ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

Підсумки роботи за 2017 р. та напрямки діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2018 р. обговорювалися під час засідання навчально-методичної ради 26 січня 2018 року.

У 2017 р. в навчальній діяльності закладу основна увага спрямовувалася на опрацювання положень антикорупційного законодавства; питань, пов’язаних з процесами децентралізації та спільного розвитку територій; підготовкою проектів регіонального розвитку; реформуванням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Продовжено проведення семінарів з питань публічних закупівель та навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови. Зокрема, до викладання за останньою програмою залучався носій мови – волонтер Корпусу миру США.  З урахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2017 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 5901 особа.

У 2017 р. в Центрі збереглася тенденція до скорочення обсягів довготривалого навчання за професійними програмами та застосування дистанційної форм в його організації. Водночас, у зв’язку з необхідністю оперативного реагування на зміни в національному законодавстві, зросла кількість виїзних семінарів-тренінгів безпосередньо за місцем роботи слухачів.

З цієї ж причини розширилася практика застосування тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів, що проводилися на базі Центру та структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Центр продовжив співпрацю з українськими владними та науковими інституціями, громадськими, міжнародними організаціями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Корпусом Миру США, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Обласною універсальною бібліотекою імені В.Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими.

У 2017 р. Центр наповнював базу відео-виступів (оприлюднено в Інтернеті 37 відео-лекцій фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців тощо). Проведено міжнародну конференцію «Шості “Розумовські зустрічі”». Також продовжена видавнича діяльність. Надруковано 2 книги та випущено четвертий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Підготовлено та видано 17 навчально-методичних збірників та посібників.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Інна Аліференко – директор Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Ірина Галайко – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях;  Зінаїда Рубан – викладач Центру; Сергій Проценко – завідувач сектору Державної регуляторної служби в області; Лариса Юда – заступник директора Навчально-наукового інституту історії етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка», кандидат педагогічних наук та Олена Ющенко – заступник начальника відділу ДРАЦС УДР Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області.

Сергій Леп’явко відзначив стабільність та водночас різноманітність численних навчальних науково-практичних семінарів, конференцій та зустрічей, проведених Центром впродовж 2017 р., які в своїй більшості дають позитивний результат у вигляді спільних напрацювань, рішень, нового досвіду та знайомств.

Ніна Аліференко підкреслила плідність співпраці Центру та ОУНБ ім. В.Г. Короленка в організації просвітницьких заходів та навчань представників територіальних громад у питаннях розбудови та модернізації сільських бібліотек.

Сергій Бутко подякував колективу Центру за участь у реалізації політики національної пам’яті, а саме організації комунікативних, просвітницьких заходів, підготовці видань, спрямованих на дослідження, популяризацію  фактів про події Української революції 1917 – 1921 рр. та вшанування її учасників, зокрема на рівні об’єднаних територіальних громад.

Володимир Бобруйко відзначив оперативність у роботі Центру щодо організації спільних навчань та можливість висвітлити питання щодо надання безоплатної правової допомоги перед представниками територіальних громад.

Олена Ющенко  зазначила, що співпраця з Центром стає в нагоді для популяризації серед представників громад проектів Мінюсту (проект «Я маю право»).

Сергій Проценко звернув увагу на плідність роботи Центру щодо висвітлення питань регуляторної діяльності, зокрема щодо прийняття та впровадження рішень  на рівні територіальних громад  в рамках законодавства та уникнення перевитрат коштів.

Зінаїда Рубан, говорячи про досвід навчань з питань публічних закупівель, зазначила про позитивний зворотний зв’язок зі слухачами та наголосила на особливу актуальність цього курсу в поточному році у зв’язку з змінами в законодавстві щодо запровадження системи моніторингу та відстеження процедур закупівель.

Лариса Юда вказала на те, що завдяки Центру Чернігівська область залишається однією з тих, де продовжується навчання за темою гендерної рівності. Свою користь приносить і окремий семінар для студентів випускних курсів. Частина з них, отримавши певний досвід, згодом роблять свідомий професійний вибір на користь державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування.

Після доповідей та висловлених пропозицій щодо подальшої діяльності Центру навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку його роботи в 2017 р. Відзначено, що заклад на належному рівні виконує завдання щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а його колектив і надалі розширює напрямки своєї роботи та підвищує свій професійний рівень.

Час оприлюднення: 29 січня 2018 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052