План роботи Центру на 1 півріччя 2018 року

П Л А Н

роботи Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на І півріччя 2018 р.

п/п

Заходи

Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Забезпечити виконання плану-графіка навчання кадрів у Центрі на 2018 р. січень – червень Бойко В.М.,

працівники Центру – спільно з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування

2. Забезпечити навчання працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади упродовж 2018 р. (за договорами) лютий – червень Підгайний П.М.,
Чабак Л.А.,Казіміров Д.В. спільно з керівниками відповідних обласних управлінь, установ та організацій
3. Забезпечити виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2011 року № 642-р «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» та наказу Нацдержслужби України від 2 вересня 2013 року № 154 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції». протягом півріччя Підгайний П.М.,

Шакун О.О.,

Казіміров Д.В.

4. Забезпечити навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, низки інших підзаконних нормативно-правових актів. протягом півріччя

 

Бойко В.М.,

Підгайний П.М.

5. У рамках навчання посадових осіб місцевого самоврядування забезпечити вивчення основних аспектів законодавства України про службу в органах місцевого самоврядування. протягом півріччя

 

Бойко В.М.,

Підгайний П.М.

6. Забезпечити проведення на базі Центру ІІ етапу конкурсу «Кращий державний службовець» та навчання переможців конкурсу. 15 – 16 червня Бойко В.М.,

Подоляк Л.П.,

Чабак Л.А.,

Коваленко Н.В.,

Шакун О.О.

7. Забезпечити виконання Центром заходів щодо залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування протягом півріччя Чабак Л.А.,
працівники Центру
8. Забезпечити навчання розпорядників бюджетних коштів з питань правових та практичних аспектів публічних закупівель в Україні протягом півріччя

 

Казіміров Д.В.,

Котляр О.О.

9. Спільно з державними та приватними підприємствами, організаціями і установами забезпечити в Центрі проведення семінарів в порядку надання платних послуг за договорами протягом півріччя Казіміров О.В.,

Котляр О.О.

 

10. Забезпечити реалізацію спільного проекту з фондом  Ганса Зайделя (Баварія, Німеччина) щодо навчання голів посадових осіб місцевого самоврядування Чернігівської області протягом півріччя Бойко В.М.,

Подоляк Л.П.,

Коваленко Н.В.

11. Переглянути, за необхідності, доповнити, поновити та затвердити номенклатуру справ Центру на 2018 р. до 15 січня Бойко В.М.,

Фахівець ІІ категорії

12. Забезпечити підготовку до занять необхідної документації (журнали, реєстраційні картки, табелі відпрацьованого часу, анкети) протягом півріччя, до початку занять Фахівець ІІ категорії
13. Забезпечити підготовку та подання статистичної звітності за встановленими Держкомстатом, Держказначейською службою України, Державною податковою інспекцією формами протягом півріччя Підгайний П.М.,

Котляр О.О.,
Фахівець ІІ категорії

14. Забезпечити готовність техніки до занять, її своєчасну профілактику, налаштування автоматичного резервування даних на сервері, IP-зв’язок на всіх робочих місцях працівників Центру,  роботу відкритих точок Wi-Fi доступу до Інтернету та інші заходи з інформаційно-технічного забезпечення роботи закладу постійно Шакун О.О.
15. Підтримувати в робочому стані систему дистанційного навчання  та її налаштування, здійснювати перевірку роботи  програмного забезпечення для тестування та віддаленого тестування  слухачів на предмет з’ясування рівня їх професійної підготовки. протягом півріччя Шакун О.О.
16. Забезпечити базове наповнення системи дистанційного навчання на сайті Центру. протягом півріччя Шакун О.О.
17. Забезпечити наповнення трьох курсів в системі дистанційного навчання відповідними матеріалами та розміщення їх на сайті Центру. протягом півріччя Підгайний П.М.,

Карпенко Т.К.,

Шакун О.О.

 

18. Забезпечити підготовку і проведення засідань навчально-методичної ради Центру на тему:

Ø    про  підсумки роботи Центру в 2017 році та напрями діяльності на 2018 рік

Ø    про видавничу діяльність Центру

 

 

І квартал

ІІ квартал

 

 

Коваленко Н.В.

 

19. Забезпечити підготовку навчально-методичних матеріалів:

Ø     «Комунікація влади з громадськістю та ЗМІ»

Ø     «Імідж та етико-психологічні аспекти діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Ø     «Управління проектним циклом – від ідеї до звітності»

Ø     «Засади та організація міжмуніципального співробітництва»

Ø     «Мена – європейське місто»

Ø     «Забезпечення електронного документообігу в органах державної влади та місцевого самоврядування»

 

 

до 11.01

 

до 17.01

до 31.03

до 07.06

 

до 28.02

 

 

Чабак Л.А.

Коваленко Н.В.

Чабак Л.А.

Чабак Л.А.

Казіміров Д.В.

 

Шакун О.О.

