Про можливості міжнародного міжрегіонального співробітництва на рівні транскордонної та міжрегіональної кооперації з іноземними країнами-партнерами йшлося під час семінару в Городні

Для державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів, інших категорій слухачів за визначенням Городнянського району Центру підвищення кваліфікації кадрів провів тематичний короткотерміновий семінар-тренінг «Розвиток транскордонного співробітництва  та програми територіального співробітництва країн Східного партнерства».

 У відкритті та роботі семінару взяла участь заступник голови Городнянської районної державної адміністрації Захарченко Тетяна Віталіївна.

У ході проведення навчання державні службовці органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування району ознайомилися із особливостями європейських підходів до розвитку транскордонного співробітництва та основними програмами територіального співробітництва.

Учасники семінару ознайомилися із шляхами встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством. Також посадовці проаналізували основні завдання суб’єктів транскордонного співробітництва та актуальні питання щодо реалізації державної підтримки розвитку транскордонного співробітництва.

Проводив семінар Вдовенко Юрій Станіславович – доцент Чернігівського національного технологічного університету, член керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Час оприлюднення: 27 вересня 2017 року.
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Як уникнути конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, –

навчали викладачі Центру підвищення кваліфікації кадрів під час виїзного семінару-тренінгу «Забезпечення ефективності запобігання та протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Ніжинської міської ради.

У відкритті семінару-тренінгу взяв участь Колесник Сергій Олександрович – керуючий справами виконавчого комітету Ніжинської міської ради, який у своєму виступі відзначив актуальність обраної теми семінару, ним було підкреслено, що практика проведення таких тренінгів сприяє покращенню обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів ради із новим антикорупційним законодавством.

Учасники семінару обговорили питання, що стосуються повноважень спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, ознайомилися із особливостями відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

Вересоцький Іван Валерійович – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чернігівської обласної державної адміністрації надав присутнім загальне визначення потенційного та реального конфліктів інтересів, визначив обов’язки та відповідальність сторін, ознайомив з порядком врегулювання конфлікту інтересів, навів конкретні типові приклади конфлікту інтересів на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

Підгайний Петро Михайлович – заступник директора Центру, магістр державної служби розповів посадовцям про справочинство в діяльності органів державної влади та  органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції.

За підсумками роботи усі учасники семінару отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 25 вересня 2017 року.
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Тематичний короткотерміновий семінар щодо профілактики та подолання синдрому професійного вигорання проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 21-22 вересня 2017 р. для спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних громад.

Під час практичних занять та тренінгів висвітлювалися симптоми, стадії, та наслідки синдрому професійного вигорання; фактори емоційного та професійного вигорання працівника публічної служби. Водночас мова йшла про конфліктні ситуації, професійний стрес як чинники професійного вигорання; гендерні аспекти емоційного та професійного вигорання; вплив мотивації на професійне вигорання та управління особистою ефективністю. Також державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування ознайомилися з методами та техніками подолання синдрому професійного вигорання.

 

Час оприлюднення: 25 вересня 2017 року
Виконавець: Казіміров Д.В.
конт. тел.: (0462) 676 052

Професійна програма підвищення кваліфікації

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалося тижневе навчання для двох груп представників органів місцевого самоврядування – старост об’єднаних територіальних громад (перша сесія) та бухгалтерів сільських, селищних, міських рад (друга сесія).

Старости ОТГ ознайомляться з традиціями публічного управління в Україні (історія владних інституцій Чернігово-Сіверщини); конституційно-правовими засадами публічного управління в Україні на сучасному етапі та правовими аспектами діяльності органів місцевого самоврядування. Розглядатимуться особливості державної політики України в сфері запобігання корупції, корупційні ризики в діяльності публічних службовців; основні аспекти ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» включаючи підзаконні нормативно-правові акти та практичне застосування ЗУ «Про адміністративні послуги в Україні» при наданні адміністративних послуг.

