Професійна програма підвищення кваліфікації з англійської мови

Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови (друга сесія) за напрямом 6.020303 «Філологія» проходить в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 27 листопада по 12 грудня 2017 р. Воно призначене для спеціалістів апарату, управлінь та відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та місцевих рад, на яких покладено обов’язки щодо питань європейської та євроатлантичної співпраці.

Навчання включає в себе серію практичних занять, під час яких держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування на матеріалах з англійської мови розглядатимуть питання, що стосуються європейської інтеграції України. Сюди відноситься: сутність, моделі, загальні підходи Європейської міграційної політики; причини трудової міграції, напрямки національної міграційної політики та шляхи захисту трудових мігрантів. Також мова йтиме про засади трудового права; директиви Євросоюзу з приводу питання зайнятості, вирішення трудової суперечки, та проблеми дискримінації на робочому місці; засади Європейської політики щодо прикордонного контролю, надання тимчасового притулку, імміграції. Далі розглядатимуться сільськогосподарські системи (порівняльна характеристика); загальні цілі європейської сільськогосподарської політики, використання земельного ресурсу та пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства в контексті європейської інтеграції.

Робота з граматикою англійської мови передбачатиме опрацювання форм минулого (Past, Past Perfect), теперішнього (Present), майбутнього (Future) часу (активний та пасивний стан); інфінітивних  та дієприкметникових комплексів; узгодження часів; вживання означеного і неозначеного артикля; структур had better, would rather, а також застосування комплексів з герундієм. Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування опановуватимуть засади ведення ділового листування (лист-пропозиція, лист-домовленість, лист-повідомлення, лист-нагадування, лист-пояснення; доповідь; факс, електронний лист; особисті ділові листи (поздоровлення, висловлення, співчуття тощо). По завершенню навчання слухачі пройдуть підсумкове тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

 

Час оприлюднення: 29 листопада 2017 р.

Виконавець:Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052