Що таке імідж об’єднаної територіальної громади і як він формується, –

про це йшлося під час тематичного короткотермінового семінару-тренінгу «Комунікація влади з громадськістю та ЗМІ», який провів
для працівників апарату виконкому об’єднаної територіальної громади Носівської міської ради Центр підвищення кваліфікації кадрів.

      Під час семінару посадові особи місцевого самоврядування ознайомилися із формами та методами висвітлення роботи органу місцевого самоврядування, співпрацею із засобами масової інформації; використанням комунікаційних сервісів в мережі Інтернет та питаннями інформаційної безпеки. Про це розповів Сорокін Валерій Володимирович – начальник відділу співпраці зі ЗМІ Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації.

         Про механізми, процедуру і технологію громадської участі в діяльності органу влади та залучення громадян та інструменти їхньої участі в ухваленні рішень органу місцевого самоврядування акцентував у своєму виступі Підгайний Петро Михайлович – заступник директора Центру, магістр державної служби

      У відкритті та роботі семінару-тренінгу взяла участь секретар Носівської міської ради Недолуга Людмила Миколаївна.

Час оприлюднення: 26 січня 2018 року.
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

ЗАСІДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ

Підсумки роботи за 2017 р. та напрямки діяльності Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на 2018 р. обговорювалися під час засідання навчально-методичної ради 26 січня 2018 року.

У 2017 р. в навчальній діяльності закладу основна увага спрямовувалася на опрацювання положень антикорупційного законодавства; питань, пов’язаних з процесами децентралізації та спільного розвитку територій; підготовкою проектів регіонального розвитку; реформуванням державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Продовжено проведення семінарів з питань публічних закупівель та навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з англійської мови. Зокрема, до викладання за останньою програмою залучався носій мови – волонтер Корпусу миру США.  З урахуванням всіх категорій слухачів та форм навчання в 2017 р. в Центрі підвищили кваліфікацію 5901 особа.

У 2017 р. в Центрі збереглася тенденція до скорочення обсягів довготривалого навчання за професійними програмами та застосування дистанційної форм в його організації. Водночас, у зв’язку з необхідністю оперативного реагування на зміни в національному законодавстві, зросла кількість виїзних семінарів-тренінгів безпосередньо за місцем роботи слухачів.

З цієї ж причини розширилася практика застосування тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів, що проводилися на базі Центру та структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Центр продовжив співпрацю з українськими владними та науковими інституціями, громадськими, міжнародними організаціями, а саме – Інститутом історії НАН України, Українським інститутом національної пам’яті,  Національною академією державного управління при Президентові України, Корпусом Миру США, Інститутом законодавства Верховної Ради України, фондом Ганса Зайделя, Благодійним фондом сприяння ініціативам газети «День», Обласною універсальною бібліотекою імені В.Г. Короленка, Сіверським інститутом регіональних досліджень та іншими.

У 2017 р. Центр наповнював базу відео-виступів (оприлюднено в Інтернеті 37 відео-лекцій фахівців-практиків з органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців тощо). Проведено міжнародну конференцію «Шості “Розумовські зустрічі”». Також продовжена видавнича діяльність. Надруковано 2 книги та випущено четвертий номер збірника наукових праць «Розумовські зустрічі» (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №20635 – 10435 від 24 лютого 2014 року). Підготовлено та видано 17 навчально-методичних збірників та посібників.

В обговоренні взяли участь члени навчально-методичної ради Центру: Сергій Леп’явко – професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук; Інна Аліференко – директор Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка; Володимир Бобруйко – директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Сергій Бутко – представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області; Ірина Галайко – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях;  Зінаїда Рубан – викладач Центру; Сергій Проценко – завідувач сектору Державної регуляторної служби в області; Лариса Юда – заступник директора Навчально-наукового інституту історії етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка», кандидат педагогічних наук та Олена Ющенко – заступник начальника відділу ДРАЦС УДР Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області.

Сергій Леп’явко відзначив стабільність та водночас різноманітність численних навчальних науково-практичних семінарів, конференцій та зустрічей, проведених Центром впродовж 2017 р., які в своїй більшості дають позитивний результат у вигляді спільних напрацювань, рішень, нового досвіду та знайомств.

Ніна Аліференко підкреслила плідність співпраці Центру та ОУНБ ім. В.Г. Короленка в організації просвітницьких заходів та навчань представників територіальних громад у питаннях розбудови та модернізації сільських бібліотек.

Сергій Бутко подякував колективу Центру за участь у реалізації політики національної пам’яті, а саме організації комунікативних, просвітницьких заходів, підготовці видань, спрямованих на дослідження, популяризацію  фактів про події Української революції 1917 – 1921 рр. та вшанування її учасників, зокрема на рівні об’єднаних територіальних громад.