20. Забезпечити розробку програм тематичних короткотермінових семінарів, передбачених планом-графіком навчання кадрів на 2018 р.:

Ø    «Нові санітарні та фіто санітарні норми України, питання утилізації та знешкодження відходів»

Ø    «Управління проектним циклом – від ідеї до звітності»

Ø    «Основи стратегічного планування»

Ø    «Засади та організація міжмуніципального співробітництва»

 

 

 

до 15.02

до 16.03

до 02.02

до 12.04

 

 

 

Чабак Л.А.

Казіміров Д.В.

Бойко В.М.

Чабак Л.А.

21. Забезпечити підготовку збірників тестів для перевірки знань слухачів відповідно до тематики семінарів. протягом півріччя Казіміров Д.В.

 

22. Підготувати до друку та надрукувати збірник наукових праць «Розумовські зустрічі» – за результатами конференції 2017 р. протягом півріччя Чабак Л.А.,

Казіміров Д.В.,

Шакун О.О.

23. Узгодити з співорганізаторами концепції, підготувати оголошення та розіслати запрошення щодо проведення конференції VІІ «Розумовські зустрічі» червень Чабак Л.А.,

Казіміров Д.В.

24. Провести відповідно до календаря відзначення пам’ятних дат, історичних подій:
– тематичні зустрічі з нагоди:ü  Дня Соборності України.

ü  Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни в Україні.

– інформаційну кампанію з нагоди відзначення Дня Європи в Україні (за окремим планом).

 

16 – 22 січня

 

19 – 23 червня

 

ІІ декада травня

 

 

Підгайний П.М.,

Чабак Л.А.,

Коваленко Н.В.,

Казіміров Д.В.

куратори груп

 

25. Забезпечити:

Ø поточну розробку навчально-методичних планів та розкладів занять;

 

Ø проведення анкетування слухачів про якість організації та змісту занять, внесення пропозицій щодо їх удосконалення;

 

Ø набір та тиражування навчально-методичних матеріалів Центру;

 

 

Ø налаштування та підтримку в робочому стані серверу Центру;

 

Ø систематичне оновлення веб-сторінки Центру;

 

Ø підготовку прес-релізів про навчання, інші заходи в Центрі;

 

Ø розміщення навчально-методичних матеріалів та наукових розробок на сайті Центру;

 

Ø оновлення інформації та підтримку в належному стані інформаційно-методичного стенду Центру

 

Ø функціонування дистанційного тестування

 

постійно

 

постійно

 

 

постійно

 

 

постійно

 

постійно

 

постійно

 

постійно

 

 

постійно

 

 

постійно

 

куратори груп

 

куратори груп

 

Фахівець ІІ категорії Шакун О.О.,

Казіміров Д.В.

 

Шакун О.О.

 

Шакун О.О.

 

Казіміров Д.В.

 

Шакун О.О.

 

 

Шакун О.О.

Казіміров  Д.В.

 

Шакун О.О.

26. Забезпечити підготовку аналітичних матеріалів для ЗМІ з пріоритетних напрямів роботи Центру протягом півріччя Бойко В.М.,
Підгайний П.М.,Подоляк Л.П.,

Чабак Л.А.,

Коваленко Н.В.,

27. Забезпечити моніторинг та добір для архіву публікацій про діяльність Центру Протягом півріччя Фахівець ІІ категорії
28. Здійснювати диференційний підбір літератури для опрацювання відповідно до категорії слухачів, навчальних програм, розкладів занять постійно Коваленко Н.В.

куратори груп

 

29. Забезпечити відображення діяльності Центру на сайті www.youtube.com постійно Шакун О.О.
30. Забезпечити проведення навчально-методичних заходів з історії України відповідно до визначених пріоритетів державної політики протягом півріччя Коваленко Н.В,

працівники Центру

31. Забезпечити роботу бібліотеки Центру, організувати постійно діючі тематичні виставки літератури на допомогу слухачам відповідно до плану-графіка навчання протягом півріччя

 

Коваленко Н.В.,

Казіміров Д.В.

 

32. Підготувати нові бібліотечні каталоги Центру: систематичний та за абеткою І квартал Казіміров Д.В.
33. Організувати проведення комунікативних заходів протягом півріччя Бойко В.М.,

Підгайний П.М.,

Подоляк Л.П.,

Чабак Л.А.,

Коваленко Н.В.,

працівники Центру

34. Забезпечити співробітництво Центру з громадськими організаціями, розробку спільно з ними освітніх проектів, організацію спільних публічних заходів, семінарів-тренінгів, конференцій постійно Чабак Л.А.
35. Забезпечувати оновлення відео- та фотоархів Центру, забезпечити його оновлення, систематизацію та збереження постійно Шакун О.О.
36. Провести навчання співробітників Центру з питань використання в роботі електронного документообігу І квартал Підгайний П.М.

Шакун О.О.

37. В рамках провадження видавничої діяльності видати книгу:

–          Казіміров Д. «Мена – європейське місто»;

протягом півріччя Казіміров Д.В.,

Працівники центру

38. Підготувати план роботи Центру на ІІ півріччя 2018 р. до 23 червня Підгайний П.М.,

Подоляк Л.П.,

Чабак Л.А.,

Коваленко Н.В.