Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

Постійно діючий семінар щодо засад реформування державної служби та служби органах місцевого самоврядування проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 13 по 14 вересня 2017 р. До участі в заході запрошені керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

Обговорюватимуться питання кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; практичні аспекти реалізації ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; дотримання норм ЗУ «Про державну таємницю» в практичній роботі; вимоги до секретного діловодства в системі збереження державної таємниці і документального забезпечення в органах виконавчої влади.

Також мова йтиме про організаційно-масову роботу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування як складову реалізації реформи державного управління; планування та проведення заходів з територіальної оборони. Під час практичних занять увага слухачів звертатиметься на засади ефективного керівництва та лідерства в структурі органів влади; професійну мотивацію і цілепокладання в державному управлінні; культуру усного та писемного ділового мовлення працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052