Професійна програма підвищення кваліфікації з англійської мови

Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови (друга сесія) за напрямом 6.020303 «Філологія» проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 27 листопада по 12 грудня 2017 р. Воно призначене для спеціалістів апарату, управлінь та відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.

Навчання включає в себе серію практичних занять, під час яких держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування на матеріалах з англійської мови розглядатимуть питання, що стосуються європейської інтеграції України. Сюди відноситься: сутність, моделі, загальні підходи Європейської міграційної політики; причини трудової міграції, напрямки національної міграційної політики та шляхи захисту трудових мігрантів. Також мова йтиме про засади трудового права; директиви Євросоюзу з приводу питання зайнятості, вирішення трудової суперечки, та проблеми дискримінації на робочому місці; засади Європейської політики щодо прикордонного контролю, надання тимчасового притулку, імміграції. Далі розглядатимуться сільськогосподарські системи (порівняльна характеристика); загальні цілі європейської сільськогосподарської політики, використання земельного ресурсу та пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції.

Робота з граматикою англійської мови передбачатиме опрацювання форм минулого (Past, Past Perfect), теперішнього (Present), майбутнього (Future) часу (активний та пасивний стан); інфінітивних  та дієприкметникових комплексів; узгодження часів; вживання означеного і неозначеного артикля; структур had better, would rather, а також застосування комплексів з герундієм. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування опановуватимуть засади ведення ділового листування (лист-пропозиція, лист-домовленість, лист-повідомлення, лист-нагадування, лист-пояснення; доповідь; факс, електронний лист; особисті ділові листи (поздоровлення, висловлення, співчуття тощо). По завершенню навчання слухачі пройдуть підсумкове тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 

Час оприлюднення: 29 листопада 2017 р.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання землевпорядників сільських, селищних, міських рад та об’єднаних територіальних громад

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів  27 листопада – 1 грудня 2017 р. проходило навчання землевпорядників сільських селищних рад сільських, селищних, міських рад (міст обласного та районного підпорядкування), об’єднаних територіальних громад (ІІ сесія).

Землевпорядники ознайомилися  з порядком визначення форм власності та механізмами реалізації права власності на землю громадянами; вирішення земельних спорів, встановлення земельних сервітутів під розміщення тимчасових споруд та МАФів.  Водночас розглядалися методичні засади складання проектів формування землеволодінь та землекористувань; оренди земель як важливої складової розвитку земельних відносин і соціального захисту селян та створення громадських пасовищ; актуальні питання щодо державної реєстрації прав на земельні ділянки.

Далі йшлося про засади благоустрою населених пунктів та територій; методику оподаткування земельних ділянок для фізичних та юридичних осіб; ведення Державного земельного кадастру; питання екологічної безпеки при використанні земель; порядок видалення зелених насаджень та розробку генеральних планів населених пунктів. Також висвітлювалися положення ЗУ «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію»; можливості використання альтернативних джерел енергії Чернігівської області та повноваження органів місцевого самоврядування у забезпеченні громадського порядку та дотриманні правил пожежної безпеки у територіальній громаді. На завершення навчання відбулося обговорення випускних робіт та тестування слухачів на предмет знань, отриманих впродовж двох сесій.

 

 

Час оприлюднення: 29 листопада 2017 р.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052