Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

Постійно діючий семінар щодо засад реформування державної служби та служби органах місцевого самоврядування проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 13 по 14 вересня 2017 р. До участі в заході запрошені керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

Обговорюватимуться питання кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; практичні аспекти реалізації ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; дотримання норм ЗУ «Про державну таємницю» в практичній роботі; вимоги до секретного діловодства в системі збереження державної таємниці і документального забезпечення в органах виконавчої влади.

Також мова йтиме про організаційно-масову роботу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування як складову реалізації реформи державного управління; планування та проведення заходів з територіальної оборони. Під час практичних занять увага слухачів звертатиметься на засади ефективного керівництва та лідерства в структурі органів влади; професійну мотивацію і цілепокладання в державному управлінні; культуру усного та писемного ділового мовлення працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Питання комунальної власності

12 вересня 2017 року центром підвищення кваліфікації кадрів проведено навчання посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців місцевих органів виконавчої влади, інших категорій слухачів за визначенням Бобровицького району за програмою тематичного короткотермінового семінару-тренінгу «Питання комунальної власності та управління спільною власністю територіальних громад».

У відкритті та роботі семінару взяв участь заступник голови Бобровицької районної ради Ткаченко Андрій Леонідович.

Під час виїзного заняття посадовці розглянули актуальні питания ефективного управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, приватизації комунального майна, порядок відчуження та списання основних засобів, що перебувають у комунальній власності.

Особливу зацікавленість у присутніх викликало питання – оренда комунального майна.

Семінар проводили Гаврилко Микола Петрович – начальник відділу обліку, відчуження та управління майном обласної ради Управління комунального майна Чернігівської обласної ради та Нетреба Олександр Іванович – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року.
Виконавець: Карпенко Т.К. конт. тел.: (0462) 676-052