«Ділове українське мовлення у сфері державного управління»

Таку назву має постійно діючий тематичний семінар, що розпочався в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 15 січня 2018 р. Участь у навчанні беруть спеціалісти апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

Під час лекцій та тематичних зустрічей обговорювалися питання походження української мови, її державотворча й консолідуюча роль; мовна ситуація в Україні (загрози і перспективи); положення мовного законодавства та засади мовної політики в Україні. Водночас йшлося про мову професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови; культуру мовлення та моделювання мовної поведінки у професійній сфері.

Увага присутніх зверталася на загальні вимоги до складання та оформлювання організаційних документів та документів щодо особового складу; типові помилки в усному та писемному діловому мовленні державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 16 січня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

 

Про соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів влади

«Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», – таку назву має короткотерміновий семінар, який проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Участь у навчанні, що триває з 10 по 11 січня, беруть спеціалісти апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, Чернігівської райдержадміністрації. У відкритті заходу взяв участь директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко.

Програмою семінару передбачена серія практичних занять та тренінгів, під час яких розглядаються психологічні особливості процесу управління в умовах змін; психологія ділового спілкування; лідерство як соціально-психологічний феномен; конфлікти та методи їх подолання; методи й техніки подолання синдрому професійного вигорання.

Увага присутніх також зосереджується на питаннях культури ділового мовлення як інструменту кар’єрного зростання посадовця; способах вербальної та невербальної комунікації в діловому спілкуванні; принципах та методах побудови ефективних комунікацій.

Час оприлюднення: 10 січня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052