Володимир Бобруйко відзначив оперативність у роботі Центру щодо організації спільних навчань та можливість висвітлити питання щодо надання безоплатної правової допомоги перед представниками територіальних громад.

Олена Ющенко  зазначила, що співпраця з Центром стає в нагоді для популяризації серед представників громад проектів Мінюсту (проект «Я маю право»).

Сергій Проценко звернув увагу на плідність роботи Центру щодо висвітлення питань регуляторної діяльності, зокрема щодо прийняття та впровадження рішень  на рівні територіальних громад  в рамках законодавства та уникнення перевитрат коштів.

Зінаїда Рубан, говорячи про досвід навчань з питань публічних закупівель, зазначила про позитивний зворотний зв’язок зі слухачами та наголосила на особливу актуальність цього курсу в поточному році у зв’язку з змінами в законодавстві щодо запровадження системи моніторингу та відстеження процедур закупівель.

Лариса Юда вказала на те, що завдяки Центру Чернігівська область залишається однією з тих, де продовжується навчання за темою гендерної рівності. Свою користь приносить і окремий семінар для студентів випускних курсів. Частина з них, отримавши певний досвід, згодом роблять свідомий професійний вибір на користь державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування.

Після доповідей та висловлених пропозицій щодо подальшої діяльності Центру навчально-методична рада ухвалила рішення про позитивну оцінку його роботи в 2017 р. Відзначено, що заклад на належному рівні виконує завдання щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а його колектив і надалі розширює напрямки своєї роботи та підвищує свій професійний рівень.

Час оприлюднення: 29 січня 2018 року

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Основні аспекти організації роботи виконкому ради ОТГ вивчали в Куликівському районі

Центр підвищення кваліфікації кадрів у рамках підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади, старост, депутатів Куликівської селищної ради провів виїзний семінар-тренінг на тему: «Організація роботи виконкому ради об’єднаної територіальної громади та діловодства».

      У відкритті та роботі семінару-тренінгу взяла участь Куликівський селищний голова Халімон Наталія Миколаївна, яка акцентувала увагу на значимості теми семінару як для працівників виконкому об’єднаної територіальної громади, так і для старост старостинських округів та депутатів селищної ради.

      Під час семінару, Гаврилко Микола Петрович – начальник відділу обліку, відчуження та управління майном обласної ради Управління комунального майна обласної ради та Нетреба Олександр Іванович – начальник відділу орендних відносин та організації розрахунків Управління комунального майна обласної ради розповіли присутнім про повноваження органу місцевого самоврядування у сфері володіння, користування та розпорядження об`єктами комунальної власності.

Актуальними для посадовців були питання, що стосувалися організації діяльності виконавчого комітету  ради: структури виконавчого органу ради; регламенту та планування роботи органу місцевого самоврядування; підготовки та проведення засідань виконкому та сесій;  роботи постійних депутатських комісій. Про це йшлося у виступі Негоди Олександри Іванівни – заступника начальника організаційного відділу виконавчого апарату обласної ради.

Про основні завдання та організацію роботи з документами в органах місцевого самоврядування розповів Підгайний Петро Михайлович – заступник директора Центру, магістр державної служби.

Час оприлюднення: 25 січня 2018 року.
Виконавець: Підгайний П.М.
конт. тел.: (0462) 676 052

Що думають про національно-патріотичне виховання та уроки історії в Чернігові, Івано-Франківську та Миколаєві?

  Розширене засідання координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання при Івано-Франківській, Миколаївській та Чернігівській обласних державних адміністраціях відбулося 24 січня в рамках відзначення 99-ої річниці Злуки УНР та ЗУНР та 100-річчя бою під Крутами. Зустріч, що проходила в форматі веб-конференції, зібрала представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, центрів підвищення кваліфікації кадрів, науковців, викладачів, громадських активістів з Івано-Франківська, Миколаєва та Чернігова.

     З вітальним словом до присутніх звернулися заступник керівника апарату облдержадміністрації Ірина Соломаха заступник голови обласної ради, член Координаційної ради Арсен Дідур, заступник Чернігівського міського голови Ольга Хоніч. Вони підкреслили важливість осмислення подій сторічної давнини в контексті сьогоднішньої боротьби за незалежність та територіальну цілісність України, щоб спрямовувати спільні зусилля на досягнення нових цілей в розбудові нашої держави.

     Обговорюючи роль та значення проголошення Соборності України, бою під Крутами та інших подій Української революції 1917–1921 рр. у національній історичній пам’яті учасники зустрічі відзначили необхідність звернути увагу саме на їхній регіональний аспект, щоб показати регіональні особливості України як багатство її різноманіття. Але поширювати треба саме реальні історичні знання, позбавлені уявлень, що не мають відношення до реальності. Варто запровадити програму оприлюднення джерел з історії визвольних змагань та заснування бібліотек регіональних спогадів про ті події. Також наголошувалося на тому, що вітчизняна освіта має стати україноцентричною, щоб деструктивні політичні та інші сили не шкодили єдності України. До того ж сьогодні виросло нове покоління українців з іншою історичною свідомістю.