Окрім цього, йтиметься про засади державної економічної політики та регіонального розвитку; регуляторної діяльності в Україні; роль держави та її провідних інституцій у забезпеченні охорони дитинства; систему державного управління безпекою у надзвичайних ситуаціях: відповідальність та основні заходи в ОТГ; повноваження органів місцевого самоврядування у сфері володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності.

Для бухгалтерів передбачено висвітлення фінансових аспектів процесу децентралізації в Україні; бюджетного процесу в ОТГ та основних змін до бюджетного законодавства та щодо бухгалтерського обліку; складових державного фінансового контролю в Україні. Також вони дізнаються про порядок нарахування та перерахування внесків, виплату допомог, що сплачуються за рахунок Фонду соціального страхування; отримають практичні поради щодо оформлення юридичних, фінансових зобов’язань та застосування програмного цільового методу виконання місцевих бюджетів.

Представники місцевого самоврядування ознайомляться з основами земельних відносин в Україні, зокрема управління земельними ресурсами в межах ОТГ та оренди земель; основними засадами проектного менеджменту, підготовки проектів регіонального розвитку для фінансування за рахунок коштів ДФРР та залучення коштів з інших джерел для реалізації проектів місцевого розвитку. Програми навчання охоплюють також соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів місцевого самоврядування, серед яких – причини та шляхи подолання синдрому професійного вигорання, стресу та методи налагодження ефективної комунікації.

Під час практичних занять слухачі дізнаються про можливості застосування сучасних інформаційних технологій в роботі органів місцевого самоврядування, правила роботи в мережі Internet, а бухгалтери  звернуть увагу на використання електронних таблиць Місrosoft Ехсеl у веденні бухгалтерського обліку. По завершенню навчання вони пройдуть тестування на предмет набутих впродовж двох сесій знань та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 26 вересня 2017 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Розробка концепції сталого розвитку ОТГ, міста/селища

Семінар-консультація для голів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та голів громад, що готуються до об’єднання, проходить в Чернігові 19-20 вересня 2017 р. Захід організований Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у рамках реалізації проекту «Сталий розвиток об’єднаних територіальних громад Чернігівської області» за підтримки Фонду Ганса Зайделя. Його метою є ознайомлення керівників місцевого самоврядування з принципами розробки концепції сталого розвитку ОТГ та створення ними проектів концепцій  розвитку ОТГ.

На початку семінару голова правління ГО «Інститут врядування», консультант з управління та модератор дискусій Анатолій Чемерис нагадав, що один з аспектів сталого розвитку та, відповідно, один з головних принципів у роботі голови територіальної громади – не зупинятися на досягнутому та працювати на перспективу.

Керівники місцевого самоврядування дізнаються про складові концепції розвитку ОТГ, її практичне застосування та принципи розробки концепції розвитку ОТГ в рамках регіональних стратегічних пріоритетів. Впродовж серії наступних практичних занять очільники територіальних громад визначатимуть стратегічні пріоритети та формуватимуть проекти концепцій розвитку ОТГ з подальшим проведенням SWOT-аналізу в їхньому контексті. Наостанок учасники семінару дізнаються про можливості використання  концепцій розвитку ОТГ у виборчій кампанії та в практиці розроблення планів соціально-економічного  розвитку.

Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця

Про соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів державної влади йдеться під час тематичного короткострокового семінару, який проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для спеціалістів апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації з 19 по 20 вересня 2017 р.

Програмою семінару передбачена серія практичних занять та тренінгів, під час яких висвітлюватимуться психологічні особливості процесу управління в умовах змін; лідерство як соціально-психологічний феномен; тайм-менеджмент як технологія організації робочого часу державного службовця.

Учасники семінару дізнаються про складові професійної мотивації та цілепокладання; значення вербального, невербального спілкування, дотримання норм ділової етики; культури ділового мовлення у професійній діяльності та кар’єрному зростанні державного службовця. Державні службовці отримають поради щодо вирішення конфліктних ситуацій; застосування критики та компліментів та маніпуляції, що можуть траплятися в процесі ділового спілкування.

