Навчання бухгалтерів та землевпорядників об’єднаних територіальних громад

Навчання груп бухгалтерів та землевпорядників об’єднаних територіальних громад розпочалося в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 12 лютого 2018 р.

Землевпорядники беруть участь у тематичному короткотерміновому семінарі «Земельне законодавство України та практика  його застосування». Впродовж трьох днів вони розбиратимуть питання визначення форм власності на землю та механізмів реалізації права власності на землю громадянами; отримання земельних ділянок учасниками АТО; оренди земель та створення громадських пасовищ.

Учасники семінару ознайомляться з нововведеннями в земельному та природо­охоронному законодавстві щодо регулювання земельних відносин та адміністрування землекорис­тування територіальних громад; питаннями організації ринку земельних ділянок власників земельних часток (паїв); зонування земель за типами (підтипами) землекористування як базова основа розмежу­вання земель державної і комунальної власності. Мова йтиме про порядок формування земель комунальної власності в проектах землеустрою та реєстрації їх в державному земельному кадастрі; облік земель, земельних ділянок та ідентифікації прав на них як базова основа фінансової стій­кості територіальної громади.

Також розглядатимуться особливості державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; процедура проведення земельних торгів; грошова оцінка земель населених пунктів; методика нормативної грошової оцінки земель, правові засади проведення оцінки земель, процедура затвердження і оприлюднення оцінки земель та питання ведення Державного земельного кадастру.

Бухгалтери навчатимуться за програмою підвищення кваліфікації впродовж 12 – 16 лютого (І сесія). Висвітлюватимуться засади державної політики України у сфері запобігання корупції (корупційні ризики в діяльності публічних службовців); зміни у законодавстві України щодо бухгалтерського обліку; бюджетного законодавства; нормативно-правовою базою щодо здійснення публічних закупівель. Водночас розглядатимуться питання оренди земель; новації Міністерства юстиції України в сфері державної реєстрації актів цивільного стану (Про функціонування загальнонаціонального проекту «Я маю право»); процедура подання звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Також говоритиметься про практичне застосування ЗУ «Про адміністративні послуги в Україні»; методологія стратегічного планування розвитку територіальної громади; самобутність територіальних громад, стан та перспективи розвитку туризму в сільській місцевості; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерна чутливість публічних службовців).

Бухгалтери братимуть участь в серії практичних занять та тренінгів щодо засад проектного менеджменту (планування проектів: вимоги, ризики, типові помилки, звітність); писемного ділового мовлення; розвитку комунікативної компетентності працівника публічної служби та вирішення конфліктних ситуацій; застосування електронних таблиць Місrosoft Ехсеl для ведення бухгалтерського обліку; користування електронною поштою та пошуковими системами мережі Internet.

Час оприлюднення: 13 лютого 2018 р.

Виконавець: Казіміров Д.В.

конт. тел.: (0462) 676 052