    Представники областей обмінялись досвідом щодо організації національно-патріотичного виховання дітей в себе на місцях. Це і встановлення сітілайтів з фото та біографіями борців за волю України, підготовка збірок документів та інших друкованих видань про період Української народної республіки в Чернігові; діяльність єдиного в Україні Дитячо-юнацького пластового центру в Івано-Франківську; співпраця навчальних закладів з військовими частинами, організація зустрічей з учасниками АТО вМиколаєві та інше. З цього приводу висловлені думки про необхідність розміщення в школах певного роду виставок або іншої наочності про нинішню війну та інші події, що відбуваються в Україні.

    Було відзначено також слушність тези Софії Русової про позашкільну освіту для всіх незалежно від віку, яка в своїй основі має містити ознайомлення з історико-культурною спадщиною рідного краю.

   Присутня на засіданні представник ГО «Кримська громада» наголосила на необхідності постійно порушувати тему Криму, оскільки йдеться про соборність українських земель та допомогу патріотам України, що залишилися в Криму.

   На завершення учасники наради домовилися про те, що варто скоригувати обласні програми національно-патріотичного виховання у бік посилення саме міжрегіональної взаємодії, а під час наступного засідання за участі п’яти областей – обговорити та узгодити проведення спільних заходів у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

 

Час оприлюднення: 24 січня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052

Навчання бухгалтерів сільських, селищних, міських рад

   За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 22 січня розпочалося навчання бухгалтерів сільських, селищних, міських рад (перша сесія).

 Протягом тижня учасники навчання ознайомлюватимуться зі змінами у законодавстві України щодо бухгалтерського обліку; бюджетного законодавства; засадами державної політики України у сфері запобігання корупції (корупційні ризики в діяльності публічних службовців); нормативно-правовою базою щодо здійснення публічних закупівель. Водночас розглядатимуться питання оренди земель; новації Міністерства юстиції України в сфері державної реєстрації актів цивільного стану (Про функціонування загальнонаціонального проекту «Я маю право»); процедура подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

  Також висвітлюватиметься практичне застосування ЗУ «Про адміністративні послуги в Україні»; методологія стратегічного планування розвитку територіальної громади; самобутність територіальних громад, стан та перспективи розвитку туризму в сільській місцевості; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерна чутливість публічних службовців).

  Бухгалтери візьмуть участь у серії практичних занять та тренінгів щодо засад проектного менеджменту (планування проектів: вимоги, ризики, типові помилки, звітність); писемного ділового мовлення; розвитку комунікативної компетентності працівника публічної служби та вирішення конфліктних ситуацій; застосування електронних таблиць Місrosoft Ехсеl для ведення бухгалтерського обліку; користування електронною поштою та пошуковими системами мережі Internet.

  Час оприлюднення: 22 січня 2018 р.

  Виконавець: Казіміров Д.В.

  конт. тел.: (0462) 676 052

«Ділове українське мовлення у сфері державного управління»

Таку назву має постійно діючий тематичний семінар, що розпочався в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 15 січня 2018 р. Участь у навчанні беруть спеціалісти апарату, управлінь та відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради.

Під час лекцій та тематичних зустрічей обговорювалися питання походження української мови, її державотворча й консолідуюча роль; мовна ситуація в Україні (загрози і перспективи); положення мовного законодавства та засади мовної політики в Україні. Водночас йшлося про мову професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови; культуру мовлення та моделювання мовної поведінки у професійній сфері.

Увага присутніх зверталася на загальні вимоги до складання та оформлювання організаційних документів та документів щодо особового складу; типові помилки в усному та писемному діловому мовленні державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування.

Час оприлюднення: 16 січня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676-052

 

Про соціально-психологічні аспекти діяльності працівників органів влади

«Соціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування», – таку назву має короткотерміновий семінар, який проводиться в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Участь у навчанні, що триває з 10 по 11 січня, беруть спеціалісти апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, Чернігівської райдержадміністрації. У відкритті заходу взяв участь директор Центру, кандидат історичних наук Володимир Бойко.

Програмою семінару передбачена серія практичних занять та тренінгів, під час яких розглядаються психологічні особливості процесу управління в умовах змін; психологія ділового спілкування; лідерство як соціально-психологічний феномен; конфлікти та методи їх подолання; методи й техніки подолання синдрому професійного вигорання.

Увага присутніх також зосереджується на питаннях культури ділового мовлення як інструменту кар’єрного зростання посадовця; способах вербальної та невербальної комунікації в діловому спілкуванні; принципах та методах побудови ефективних комунікацій.

Час оприлюднення: 10 січня 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052