Час оприлюднення: 19 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

Виїзний семінар з питань запобігання корупції проведений Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів в у Варвинському районі 15 вересня 2017 р. Серед слухачів – посадові особи місцевого самоврядування, державні службовці місцевих органів виконавчої влади та інших категорій слухачів за визначенням району. Участь у відкритті та роботі семінару взяв керівник апарату Варвинської райдержадміністрації Олександр Філоненко.

Увага присутніх зверталася на повноваження спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування; особливості відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; положення щодо запобігання та врегулювання  конфлікту інтересів. Також мова йшла про справочинство в діяльності органів державної влади та  органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання та протидії проявам корупції.

Час оприлюднення: 18 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Основні засади реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування України

Постійно діючий семінар щодо засад реформування державної служби та служби органах місцевого самоврядування проводиться Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 13 по 14 вересня 2017 р. До участі в заході запрошені керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючих справами виконавчих апаратів Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької, Новгород-Сіверської міських рад.

Обговорюватимуться питання кадрового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; практичні аспекти реалізації ЗУ «Про доступ до публічної інформації»; дотримання норм ЗУ «Про державну таємницю» в практичній роботі; вимоги до секретного діловодства в системі збереження державної таємниці і документального забезпечення в органах виконавчої влади.

Також мова йтиме про організаційно-масову роботу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування як складову реалізації реформи державного управління; планування та проведення заходів з територіальної оборони. Під час практичних занять увага слухачів звертатиметься на засади ефективного керівництва та лідерства в структурі органів влади; професійну мотивацію і цілепокладання в державному управлінні; культуру усного та писемного ділового мовлення працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Питання комунальної власності

12 вересня 2017 року центром підвищення кваліфікації кадрів проведено навчання посадових осіб місцевого самоврядування, державних службовців місцевих органів виконавчої влади, інших категорій слухачів за визначенням Бобровицького району за програмою тематичного короткотермінового семінару-тренінгу «Питання комунальної власності та управління спільною власністю територіальних громад».

У відкритті та роботі семінару взяв участь заступник голови Бобровицької районної ради Ткаченко Андрій Леонідович.

Під час виїзного заняття посадовці розглянули актуальні питания ефективного управління та розпорядження об’єктами комунальної власності, приватизації комунального майна, порядок відчуження та списання основних засобів, що перебувають у комунальній власності.

Особливу зацікавленість у присутніх викликало питання – оренда комунального майна.

Семінар проводили Гаврилко Микола Петрович – начальник відділу обліку, відчуження та управління майном обласної ради Управління комунального майна Чернігівської обласної ради та Нетреба Олександр Іванович – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.

Час оприлюднення: 13 вересня 2017 року.
Виконавець: Карпенко Т.К. конт. тел.: (0462) 676-052

Навчання землевпорядників сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 11 – 15 вересня 2017 р. проводиться навчання землевпорядників сільських селищних рад сільських, селищних, міських рад (міст обласного та районного підпорядкування), об’єднаних територіальних громад (ІІ сесія).

Увага слухачів звертатиметься на методику та правові засади проведення нормативної грошової оцінки земель; процедуру затвердження і оприлюднення оцінки; проведення земельних торгів. Землевпорядники дізнаються про порядок визначення форм власності на землю та механізми реалізації права власності на землю громадянами; вирішення земельних спорів, встановлення земельних сервітутів під розміщення тимчасових споруд та МАФів. Розглядатимуться методичні засади складання проектів формування землеволодінь та землекористувань; оренди земель як важливої складової розвитку земельних відносин і соціального захисту селян та створення громадських пасовищ; актуальні питання щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки.

Землевпорядники ознайомляться також  із положеннями ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; засадами благоустрою населених пунктів та територій; методикою оподаткування земельних ділянок для фізичних та юридичних осіб; можливостями використання альтернативних джерел енергії Чернігівської області та повноваженнями органів місцевого самоврядування у забезпеченні громадського порядку та дотриманні правил пожежної безпеки у територіальній громаді. На завершення навчання його учасники пройдуть комп’ютерне тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Час оприлюднення: 11 вересня 2017 р.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052