Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

Постійно діючий семінар з питань реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування розпочався в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Перші заняття проводяться з 31 травня по 1 червня 2017 р. Участь у навчанні беруть керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючі справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

У рамках семінару відбулася зустріч представників державної влади та місцевого самоврядування із заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації Наталією Романовою. У ході бесіди, що стосувалася ефективності роботи органів виконавчої влади в сучасних умовах, вона наголосила, що сьогодні для її представників як ніколи є важливим вміння спілкуватися та співпрацювати з громадськістю. Водночас з огляду на зміни, що відбуваються у форматі відносин між державою та місцевим самоврядуванням, представники виконавчої влади мають проявляти достатню гнучкість та мудрість, відповідаючи на запити громадян, вирішуючи певні суперечності тощо. Під час діалогу було розставлено основні акценти в роботі місцевих органів влади, з’ясовано основні проблемні питання в районах і містах, які стосуються вдосконалення управлінського процесу, стилю, форм і методів діяльності органів виконавчої влади, поглиблення їх взаємодії і співпраці з органами місцевого самоврядування у вирішенні економічних і соціальних питань.

Подальша мова йшла про нормотворчість місцевих державних адміністрацій при прийнятті управлінських рішень; підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Нацдержслужби України щодо практичних питань проходження державної служби в органах виконавчої влади відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» та питання фінансового, кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Окрім цього, учасники семінару ознайомляться з польським досвідом самоврядування; станом реалізації реформи місцевого самоврядування та територіального устрою України (виклики та завдання об’єднаних територіальних громад); дізнаються про способи управління особистою ефективністю та методики подолання синдрому «професійного вигорання» на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 31 травня 2017 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Підготовка проектів регіонального розвитку

Виїзний тематичний короткостроковий  семінар-тренінг з Підготовки проектів регіонального розвитку проведений Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації  26 травня 2017 р. в м. Семенівка  для посадових осіб місцевого самоврядування, інших категорій слухачів, за визначенням керівництва районної державної адміністрації.Участь у відкритті взяв в.о. голови райдержадміністрації Черниш С.В.

Під час даного заходу зазначену  тему детально висвітлила начальник відділу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Помеленко І.В.   Про шляхи залучення позабюджетних коштів для реалізації проектів місцевого розвитку поінформувала учений секретар Центру Чабак Л.А.

Заступник директора Центру Подоляк Л.П. акцентував увагу присутніх на необхідності використання можливостей Програми секторальної бюджетної підтримки ЄС для реалізації регіональних проектів,яка найближчим часом запрацює,та підвів підсумки семінару.

 

Час оприлюднення: 29 травня 2017 р.

Виконавець: Подоляк Л.П..

конт. тел.: (0462) 676-052

Підготовка проектів регіонального розвитку

Виїзний тематичний короткостроковий  семінар-тренінг з Підготовки проектів регіонального розвитку проведений Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації  25 травня 2017 р. в смт Срібне для посадових осіб місцевого самоврядування,а  також інших категорій слухачів Срібнянського та Талалаївського районів, за визначенням керівництва  цих райдержадміністрацій.Участь у відкритті взяли:   голови Талалаївської райдержадміністрації та ради Дупа А.П.,Дзюбан Ю.В., а також керівник апарату Срібнянської РДА Чаленко К.Б.

Під час даного заходу зазначену  тему детально висвітлила начальник відділу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Помеленко І.В.

Заступник директора Центру Подоляк Л.П. акцентував увагу присутніх на необхідності залучення для  реалізації проектів місцевого розвитку позабюджетних коштів , використання можливостей Програми секторальної бюджетної підтримки ЄС,яка найближчим часом запрацює,та підвів підсумки семінару.

Час оприлюднення: 29 травня 2017 р.

Виконавець: Подоляк Л.П..

