корупції; комунікативної компетентності посадової особи місцевого самоврядування; використання сучасних інформаційних технологій (Інтернет, е-пошта, хмарні технології) в діяльності органів місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 25 травня 2017 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052