Навчання новопризначених спеціалістів

За професійною програмою підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з 5 по 9 лютого  проводиться навчання новопризначених спеціалістів структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій (перша сесія).

Державні службовці ознайомляться  з конституційно-правовими засадами публічного управління та адміністрування; засадами державної політики України у сфері запобігання корупції (корупційні ризики в діяльності публічних службовців); традиціями публічного управління в Україні: історія владних інституцій Чернігово-Сіверщини.

Далі обговорюватимуться державні організаційно-правові механізми забезпечення принципу рівноправності жінок і чоловіків у суспільстві (ґендерні відносини); особливості надання безоплатної правової допомоги; соціальні аспекти запобігання торгівлі людьми. Також мова йтиме про стан, тенденції розвитку, перспектив, Самобутність територіальних громад та управління проектним циклом.

Серія практичних занять та тренінгів стосуватиметься формування позитивного іміджу органів публічної влади (корпоративна культура); налагодження ефективних публічних комунікацій та управління конфліктними ситуаціями. Окрім цього, розглядатимуться професійна мотивація і цілепокладання; культура усного та писемного ділового мовлення та використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів влади.

 

 

Час оприлюднення:  6 лютого 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052