конт. тел.: (0462) 676-052

Застосування нових медіа у публічному адмініструванні

Про застосування нових медіа в роботі органів місцевого самоврядування йдеться під час семінару, який Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 25 – 26 травня проводить для заступників голів районних рад, секретарів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

Навчання проходить у формі практичних занять, учасники яких мають нагоду дізнатися про особливості формування і просування бренду місцевого самоврядування; PR в органах місцевого самоврядування; принципи і методи побудови ефективних комунікацій та особливості створення контенту. Також мова йде про навички та інструментарій посадової особи при роботі з новими медіа; специфіку аудиторії нових медіа і канали комунікації; використання комунікаційних сервісів в мережі Інтернет, питання інформаційної безпеки та інформаційної політики органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

Час оприлюднення: 25 травня 2017 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Особливості здійснення бухгалтерського обліку та звітності у бюджетній сфері

Черговий семінар з питань бухгалтерського обліку проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 25 – 26 травня 2017 р. для головних бухгалтерів міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Висвітлюються зміни у законодавстві щодо бухгалтерського обліку; особливості планування та використання коштів бюджетів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади; нормативно-правова база щодо публічних закупівель в Україні, її сучасний стан, організація та здійснення закупівель та практичне застосування програмного цільового методу виконання місцевих бюджетів.

Також обговорюватимуться засади державної політики у сфері запобігання корупції; комунікативної компетентності посадової особи місцевого самоврядування; використання сучасних інформаційних технологій (Інтернет, е-пошта, хмарні технології) в діяльності органів місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 25 травня 2017 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Планування розвитку ОТГ. Формування бачення сталого розвитку міста/селища та вибір стратегічних пріоритетів розвитку

Семінар для голів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та голів громад, що готуються до об’єднання, проходить в Чернігові 24-25 травня 2017 р. Захід організований Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації в рамках реалізації проекту «Сталий розвиток об’єднаних територіальних громад Чернігівської області» за підтримки Фонду Ганса Зайделя.

Семінар спрямований на ознайомлення керівників місцевого самоврядування з європейськими принципами та методами планування розвитку територій. Як підкреслив голова правління ГО «Інститут врядування», консультант з управління та модератор дискусій Анатолій Чемерис, голови громад мають особливу нагоду порівняти власний досвід з відповідними кращими практиками, щоб в подальшому не втрачати час та потенційні ресурси для розвитку своїх громад. «Перед вами, як керівниками, стоїть два завдання: оперативне вирішення нагальних питань та турбота про майбутнє громади, перспективи розвитку та формування її привабливості», – наголосив Анатолій Чемерис.

Очільники територіальних громад братимуть участь у серії дискусій та практичних вправ щодо застосування системного підходу для розвитку ОТГ; визначення точок та розроблення візії ОТГ, залучення громадян до формування майбутнього образу селища/міста. Обговорюватиметься формування концепції розвитку та місії; вибір стратегічних пріоритетів та сфер ОТГ; аналізуватимуться можливі виклики та дефіцити для розвитку щойно створених громад. Учасники семінару презентуватимуть власні напрацювання та ознайомляться з підходами до розвитку територій на прикладі громад Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Час оприлюднення: 24 травня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Підготовка проектів регіонального розвитку

Виїзний тематичний короткостроковий  семінар-тренінг з Підготовки проектів регіонального розвитку проведений Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації  23 травня 2017 р. в смт Короп для посадових осіб місцевого самоврядування, інших категорій слухачів за визначенням керівництва районної державної адміністрації.Участь у відкритті взяла в.о. голови райдержадміністрації Саволєй В.П.

Під час даного заходу зазначену  тему детально висвітлила начальник відділу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Помеленко І.В.   Про шляхи залучення позабюджетних коштів для реалізації проектів місцевого розвитку поінформувала учений секретар Центру Чабак Л.А.

Заступник директора Центру Подоляк Л.П. акцентував увагу присутніх на необхідності використання можливостей Програми секторальної бюджетної підтримки ЄС для реалізації регіональних проектів,яка найближчим часом запрацює,та підвів підсумки семінару.

Час оприлюднення: 24 травня 2017 р.

Виконавець: Подоляк Л.П..

конт. тел.: (0462) 676-052

Навчання старост об’єднаних територіальних громад

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів триває навчання старост об’єднаних територіальних громад (перша сесія).

Впродовж 22–26 травня учасники навчання ознайомляться з низкою питань, що стосуються організації роботи системи органів місцевого самоврядування. Мова йтиме про конституційно-правові засади публічного управління в Україні, правові аспекти діяльності органів місцевого самоврядування; регламент, планування роботи, підготовку та проведення сесій; положення ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»; стан реалізації реформи місцевого самоврядування та територіального устрою України, виклики та завдання об’єднаних територіальних громад.

Старости ознайомляться із засадами планування та розробки Стратегії розвитку територіальної громади; проектного менеджменту, планування проектів (вимоги, ризики, типові помилки, звітність); складовими державної економічної політики та регіонального розвитку. Висвітлюватимуться особливості управління земельними ресурсами в межах об’єднаної територіальної громади; практичного застосування ЗУ «Про адміністративні послуги в Україні» при наданні адміністративних послуг; повноваження органів місцевого самоврядування у сфері володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності. Також обговорюватимуться засади державної політики у сфері запобігання корупції; основи законодавства про працю; роль держави та її провідних інституцій у забезпеченні охорони дитинства; складові системи державного управління безпекою у надзвичайних ситуаціях: відповідальність та основні заходи об’єднаної територіальної громади.

Під час практичних занять та тренінгів слухачі дізнаються про психологічні засади управлінської діяльності та способи ефективних комунікацій; писемні форми спілкування посадових осіб місцевого самоврядування та використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 23 травня 2017 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Виїзний тематичний короткостроковий  семінар-тренінг з Підготовки проектів регіонального розвитку проведений Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації  19 травня 2017 р. в місті Бахмач для посадових осіб місцевого самоврядування, інших категорій слухачів за визначенням керівництва районної державної адміністрації.Участь у відкритті взяли: перший заступник голови райдержадміністрації Цепух В.Г.,заступник голови Рибальченко Г.Є.та голова Бахмацької районної ради Міщук В.Ф.

Під час даного заходу зазначену  тему детально висвітлила начальник відділу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Помеленко І.В.   Про шляхи залучення позабюджетних коштів для реалізації проектів місцевого розвитку поінформувала учений секретар Центру Чабак Л.А.

Заступник директора Центру Подоляк Л.П. акцентував увагу присутніх на необхідності використання можливостей Програми секторальної бюджетної підтримки ЄС для реалізації регіональних проектів,яка найближчим часом запрацює,та підвів підсумки семінару.

Час оприлюднення: 22 травня 2017 р.

Виконавець: Подоляк Л.П..

конт. тел.: (0462) 676-052

Виїзний тематичний короткостроковий семінар-тренінг з Підготовки проектів регіонального розвитку, проведений Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації  спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації 17травня 2017 р. в Борзні для посадових осіб місцевого самоврядування, інших категорій слухачів за визначенням районної державної адміністрації. Участь у відкритті взяв заступник голови районної ради Козішкурт А.М..

Під час даного заходу начальник відділу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Помеленко І.В.розповіла про вимоги,які ставить Мінрегіон України до підготовки таких проектів,надала ґрунтовні пояснення що і як робити.

           Чабак Л.А.-учений секретар Центру поінформувала присутніх Про шляхи залучення позабюджетних коштів для реалізації проектів місцевого розвитку.Заступник директора Центру Подоляк Л.П.повідомив учасникам семінару що найближчим часом запрацює Програма секторальної бюджетної підтримки ЄС для реалізації регіональних проектів.А це-додаткове  джерело фінансування  розвитку територій.Він також підвів підсумки семінару.

Час оприлюднення: 18 травня 2017 р.

Виконавець: Подоляк Л.П.

конт. тел.: (0462) 676-052